Inburgeren

Product informatie

  Inleiding

  Als u gaat inburgeren, leert u over het leven in Nederland. Ook leert u Nederlands. Daarna doet u een inburgeringsexamen. Bent u al voldoende ingeburgerd? Dan hoeft u misschien geen examen te doen.

  Omschrijving

  Tijdens het inburgeren leert u over het leven in Nederland. Ook leert u de Nederlandse taal. Daarna doet u examen. U krijgt een brief van DUO als u verplicht moet inburgeren. U kunt ook vrijwillig inburgeren. Bijvoorbeeld omdat u Nederlander wilt worden.

  U kunt een cursus doen om te leren voor het examen. Kijk op Zoek inburgerschool voor een lijst met scholen. Moet u verplicht inburgeren? Haal uw examen binnen 3 jaar. Anders krijgt u een boete.

  Misschien kunt u niet inburgeren. Of bent u al voldoende ingeburgerd. Vraag dan om een ontheffing. Dit betekent dat u toestemming heeft om geen inburgeringsexamen te doen. U kunt ook vragen om meer tijd voor het inburgeren. Bijvoorbeeld omdat u ziek bent geweest. Kijk voor meer informatie op de website Inburgeren.nl.

  Heeft u na 1 oktober 2017 een brief gehad van DUO dat u moet inburgeren? En staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan moet u ook de participatieverklaring ondertekenen. Dit is een onderdeel van het inburgeren. U krijgt hierover bericht van de gemeente.

  Het Participatieverklaringstraject wordt uitgevoerd door Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH) voor inwoners van Meerssen.

  Voorwaarden

  U hoeft niet in te burgeren als u in Nederland komt wonen en u:

  • een Nederlands paspoort heeft
  • uit een EU-land, een EER-land, Turkije of Zwitserland komt
  • jonger bent dan 18 jaar of ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd
  • 8 jaar of langer in Nederland woonde toen u leerplichtig was
  • Nederlandse diploma’s, certificaten of bewijsstukken van een opleiding in de Nederlandse taal heeft
  • tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk

  Bent u verplicht om in te burgeren, maar lukt dit niet? De voorwaarden voor het aanvragen van een ontheffing zijn:

  • U bent ernstig ziek of heeft een geestelijke of lichamelijke beperking.
  • U heeft aantoonbaar veel moeite gedaan, maar u heeft uw examen niet gehaald.

  U kunt ook een ontheffing aanvragen als u voldoende bent ingeburgerd. U bent voldoende ingeburgerd als u:

  • de Nederlandse taal goed spreekt
  • al 10 jaar of meer onafgebroken in Nederland woont
  • al 5 jaar of langer werkt in Nederland of hier vrijwilligerswerk doet

  Aanpak

  Zo vraagt u ontheffing aan voor het inburgeringsexamen:

  • U neemt contact op met DUO.

  Als u ernstig ziek bent of een geestelijke of lichamelijke beperking heeft, levert u bij uw aanvraag aan:

  Als u aantoonbaar veel moeite heeft gedaan maar het examen niet heeft gehaald, levert u bij uw aanvraag aan:

  Als u voldoende bent ingeburgerd, levert u bij uw aanvraag aan:

  Mogelijk heeft u vóór 1 januari 2013 gehoord dat u moet inburgeren en is vóór deze datum uw verblijfsvergunning afgegeven. Dan valt u nog onder de oude regels. U vraagt dan de ontheffing aan bij de gemeente.

  Kosten

  U betaalt de inburgeringscursus en het examen zelf. Kijk voor de kosten op Inburgeren.nl.

  Kunt u de cursus en het examen niet betalen? U kunt geld lenen bij DUO.

