Huisverbod

Product informatie

  Inleiding

  De burgemeester mag u een huisverbod opleggen als er sprake is van huiselijk geweld. U ontvangt een brief met het huisverbod.

  Omschrijving

  De burgemeester mag iemand een tijdelijk huisverbod opleggen. Dit kan als er huiselijk geweld is gepleegd of vermoedelijk gepleegd zal worden. De burgemeester kan ook een huisverbod opleggen als hij weet of een sterk vermoeden heeft dat er in een gezin kinderen mishandeld worden. In geval van kindermishandeling neemt de burgemeester contact op met Veilig Thuis over het opleggen van een huisverbod.

  Het huisverbod is bedoeld als afkoelingsperiode. Tegelijkertijd komt de hulpverlening op gang. Zowel degene met het huisverbod als de gezinsleden en/of huisgenoten krijgen hulp. De burgemeester kan het huisverbod intrekken als de uithuisgeplaatste hulpverlening accepteert. Het gevaar voor herhaling moet dan wel zijn afgenomen.

  Voorwaarden

  U kunt een huisverbod krijgen als:

  • u meerderjarig bent
  • er huiselijk geweld is gepleegd of vermoedelijk gepleegd zal worden
  • er kinderen worden mishandeld of vermoed wordt dat er sprake is van kindermishandeling 

  De voorwaarden tijdens een huisverbod zijn:

  • U moet na uithuisplaatsing binnen 24 uur laten weten waar u verblijft.
  • U mag niet in de buurt komen van uw woning.
  • U mag geen contact hebben met de achterblijvers in de woning.

  Houdt u zich niet aan het huisverbod? Dan kunt u een geldboete of maximaal 2 jaar gevangenisstraf krijgen.

  Aanpak

  Zo werkt het krijgen van een huisverbod:

  • U ontvangt een brief met het huisverbod.
  • In de brief staat:
   • de plaats (adres)
   • hoelang het verbod geldt
   • waarom er een huisverbod is opgelegd
   • de naam of namen van de personen met wie u geen contact mag hebben

  Als er veel haast bij is, mag de gemeente het huisverbod eerst mondeling opleggen. Hierna volgt de brief.

  Contact

  Bezwaar en beroep

  U kunt in beroep gaan tegen een huisverbod. Ga hiervoor naar de rechter.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.