Hulp bij wonen en huishouden

Product informatie

  Inleiding

  Misschien kunt u niet meer zonder hulp thuis wonen. Of zelf het huishouden doen. Bijvoorbeeld door ouderdom, psychische problemen of een beperking. Vaak willen mensen in uw omgeving helpen. Of meld uw hulpvraag bij de gemeente.

  Omschrijving

  Misschien kunt u klusjes in huis niet meer zelf doen. Of komt u niet meer zelfstandig naar de tweede verdieping van uw huis. Of u heeft moeite met het doen van uw administratie. Of u dreigt door problemen dakloos te worden.

  Vaak willen mensen in uw omgeving helpen. Bijvoorbeeld uw partner, kinderen, familie, vrienden of buren. Misschien zijn er voorzieningen in de buurt, zoals een klusjesdienst. Ook zijn er vaak vrijwilligersorganisaties die u kunnen helpen.

  Of meld uw hulpvraag bij de gemeente. De gemeente gaat dan met u in gesprek. Ze kijkt naar wat u nog zelf kunt en of mensen in uw omgeving kunnen helpen. Komt uit het onderzoek dat u extra hulp nodig heeft? Dan kan de gemeente u een maatwerkvoorziening aanbieden. Dit is bijvoorbeeld een traplift of maatschappelijke opvang.

  Aanpak

  Meld uw hulpvraag bij de gemeente. Dit mag u zelf doen, maar iemand anders mag dat ook voor u doen. Bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger. Heeft u niemand in uw omgeving die u met de melding kan helpen? Er zijn organisaties die cliëntondersteuning bieden en u kunnen ondersteunen.

  De gemeente maakt met u een afspraak voor een gesprek. Bij dit gesprek mag iemand anders aanwezig zijn. Bijvoorbeeld uw partner of andere familieleden. Maar dit mag bijvoorbeeld ook iemand van de cliëntondersteuning zijn.

  Tijdens het gesprek bespreekt u uw hulpvraag met de gemeente. De gemeente bespreekt met u de volgende zaken:

  • Wat kunt u nog zelf?
  • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
  • Zijn er gemeentelijke voorzieningen die uw probleem kunnen oplossen?

  Is met uw besproken dat u een maatwerkvoorziening nodig heeft in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of jeugdhulp? Dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente. Met deze maatwerkvoorzieningen kunt u zichzelf beter redden, of kan de persoon die u verzorgt zichzelf beter redden. Denk bijvoorbeeld aan begeleiding.

  Enkele tips voor de voorbereiding van uw gesprek:

  • Schakel iemand uit uw directe omgeving in, om u te helpen bij het gesprek.
  • Bedenk waar u precies ondersteuning bij nodig heeft. Bijvoorbeeld:
   • wonen
   • huishouding
   • persoonlijke verzorging
   • opvoeden en gezin
   • vervoer/verplaatsen in en buiten huis
   • sociale contacten
   • gezondheid en zorg
   • werk
  • Bedenk wie uit uw omgeving hier al (een beetje) bij kan helpen.

  Heeft u eerder een indicatie gekregen? Neem die dan mee.

  Kosten

  De gemeente kan om een eigen bijdrage vragen. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) brengt dit bedrag bij u in rekening namens de gemeente.

  Contact

  Contact

  Meld uw hulpvraag bij Sociaal Team van de gemeente Meerssen. Het Sociaal Team maakt binnen 10 werkdagen een afspraak met u voor een keukentafelgesprek. Het gesprek kan bij de gemeente plaatsvinden of bij u thuis. De consulent bespreekt dan met u welke ondersteuning en hulp u nodig heeft.

  Voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij MEE Zuid-Limburg.

  Wilt u gewoon even uw verhaal kwijt? Voor een vertrouwelijk anoniem gesprek belt u 24 uur per dag met Sensoor Telehulpverlening Limburg (lokaal tarief).

  Adressen

  Gemeente Meerssen, Sociaal Team

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043

  043 364 81 00

  sociaalteam@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen, of langskomen bij het gemeentehuis.

  Sensoor Telehulpverlening Limburg

  Postbus

  045 - 571 26 08

  Lokaal tarief

  Cliëntondersteuning MEE Zuid-Limburg

  Postbus

  088 – 010 22 22

  info@meezuidlimburg.nl

  Bezwaar en beroep

  De gemeente probeert tijdens het keukentafelgesprek samen met u de beste oplossing te kiezen. Bent u het toch niet eens bent met de oplossingen waar de gemeente voor koos? Dan kunt u een tweede gesprek aanvragen met een andere consulent van het Sociaal Team. Deze kijkt opnieuw naar uw situatie. Dit wordt ook wel 'second opinion' genoemd.

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Vraag en antwoord

  Wat is een Valyspas?

  De Valyspas is bedoeld voor mensen met een beperking waardoor ze minder mobiel zijn. Bijvoorbeeld als u niet meer dan 100 meter kunt lopen. U kunt dan met Valys reizen. De locaties moeten minimaal 6 openbaar vervoerzones uit elkaar liggen. U kunt een rolstoel of een scootmobiel meenemen. U kunt per jaar maximaal 600 kilometer met Valys reizen. Een begeleider mag gratis mee.

  Ga naar de website Pasaanvraag om de pas online te bestellen. Vult u het formulier liever in op papier? Vraag Valys om een aanvraagformulier.

  U kunt via de website of via 0900 9630 uw reis boeken. Valysritten worden gereden tussen 6.00 en 1.00 uur.

  Kijk voor meer informatie op de website van Valys.

  Kan ik een rollator aanvragen bij de gemeente?

  Het is niet mogelijk om een rollator bij de gemeente aan te vragen.

  Heeft u voor korte tijd een rollator nodig? U kunt een rollator lenen bij een thuiszorgwinkel.

  Heeft u voor langere tijd een rollator nodig? Misschien kunt u een rollator aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Een rollator wordt niet vergoed uit de basisverzekering. Soms is een rollator meeverzekerd in de aanvullende verzekering. Kijk dit na in de voorwaarden van uw zorgverzekering.

  Uw huisarts moet de rollator voorschrijven.

  Wat is de omnibuzz?

  Kunt u vanwege beperkingen niet reizen met het openbaar vervoer? Neemt u dan contact op met uw gemeente. Uw gemeente informeert u onder welke voorwaarden u in aanmerking komt voor vervoer met Omnibuzz.

  Omnibuzz verzorgt uw Wmo-vervoer. Zij regelen ook uw vervoerspas, het goed functioneren van de taxipoints en de afhandeling van eventuele klachten.

  U kunt via de website of via 0900 0699 uw reis boeken. Omnibuzzritten worden gereden tussen 6.00 en 0.00 uur. Op zon-en feestdagen van 07.00 tot 0.00 uur.

  Kijk voor meer informatie op de website van omnibuzz

   

   

   

   

  Kan ik bij de gemeente een vergoeding aanvragen voor mijn rollator?

  Nee, dit is niet mogelijk. Voor een vergoeding neemt u contact op met uw zorgverzekeraar. In de polis van uw verzekering staat wat de voorwaarden zijn. Daarin leest u ook hoe u een aanvraag doet.

  Wat is een algemene voorziening?

  Een algemene voorziening is hulp die standaard in de gemeente wordt aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan een klusjesdienst. Maar ook eten of een kopje koffie in een buurthuis.

  Wat is een maatwerkvoorziening?

  Een maatwerkvoorziening is hulp die u met de gemeente heeft afgesproken. Deze hulp krijgt u omdat u niet meer zelfstandig kunt wonen. Of omdat u niet meer zelf ergens naar toe kunt gaan. U krijgt bijvoorbeeld hulp in de huishouding, beschermd wonen, een rolstoel of scootmobiel, een traplift of dagbesteding.

  Voor een maatwerkvoorziening kijkt de gemeente naar uw persoonlijke omstandigheden. U krijgt alleen een maatwerkvoorziening als er geen geschikte algemene voorziening is.

  Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kunt u dit gebruiken voor de maatwerkvoorziening.

  Kan ik bij de gemeente een vergoeding aanvragen voor mijn rollator?

  Nee, dit is niet mogelijk. Voor een vergoeding neemt u contact op met uw zorgverzekeraar. In de polis van uw verzekering staat wat de voorwaarden zijn. Daarin leest u ook hoe u een aanvraag doet.