  Contact

  Adressen

  DUO - inburgeren

  Postbus 764

  9700 AT Groningen

  (050) 599 96 00

  Wilt u bellen met DUO? Dat kan elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

  Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

  Randwycksingel 22

  6229 EE Maastricht

  Postbus 4902

  6202 TC Maastricht

  14 043

  post@maastricht.nl

  De gemeente Maastricht en de Heuvelland gemeenten hebben gezamenlijk één uitvoeringsorganisatie voor Sociale Zaken.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Inburgeren

  Product informatie

   Inleiding

   Als u gaat inburgeren, leert u over het leven in Nederland. Ook leert u Nederlands. De gemeente helpt u hierbij.

   Omschrijving

   Tijdens het inburgeren leert u Nederlands. En u leert meer over het leven in Nederland.

   Als u verplicht moet inburgeren, krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U krijgt ook een uitnodiging van de gemeente voor een afspraak, een brede intake. Tijdens die afspraak onderzoekt de gemeente samen met u uw situatie en uw mogelijkheden. De gemeente maakt vervolgens een plan hoe u moet inburgeren. Dit heet het Plan inburgering en participatie (PIP). Hierin staat onder andere:

   • Welke lessen u gaat volgen.
   • Welke hulp u kunt krijgen.
   • Hoe u de inburgering afsluit. Dit is een examen of een afsluitend gesprek.

   U moet binnen 3 jaar inburgeren. Staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan moet u ook de participatieverklaring ondertekenen. Dit is een onderdeel van het inburgeren. U krijgt hierover bericht van de gemeente.

   U kunt ook vrijwillig inburgeren. Bijvoorbeeld voor naturalisatie of voor een sterkere verblijfsvergunning. Lees meer over vrijwillig inburgeren op IND.nl.

   Voorwaarden

   U hoeft niet in te burgeren als u in Nederland komt wonen en u:

   • een Nederlands paspoort heeft
   • uit een EU-/EER-land of Zwitserland komt
   • jonger bent dan 18 jaar of ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd
   • 8 jaar of langer in Nederland woonde toen u leerplichtig was
   • Nederlandse diploma’s, certificaten of bewijsstukken van een opleiding in de Nederlandse taal heeft
   • tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk
   • geestelijke bent (bijvoorbeeld dominee, priester of imam)

   Bent u verplicht om in te burgeren, maar lukt dit niet? U kunt een ontheffing aanvragen als u:

   • ernstig ziek bent
   • een geestelijke of lichamelijke beperking heeft
   • door persoonlijke omstandigheden moeilijk kunt inburgeren

   Bent u al voldoende ingeburgerd? U kunt een vrijstelling aanvragen als u:

   • de Nederlandse taal goed spreekt
   • al 10 jaar of meer onafgebroken in Nederland woont
   • al 5 jaar of langer werkt in Nederland of hier vrijwilligerswerk doet

   Aanpak

   Kunt u door ziekte of een beperking niet inburgeren? Of bent u al ingeburgerd? Vraag dan een ontheffing of een vrijstelling aan via inburgeren.nl.

   Inburgeren gaat als volgt:

   • U ontvangt van uw gemeente een uitnodiging voor een afspraak, een brede intake.
   • U gaat naar de afspraak. De gemeente onderzoekt:
    • welk onderwijs u heeft gevolgd
    • welk werk u heeft gedaan
    • wat uw persoonlijke omstandigheden zijn
    • wat uw doel is in Nederland (bijvoorbeeld werk of studie)
   • De gemeente stelt een Plan inburgering en participatie (PIP) op.
   • De gemeente volgt de voortgang van uw inburgering. Houd u aan de afspraken.
   • Aan het eind doet u examen. Of u heeft een afsluitend gesprek met de gemeente.

   Kosten

   U betaalt de inburgeringscursus en het examen zelf. Kijk voor de kosten op Inburgeren.nl. Kunt u de cursus en het examen niet betalen? U kunt geld lenen bij DUO.

   Bent u vluchteling en heeft u een verblijfsvergunning? Dan betaalt de gemeente uw lessen. De gemeente betaalt ook voor elk examen de eerste 2 pogingen.

   Contact

   Gegevensverwerking

   Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

   De belangrijkste regels zijn:

   • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
   • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
   • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
   • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
   • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
   • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

   Vraag en antwoord

   Wat kost inburgeren?

   Vraag aan de school waar u de inburgeringscursus gaat volgen hoeveel het kost.

   U betaalt de inburgeringscursus en het examen zelf. Kijk voor de kosten op Inburgeren.nl.

   Kunt u de cursus en het examen niet betalen? U kunt geld lenen bij DUO.

   U betaalt de inburgeringscursus en het examen zelf. Kijk voor de kosten op Inburgeren.nl. Kunt u de cursus en het examen niet betalen? U kunt geld lenen bij DUO.

   Bent u vluchteling en heeft u een verblijfsvergunning? Dan betaalt de gemeente uw lessen. De gemeente betaalt ook voor elk examen de eerste 2 pogingen.

   Hoe snel moet ik het inburgeringsexamen halen?

   U moet binnen 3 jaar inburgeren.

   Heeft u een Brits paspoort en woont u in Nederland? Houd rekening met de Brexit. Kijk voor meer informatie op de website van de IND.

   Tijdens het inburgeren leert u Nederlands. En u leert meer over het leven in Nederland.

   Als u verplicht moet inburgeren, krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U krijgt ook een uitnodiging van de gemeente voor een afspraak, een brede intake. Tijdens die afspraak onderzoekt de gemeente samen met u uw situatie en uw mogelijkheden. De gemeente maakt vervolgens een plan hoe u moet inburgeren. Dit heet het Plan inburgering en participatie (PIP). Hierin staat onder andere:

   • Welke lessen u gaat volgen.
   • Welke hulp u kunt krijgen.
   • Hoe u de inburgering afsluit. Dit is een examen of een afsluitend gesprek.

   U moet binnen 3 jaar inburgeren. Staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan moet u ook de participatieverklaring ondertekenen. Dit is een onderdeel van het inburgeren. U krijgt hierover bericht van de gemeente.

   U kunt ook vrijwillig inburgeren. Bijvoorbeeld voor naturalisatie of voor een sterkere verblijfsvergunning. Lees meer over vrijwillig inburgeren op IND.nl.

   Ik spreek goed Nederlands. Moet ik dan toch inburgeren?

   U krijgt een brief van DUO als u verplicht moet inburgeren. Denkt u dat u voldoende bent ingeburgerd? Dan kunt u een vrijstelling aanvragen.

   Zo vraagt u ontheffing aan voor het inburgeringsexamen:

   • U neemt contact op met DUO.

   Als u ernstig ziek bent of een geestelijke of lichamelijke beperking heeft, levert u bij uw aanvraag aan:

   Als u aantoonbaar veel moeite heeft gedaan maar het examen niet heeft gehaald, levert u bij uw aanvraag aan:

   Als u voldoende bent ingeburgerd, levert u bij uw aanvraag aan:

   Mogelijk heeft u vóór 1 januari 2013 gehoord dat u moet inburgeren en is vóór deze datum uw verblijfsvergunning afgegeven. Dan valt u nog onder de oude regels. U vraagt dan de ontheffing aan bij de gemeente.

   Kunt u door ziekte of een beperking niet inburgeren? Of bent u al ingeburgerd? Vraag dan een ontheffing of een vrijstelling aan via inburgeren.nl.

   Inburgeren gaat als volgt:

   • U ontvangt van uw gemeente een uitnodiging voor een afspraak, een brede intake.
   • U gaat naar de afspraak. De gemeente onderzoekt:
    • welk onderwijs u heeft gevolgd
    • welk werk u heeft gedaan
    • wat uw persoonlijke omstandigheden zijn
    • wat uw doel is in Nederland (bijvoorbeeld werk of studie)
   • De gemeente stelt een Plan inburgering en participatie (PIP) op.
   • De gemeente volgt de voortgang van uw inburgering. Houd u aan de afspraken.
   • Aan het eind doet u examen. Of u heeft een afsluitend gesprek met de gemeente.

   Wat kost inburgeren?

   Vraag aan de school waar u de inburgeringscursus gaat volgen hoeveel het kost.

   U betaalt de inburgeringscursus en het examen zelf. Kijk voor de kosten op Inburgeren.nl.

   Kunt u de cursus en het examen niet betalen? U kunt geld lenen bij DUO.

   U betaalt de inburgeringscursus en het examen zelf. Kijk voor de kosten op Inburgeren.nl. Kunt u de cursus en het examen niet betalen? U kunt geld lenen bij DUO.

   Bent u vluchteling en heeft u een verblijfsvergunning? Dan betaalt de gemeente uw lessen. De gemeente betaalt ook voor elk examen de eerste 2 pogingen.

   Wat kost inburgeren?

   Vraag aan de school waar u de inburgeringscursus gaat volgen hoeveel het kost.

   U betaalt de inburgeringscursus en het examen zelf. Kijk voor de kosten op Inburgeren.nl.

   Kunt u de cursus en het examen niet betalen? U kunt geld lenen bij DUO.

   U betaalt de inburgeringscursus en het examen zelf. Kijk voor de kosten op Inburgeren.nl. Kunt u de cursus en het examen niet betalen? U kunt geld lenen bij DUO.

   Bent u vluchteling en heeft u een verblijfsvergunning? Dan betaalt de gemeente uw lessen. De gemeente betaalt ook voor elk examen de eerste 2 pogingen.

   Waar kan ik mij aanmelden voor het inburgeringsexamen?

   U kunt zich aanmelden voor het inburgeringsexamen bij DUO. Kijk voor meer informatie over het aanmelden op Inburgeren.nl.

   Hoe snel moet ik het inburgeringsexamen halen?

   U moet binnen 3 jaar inburgeren.

   Heeft u een Brits paspoort en woont u in Nederland? Houd rekening met de Brexit. Kijk voor meer informatie op de website van de IND.

   Tijdens het inburgeren leert u Nederlands. En u leert meer over het leven in Nederland.

   Als u verplicht moet inburgeren, krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U krijgt ook een uitnodiging van de gemeente voor een afspraak, een brede intake. Tijdens die afspraak onderzoekt de gemeente samen met u uw situatie en uw mogelijkheden. De gemeente maakt vervolgens een plan hoe u moet inburgeren. Dit heet het Plan inburgering en participatie (PIP). Hierin staat onder andere:

   • Welke lessen u gaat volgen.
   • Welke hulp u kunt krijgen.
   • Hoe u de inburgering afsluit. Dit is een examen of een afsluitend gesprek.

   U moet binnen 3 jaar inburgeren. Staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan moet u ook de participatieverklaring ondertekenen. Dit is een onderdeel van het inburgeren. U krijgt hierover bericht van de gemeente.

   U kunt ook vrijwillig inburgeren. Bijvoorbeeld voor naturalisatie of voor een sterkere verblijfsvergunning. Lees meer over vrijwillig inburgeren op IND.nl.

   Moet ik verplicht inburgeren?

   U hoeft niet in te burgeren als u in Nederland komt wonen en u:

   • een Nederlands paspoort heeft
   • uit een EU-land, een EER-land, Turkije of Zwitserland komt
   • jonger bent dan 18 jaar of ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd
   • 8 jaar of langer in Nederland woonde toen u leerplichtig was
   • Nederlandse diploma’s, certificaten of bewijsstukken van een opleiding in de Nederlandse taal heeft
   • tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk

   Bent u verplicht om in te burgeren, maar lukt dit niet? De voorwaarden voor het aanvragen van een ontheffing zijn:

   • U bent ernstig ziek of heeft een geestelijke of lichamelijke beperking.
   • U heeft aantoonbaar veel moeite gedaan, maar u heeft uw examen niet gehaald.

   U kunt ook een ontheffing aanvragen als u voldoende bent ingeburgerd. U bent voldoende ingeburgerd als u:

   • de Nederlandse taal goed spreekt
   • al 10 jaar of meer onafgebroken in Nederland woont
   • al 5 jaar of langer werkt in Nederland of hier vrijwilligerswerk doet

   U hoeft niet in te burgeren als u in Nederland komt wonen en u:

   • een Nederlands paspoort heeft
   • uit een EU-/EER-land of Zwitserland komt
   • jonger bent dan 18 jaar of ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd
   • 8 jaar of langer in Nederland woonde toen u leerplichtig was
   • Nederlandse diploma’s, certificaten of bewijsstukken van een opleiding in de Nederlandse taal heeft
   • tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk
   • geestelijke bent (bijvoorbeeld dominee, priester of imam)

   Bent u verplicht om in te burgeren, maar lukt dit niet? U kunt een ontheffing aanvragen als u:

   • ernstig ziek bent
   • een geestelijke of lichamelijke beperking heeft
   • door persoonlijke omstandigheden moeilijk kunt inburgeren

   Bent u al voldoende ingeburgerd? U kunt een vrijstelling aanvragen als u:

   • de Nederlandse taal goed spreekt
   • al 10 jaar of meer onafgebroken in Nederland woont
   • al 5 jaar of langer werkt in Nederland of hier vrijwilligerswerk doet

   Kan ik een ontheffing aanvragen voor inburgering?

   Ja, dat kan als u aan de voorwaarden voldoet.

   U hoeft niet in te burgeren als u in Nederland komt wonen en u:

   • een Nederlands paspoort heeft
   • uit een EU-land, een EER-land, Turkije of Zwitserland komt
   • jonger bent dan 18 jaar of ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd
   • 8 jaar of langer in Nederland woonde toen u leerplichtig was
   • Nederlandse diploma’s, certificaten of bewijsstukken van een opleiding in de Nederlandse taal heeft
   • tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk

   Bent u verplicht om in te burgeren, maar lukt dit niet? De voorwaarden voor het aanvragen van een ontheffing zijn:

   • U bent ernstig ziek of heeft een geestelijke of lichamelijke beperking.
   • U heeft aantoonbaar veel moeite gedaan, maar u heeft uw examen niet gehaald.

   U kunt ook een ontheffing aanvragen als u voldoende bent ingeburgerd. U bent voldoende ingeburgerd als u:

   • de Nederlandse taal goed spreekt
   • al 10 jaar of meer onafgebroken in Nederland woont
   • al 5 jaar of langer werkt in Nederland of hier vrijwilligerswerk doet

   U hoeft niet in te burgeren als u in Nederland komt wonen en u:

   • een Nederlands paspoort heeft
   • uit een EU-/EER-land of Zwitserland komt
   • jonger bent dan 18 jaar of ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd
   • 8 jaar of langer in Nederland woonde toen u leerplichtig was
   • Nederlandse diploma’s, certificaten of bewijsstukken van een opleiding in de Nederlandse taal heeft
   • tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk
   • geestelijke bent (bijvoorbeeld dominee, priester of imam)

   Bent u verplicht om in te burgeren, maar lukt dit niet? U kunt een ontheffing aanvragen als u:

   • ernstig ziek bent
   • een geestelijke of lichamelijke beperking heeft
   • door persoonlijke omstandigheden moeilijk kunt inburgeren

   Bent u al voldoende ingeburgerd? U kunt een vrijstelling aanvragen als u:

   • de Nederlandse taal goed spreekt
   • al 10 jaar of meer onafgebroken in Nederland woont
   • al 5 jaar of langer werkt in Nederland of hier vrijwilligerswerk doet

   Moet ik verplicht inburgeren?

   U hoeft niet in te burgeren als u in Nederland komt wonen en u:

   • een Nederlands paspoort heeft
   • uit een EU-land, een EER-land, Turkije of Zwitserland komt
   • jonger bent dan 18 jaar of ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd
   • 8 jaar of langer in Nederland woonde toen u leerplichtig was
   • Nederlandse diploma’s, certificaten of bewijsstukken van een opleiding in de Nederlandse taal heeft
   • tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk

   Bent u verplicht om in te burgeren, maar lukt dit niet? De voorwaarden voor het aanvragen van een ontheffing zijn:

   • U bent ernstig ziek of heeft een geestelijke of lichamelijke beperking.
   • U heeft aantoonbaar veel moeite gedaan, maar u heeft uw examen niet gehaald.

   U kunt ook een ontheffing aanvragen als u voldoende bent ingeburgerd. U bent voldoende ingeburgerd als u:

   • de Nederlandse taal goed spreekt
   • al 10 jaar of meer onafgebroken in Nederland woont
   • al 5 jaar of langer werkt in Nederland of hier vrijwilligerswerk doet

   U hoeft niet in te burgeren als u in Nederland komt wonen en u:

   • een Nederlands paspoort heeft
   • uit een EU-/EER-land of Zwitserland komt
   • jonger bent dan 18 jaar of ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd
   • 8 jaar of langer in Nederland woonde toen u leerplichtig was
   • Nederlandse diploma’s, certificaten of bewijsstukken van een opleiding in de Nederlandse taal heeft
   • tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk
   • geestelijke bent (bijvoorbeeld dominee, priester of imam)

   Bent u verplicht om in te burgeren, maar lukt dit niet? U kunt een ontheffing aanvragen als u:

   • ernstig ziek bent
   • een geestelijke of lichamelijke beperking heeft
   • door persoonlijke omstandigheden moeilijk kunt inburgeren

   Bent u al voldoende ingeburgerd? U kunt een vrijstelling aanvragen als u:

   • de Nederlandse taal goed spreekt
   • al 10 jaar of meer onafgebroken in Nederland woont
   • al 5 jaar of langer werkt in Nederland of hier vrijwilligerswerk doet

   Wat is inburgeren?

   Tijdens het inburgeren leert u over het leven in Nederland. Ook leert u de Nederlandse taal. Daarna doet u examen. U krijgt een brief van DUO als u verplicht moet inburgeren. U kunt ook vrijwillig inburgeren. Bijvoorbeeld omdat u Nederlander wilt worden.

   U kunt een cursus doen om te leren voor het examen. Kijk op Zoek inburgerschool voor een lijst met scholen. Moet u verplicht inburgeren? Haal uw examen binnen 3 jaar. Anders krijgt u een boete.

   Misschien kunt u niet inburgeren. Of bent u al voldoende ingeburgerd. Vraag dan om een ontheffing. Dit betekent dat u toestemming heeft om geen inburgeringsexamen te doen. U kunt ook vragen om meer tijd voor het inburgeren. Bijvoorbeeld omdat u ziek bent geweest. Kijk voor meer informatie op de website Inburgeren.nl.

   Heeft u na 1 oktober 2017 een brief gehad van DUO dat u moet inburgeren? En staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan moet u ook de participatieverklaring ondertekenen. Dit is een onderdeel van het inburgeren. U krijgt hierover bericht van de gemeente.

   Het Participatieverklaringstraject wordt uitgevoerd door Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH) voor inwoners van Meerssen.

   Tijdens het inburgeren leert u Nederlands. En u leert meer over het leven in Nederland.

   Als u verplicht moet inburgeren, krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U krijgt ook een uitnodiging van de gemeente voor een afspraak, een brede intake. Tijdens die afspraak onderzoekt de gemeente samen met u uw situatie en uw mogelijkheden. De gemeente maakt vervolgens een plan hoe u moet inburgeren. Dit heet het Plan inburgering en participatie (PIP). Hierin staat onder andere:

   • Welke lessen u gaat volgen.
   • Welke hulp u kunt krijgen.
   • Hoe u de inburgering afsluit. Dit is een examen of een afsluitend gesprek.

   U moet binnen 3 jaar inburgeren. Staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan moet u ook de participatieverklaring ondertekenen. Dit is een onderdeel van het inburgeren. U krijgt hierover bericht van de gemeente.

   U kunt ook vrijwillig inburgeren. Bijvoorbeeld voor naturalisatie of voor een sterkere verblijfsvergunning. Lees meer over vrijwillig inburgeren op IND.nl.

   Hoe vraag ik een ontheffing aan voor de inburgeringsplicht?

   Zo vraagt u ontheffing aan voor het inburgeringsexamen:

   • U neemt contact op met DUO.

   Als u ernstig ziek bent of een geestelijke of lichamelijke beperking heeft, levert u bij uw aanvraag aan:

   Als u aantoonbaar veel moeite heeft gedaan maar het examen niet heeft gehaald, levert u bij uw aanvraag aan:

   Als u voldoende bent ingeburgerd, levert u bij uw aanvraag aan:

   Mogelijk heeft u vóór 1 januari 2013 gehoord dat u moet inburgeren en is vóór deze datum uw verblijfsvergunning afgegeven. Dan valt u nog onder de oude regels. U vraagt dan de ontheffing aan bij de gemeente.

   Kunt u door ziekte of een beperking niet inburgeren? Of bent u al ingeburgerd? Vraag dan een ontheffing of een vrijstelling aan via inburgeren.nl.

   Inburgeren gaat als volgt:

   • U ontvangt van uw gemeente een uitnodiging voor een afspraak, een brede intake.
   • U gaat naar de afspraak. De gemeente onderzoekt:
    • welk onderwijs u heeft gevolgd
    • welk werk u heeft gedaan
    • wat uw persoonlijke omstandigheden zijn
    • wat uw doel is in Nederland (bijvoorbeeld werk of studie)
   • De gemeente stelt een Plan inburgering en participatie (PIP) op.
   • De gemeente volgt de voortgang van uw inburgering. Houd u aan de afspraken.
   • Aan het eind doet u examen. Of u heeft een afsluitend gesprek met de gemeente.

   Kan ik een ontheffing aanvragen voor inburgering?

   Ja, dat kan als u aan de voorwaarden voldoet.

   U hoeft niet in te burgeren als u in Nederland komt wonen en u:

   • een Nederlands paspoort heeft
   • uit een EU-land, een EER-land, Turkije of Zwitserland komt
   • jonger bent dan 18 jaar of ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd
   • 8 jaar of langer in Nederland woonde toen u leerplichtig was
   • Nederlandse diploma’s, certificaten of bewijsstukken van een opleiding in de Nederlandse taal heeft
   • tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk

   Bent u verplicht om in te burgeren, maar lukt dit niet? De voorwaarden voor het aanvragen van een ontheffing zijn:

   • U bent ernstig ziek of heeft een geestelijke of lichamelijke beperking.
   • U heeft aantoonbaar veel moeite gedaan, maar u heeft uw examen niet gehaald.

   U kunt ook een ontheffing aanvragen als u voldoende bent ingeburgerd. U bent voldoende ingeburgerd als u:

   • de Nederlandse taal goed spreekt
   • al 10 jaar of meer onafgebroken in Nederland woont
   • al 5 jaar of langer werkt in Nederland of hier vrijwilligerswerk doet

   U hoeft niet in te burgeren als u in Nederland komt wonen en u:

   • een Nederlands paspoort heeft
   • uit een EU-/EER-land of Zwitserland komt
   • jonger bent dan 18 jaar of ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd
   • 8 jaar of langer in Nederland woonde toen u leerplichtig was
   • Nederlandse diploma’s, certificaten of bewijsstukken van een opleiding in de Nederlandse taal heeft
   • tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk
   • geestelijke bent (bijvoorbeeld dominee, priester of imam)

   Bent u verplicht om in te burgeren, maar lukt dit niet? U kunt een ontheffing aanvragen als u:

   • ernstig ziek bent
   • een geestelijke of lichamelijke beperking heeft
   • door persoonlijke omstandigheden moeilijk kunt inburgeren

   Bent u al voldoende ingeburgerd? U kunt een vrijstelling aanvragen als u:

   • de Nederlandse taal goed spreekt
   • al 10 jaar of meer onafgebroken in Nederland woont
   • al 5 jaar of langer werkt in Nederland of hier vrijwilligerswerk doet

   Hoe snel moet ik het inburgeringsexamen halen?

   U moet binnen 3 jaar inburgeren.

   Heeft u een Brits paspoort en woont u in Nederland? Houd rekening met de Brexit. Kijk voor meer informatie op de website van de IND.

   Tijdens het inburgeren leert u Nederlands. En u leert meer over het leven in Nederland.

   Als u verplicht moet inburgeren, krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U krijgt ook een uitnodiging van de gemeente voor een afspraak, een brede intake. Tijdens die afspraak onderzoekt de gemeente samen met u uw situatie en uw mogelijkheden. De gemeente maakt vervolgens een plan hoe u moet inburgeren. Dit heet het Plan inburgering en participatie (PIP). Hierin staat onder andere:

   • Welke lessen u gaat volgen.
   • Welke hulp u kunt krijgen.
   • Hoe u de inburgering afsluit. Dit is een examen of een afsluitend gesprek.

   U moet binnen 3 jaar inburgeren. Staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan moet u ook de participatieverklaring ondertekenen. Dit is een onderdeel van het inburgeren. U krijgt hierover bericht van de gemeente.

   U kunt ook vrijwillig inburgeren. Bijvoorbeeld voor naturalisatie of voor een sterkere verblijfsvergunning. Lees meer over vrijwillig inburgeren op IND.nl.

   Wat is inburgeren?

   Tijdens het inburgeren leert u over het leven in Nederland. Ook leert u de Nederlandse taal. Daarna doet u examen. U krijgt een brief van DUO als u verplicht moet inburgeren. U kunt ook vrijwillig inburgeren. Bijvoorbeeld omdat u Nederlander wilt worden.

   U kunt een cursus doen om te leren voor het examen. Kijk op Zoek inburgerschool voor een lijst met scholen. Moet u verplicht inburgeren? Haal uw examen binnen 3 jaar. Anders krijgt u een boete.

   Misschien kunt u niet inburgeren. Of bent u al voldoende ingeburgerd. Vraag dan om een ontheffing. Dit betekent dat u toestemming heeft om geen inburgeringsexamen te doen. U kunt ook vragen om meer tijd voor het inburgeren. Bijvoorbeeld omdat u ziek bent geweest. Kijk voor meer informatie op de website Inburgeren.nl.

   Heeft u na 1 oktober 2017 een brief gehad van DUO dat u moet inburgeren? En staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan moet u ook de participatieverklaring ondertekenen. Dit is een onderdeel van het inburgeren. U krijgt hierover bericht van de gemeente.

   Het Participatieverklaringstraject wordt uitgevoerd door Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH) voor inwoners van Meerssen.

   Tijdens het inburgeren leert u Nederlands. En u leert meer over het leven in Nederland.

   Als u verplicht moet inburgeren, krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U krijgt ook een uitnodiging van de gemeente voor een afspraak, een brede intake. Tijdens die afspraak onderzoekt de gemeente samen met u uw situatie en uw mogelijkheden. De gemeente maakt vervolgens een plan hoe u moet inburgeren. Dit heet het Plan inburgering en participatie (PIP). Hierin staat onder andere:

   • