Iets melden bij de gemeente?

Product informatie

  Inleiding

  Een melding over de openbare ruimte geeft u door aan de gemeente.

  Omschrijving

  Werkt er iets niet of is er iets kapot in uw straat of buurt? Heeft u ergens overlast van? Meldt dit online. 

  Vul het juiste formulier helemaal in. Denk aan uw naam, adres, telefoonnummer en woonplaats. We nemen contact met u op als we nog vragen hebben. We sturen uw formulier meteen door naar de juiste medewerker. Geef ook duidelijk de locatie aan, bijvoorbeeld het nummer van de lantaarnpaal of een adres in de buurt. 

   

  Wetgeving

  Contact

  Een medewerker van de gemeente komt kijken naar uw melding. Is de situatie onveilig? Dan gaan we gelijk aan de slag. Is de situatie veilig, maar moet er wel iets gebeuren? Dan neemt de gemeente uw melding mee in de volgende onderhoudsronde(s).

   

  Meenemen

  U kunt het formulier op 2 manier invullen:

  • Invullen met DigiD. Uw gegevens worden automatisch op het meldingformulier ingevuld.
  • Invullen zonder DigiD. U vult zelf uw naam, adres, telefoonnummer en woonplaats in.

  Kies voor het juiste formulier:

  1. Afval

  Klik hier voor het formulier Afval

  Hondenenpoep, zwerfvuil, volle afvalbak/hondenpoepbak, volle/vervuilde ondergrondse afvalcontainer, illegale gedumpt afval.

  2. Groen

  Klik hier voor het formulier Groen

  Groenvoorziening begraafplaats, bladeren, bomen, onkruid in beplanting, plantsoen, overhangend groen, Proosdijpark.

  3. Hinder door bedrijven

  Klik hier voor het formulier Hinder door bedrijven

  Bodem/waterverontreiniging, gevaarlijke situatie/stoffen, geluids/stankoverlast door bedrijven.

  4. Overlast

  Klik hier voor het formulier Overlast

  Overlast dieren, evenementen, drugs, jeugd, parkeren, vandalisme, vuurwerk.

  5. Riolering

  Klik hier voor het formulier Riolering 

  Verstopping straatkolk/put, rioolverstopping, ratten, putdeksel, wateroverlast op straat of in huis.

  6. Wegen

  Klik hier voor het formulier Wegen

  Defecte lantaarnpaal, schade aan weg/stoep/fietspad, verkeerspaal, verkeerslicht, onkruid op weg/stoep/goot, parkeerautomaat, vegen weg/goot, dode dieren op/aan weg, gladheid.  

  7. Verkeer

  Klik hier voor het formulier Verkeer

  Gevaarlijke verkeerssituatie, parkeerprobleem, snelheid verkeer en algemeen verkeersbeleid.

  Is uw afval niet opgehaald?  Belt u dan 14 043 (toets 1) of stuur een mail naar info@meerssen.nl .

  Adressen

  Gemeente Meerssen, Klant Contact Centrum (KCC)

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043 (of vanuit het buitenland: +43 366 1661)

  info@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen, of langskomen bij het gemeentehuis.

  Gemeente Meerssen, storingsdienst KCC Ruimte

  Postbus

  043 366 1888

  Bereikbaar buiten kantooruren, maar alleen bij dringende gevallen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan. 

  De belangrijkste regels zijn: 

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens. 
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft. 
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. 
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.  
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.  
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is. 
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:  
   • welke gegevens de gemeente over u heeft 
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn 
   • wat er met uw gegevens gebeurt. 
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  15-07-2024