Hulp bij wonen en vervoer

Product informatie

  Inleiding

  Misschien kunt u door uw ouderdom, beperking of ziekte niet meer zelfstandig reizen. Of vindt u het moeilijk u te verplaatsen in en om uw woning. Misschien kunnen mensen in uw omgeving helpen. Of meld uw hulpvraag bij de gemeente.

  Omschrijving

  Heeft u moeite met zelfstandig reizen? Of om u te verplaatsen in en om uw woning? Hierdoor kan bijvoorbeeld boodschappen doen moeilijk worden. Of kunt u geen andere mensen meer ontmoeten.

  Vaak willen mensen in uw omgeving helpen. Denk aan uw partner of inwonende kinderen. Maar ook andere familieleden, vrienden en buren. Ook kunt u zich met uw hulpvraag melden bij de gemeente. De gemeente gaat dan met u in gesprek en onderzoekt de mogelijkheden. De gemeente kijkt naar wat u zelf kunt doen en of mensen in uw omgeving kunnen helpen.

  Misschien kunt u gebruikmaken van diensten in de buurt. Zo kunt u bij steeds meer supermarkten online boodschappen bestellen en laten bezorgen. Of denk aan voorzieningen zoals de boodschappenbus, een bezorgdienst of de regiotaxi.

  Komt uit het onderzoek naar voren dat u hulp nodig heeft die meer aansluit bij uw persoonlijke omstandigheden? Dan kunt u bij de gemeente een maatwerkvoorziening aanvragen. Dit is bijvoorbeeld een rolstoel of scootmobiel.

  Aanpak

  Meld uw hulpvraag bij de gemeente. Dit mag u zelf doen, maar iemand anders mag dat ook voor u doen. Bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger. Heeft u niemand in uw omgeving die u met de melding kan helpen? Er zijn organisaties die cliëntondersteuning bieden en u kunnen ondersteunen.

  De gemeente maakt een afspraak met u voor een gesprek. Bij dit gesprek mag iemand anders aanwezig zijn. Bijvoorbeeld uw partner of een kennis. Maar dit mag bijvoorbeeld ook iemand van de cliëntondersteuning zijn.

  Tijdens het gesprek bespreekt u uw hulpvraag met de gemeente. De gemeente bespreekt met u de volgende zaken:

  • Wat kunt u nog zelf?
  • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
  • Zijn er gemeentelijke voorzieningen die uw probleem kunnen oplossen?

  Is met u besproken dat u een maatwerkvoorziening nodig heeft in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de jeugdhulp? Dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente. Met deze maatwerkvoorzieningen kunt u zichzelf beter redden, of kan de persoon die u verzorgt zichzelf beter redden. Denk bijvoorbeeld aan begeleiding.

  Enkele tips voor de voorbereiding van uw gesprek:

  • Schakel iemand uit uw directe omgeving in, om u te helpen bij het gesprek.
  • Bedenk waar u precies ondersteuning bij nodig heeft. Bijvoorbeeld:
   • wonen
   • mantelzorg
   • werk en inkomen
   • opvoeden en gezin
   • vervoer/verplaatsen in en om het huis
   • sociale contacten
   • gezondheid en zorg
   • werk
  • Bedenk wie uit uw omgeving hier al (een beetje) bij kan helpen.

  Heeft u eerder een indicatie gekregen? Neem die dan mee.

  Kosten

  De gemeente kan om een eigen bijdrage vragen. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) brengt dit bedrag bij u in rekening namens de gemeente.

  Contact

  Contact

  Meld uw hulpvraag bij het Sociaal Team van de gemeente Meerssen. Het Sociaal Team maakt binnen 10 werkdagen een afspraak met u voor een keukentafelgesprek. Het gesprek kan bij de gemeente plaatsvinden of bij u thuis. De consulent bespreekt dan met u welke ondersteuning en hulp u nodig heeft.

  Voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij MEE Zuid-Limburg.

  Wilt u gewoon even uw verhaal kwijt? Voor een vertrouwelijk anoniem gesprek belt u 24 uur per dag met Sensoor Telehulpverlening Limburg (lokaal tarief).

  Adressen

  Gemeente Meerssen, Sociaal Team

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043

  043 364 81 00

  sociaalteam@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen, of langskomen bij het gemeentehuis.

  Sensoor Telehulpverlening Limburg

  Postbus

  045 - 571 26 08

  Lokaal tarief

  Cliëntondersteuning MEE Zuid-Limburg

  Postbus

  088 – 010 22 22

  info@meezuidlimburg.nl

  Bezwaar en beroep

  Twijfelt u aan de geboden oplossingen? Dan kunt u een tweede gesprek aanvragen met een andere consulent van het Sociaal Team. Deze zal uw situatie opnieuw beoordelen.

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Vraag en antwoord

  Wanneer kom ik in aanmerking voor een vervoerspas van Omnibuzz?

  Omnibuzz vervoert inwoners met een wmo-indicatie. Omnibuzz zorgt voor het vervoer, de vervoerspas en het goed functioneren van de taxipoints. 

  U komt in aanmerking voor een vervoerspas als u in het bezit bent van een indicatie voor een WMO-vervoersvoorziening. 

  Voor het reizen met Omnibuzz heeft u een vervoerspas nodig. Zodra wij de gegevens van uw gemeente hebben ontvangen, maken wij de vervoerspas aan. Als u gebruikmaakt van hulpmiddelen, koppelen wij deze aan uw klantgegevens zodat u deze kunt meenemen als u gaat reizen. U heeft de vervoerspas bij elke rit die u maakt nodig.

  Kijk voor meer informatie bij omnibuzz.nl 

  Hoe vraag ik een Wmo-voorziening aan?

  Zo meldt u uw hulpvraag bij de gemeente:

  • U neemt contact op met de gemeente. Dit mag u zelf doen, maar iemand anders mag dat ook voor u doen. Bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger.
   • Heeft u niemand in uw omgeving die u met de melding kan helpen? Er zijn organisaties die cliëntondersteuning bieden en u met de hulpvraag kunnen helpen.
  • De gemeente maakt met u een afspraak voor een gesprek. Bij dit gesprek mag iemand anders aanwezig zijn. Bijvoorbeeld uw partner of een cliëntondersteuner.
  • Tijdens het gesprek bespreekt u uw hulpvraag met de gemeente. U bespreekt de volgende zaken:
   • Wat kunt u nog zelf?
   • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
   • Zijn er gemeentelijke voorzieningen die uw probleem kunnen oplossen?
  • Na het gesprek schrijft de gemeente een verslag.
  • Staat in het verslag dat u een maatwerkvoorziening nodig heeft? Dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente. Het is soms mogelijk om een maatwerkvoorziening als persoonsgebonden budget (pgb) te ontvangen.

  Wanneer kom ik in aanmerking voor een Valyspas?

  De Valyspas is bedoeld voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Met Valys kunt u sociale en recreatieve uitstapjes maken. De locaties moeten minimaal 6 openbaar vervoerzones van uw woonadres liggen. U komt in aanmerking voor de pas als u in het bezit bent van een indicatie voor een Wmo-vervoersvoorziening.

  U heeft een Wmo-indicatie als u 1 van de volgende voorzieningen heeft:

  • recht op Wmo-vervoer (dus geen seniorenpas)
  • een gehandicaptenparkeerkaart
  • recht op een Wmo-rolstoel
  • recht op een scootmobiel
  • een OV-begeleiderskaart (uitgegeven door de NS)

  Kijk voor meer informatie over de Valyspas op de website van Valys

  Kan ik een rollator aanvragen bij de gemeente?

  Het is niet mogelijk om een rollator bij de gemeente aan te vragen.

  Heeft u voor korte tijd een rollator nodig? U kunt een rollator lenen bij een thuiszorgwinkel.

  Heeft u voor langere tijd een rollator nodig? Misschien kunt u een rollator aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Een rollator wordt niet vergoed uit de basisverzekering. Soms is een rollator meeverzekerd in de aanvullende verzekering. Kijk dit na in de voorwaarden van uw zorgverzekering.

  Uw huisarts moet de rollator voorschrijven.

  Kan ik een rollator aanvragen bij de gemeente?

  Het is niet mogelijk om een rollator bij de gemeente aan te vragen.

  Heeft u voor korte tijd een rollator nodig? U kunt een rollator lenen bij een thuiszorgwinkel.

  Heeft u voor langere tijd een rollator nodig? Misschien kunt u een rollator aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Een rollator wordt niet vergoed uit de basisverzekering. Soms is een rollator meeverzekerd in de aanvullende verzekering. Kijk dit na in de voorwaarden van uw zorgverzekering.

  Uw huisarts moet de rollator voorschrijven.

  Wat is de omnibuzz?

  Kunt u vanwege beperkingen niet reizen met het openbaar vervoer? Neemt u dan contact op met uw gemeente. Uw gemeente informeert u onder welke voorwaarden u in aanmerking komt voor vervoer met Omnibuzz.

  Omnibuzz verzorgt uw Wmo-vervoer. Zij regelen ook uw vervoerspas, het goed functioneren van de taxipoints en de afhandeling van eventuele klachten.

  U kunt via de website of via 0900 0699 uw reis boeken. Omnibuzzritten worden gereden tussen 6.00 en 0.00 uur. Op zon-en feestdagen van 07.00 tot 0.00 uur.

  Kijk voor meer informatie op de website van omnibuzz

   

   

   

   

  Wat is een algemene voorziening?

  Een algemene voorziening is hulp die standaard in de gemeente wordt aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan een klusjesdienst. Maar ook eten of een kopje koffie in een buurthuis.

  Wat is een Valyspas?

  De Valyspas is bedoeld voor mensen met een beperking waardoor ze minder mobiel zijn. Bijvoorbeeld als u niet meer dan 100 meter kunt lopen. U kunt dan met Valys reizen. De locaties moeten minimaal 6 openbaar vervoerzones uit elkaar liggen. U kunt een rolstoel of een scootmobiel meenemen. U kunt per jaar maximaal 600 kilometer met Valys reizen. Een begeleider mag gratis mee.

  Ga naar de website Pasaanvraag om de pas online te bestellen. Vult u het formulier liever in op papier? Vraag Valys om een aanvraagformulier.

  U kunt via de website of via 0900 9630 uw reis boeken. Valysritten worden gereden tussen 6.00 en 1.00 uur.

  Kijk voor meer informatie op de website van Valys.

  Wat is Wmo?

  Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wmo regelt dat mensen met een beperking voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen.

  Misschien is het door ouderdom, een beperking, ziekte of psychische problemen lastig voor u om thuis te (blijven) wonen. Bijvoorbeeld als u daardoor uw huis niet meer schoon kunt houden. Of als u niet meer voor uzelf kunt koken.

  Vaak kunnen mensen in uw omgeving helpen. Zoals uw partner, kinderen, familie, vrienden of buren. Of er zijn voorzieningen in de buurt, zoals een klusjesdienst of een maaltijdservice. Ook zijn er vrijwilligers die u kunnen helpen. Zij kunnen bijvoorbeeld de administratie voor u bijhouden.

  Heeft u geen hulp in uw omgeving? Dan kunt u bij de gemeente terecht. De gemeente gaat met u in gesprek. Samen kijkt u naar wat u nog zelf kunt doen en welke voorzieningen er in uw omgeving zijn. Blijkt uit het onderzoek dat u extra hulp nodig heeft? Dan kan de gemeente u een maatwerkvoorziening aanbieden, zoals een traplift of begeleiding bij het wonen.

  Kan ik bij de gemeente een vergoeding aanvragen voor mijn rollator?

  Nee, dit is niet mogelijk. Voor een vergoeding neemt u contact op met uw zorgverzekeraar. In de polis van uw verzekering staat wat de voorwaarden zijn. Daarin leest u ook hoe u een aanvraag doet.

  Wanneer kom ik in aanmerking voor een Valyspas?

  De Valyspas is bedoeld voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Met Valys kunt u sociale en recreatieve uitstapjes maken. De locaties moeten minimaal 6 openbaar vervoerzones van uw woonadres liggen. U komt in aanmerking voor de pas als u in het bezit bent van een indicatie voor een Wmo-vervoersvoorziening.

  U heeft een Wmo-indicatie als u 1 van de volgende voorzieningen heeft:

  • recht op Wmo-vervoer (dus geen seniorenpas)
  • een gehandicaptenparkeerkaart
  • recht op een Wmo-rolstoel
  • recht op een scootmobiel
  • een OV-begeleiderskaart (uitgegeven door de NS)

  Kijk voor meer informatie over de Valyspas op de website van Valys

  Wat is een maatwerkvoorziening?

  Een maatwerkvoorziening is hulp die u met de gemeente heeft afgesproken. Deze hulp krijgt u omdat u niet meer zelfstandig kunt wonen. Of omdat u niet meer zelf ergens naar toe kunt gaan. U krijgt bijvoorbeeld hulp in de huishouding, beschermd wonen, een rolstoel of scootmobiel, een traplift of dagbesteding.

  Voor een maatwerkvoorziening kijkt de gemeente naar uw persoonlijke omstandigheden. U krijgt alleen een maatwerkvoorziening als er geen geschikte algemene voorziening is.

  Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kunt u dit gebruiken voor de maatwerkvoorziening.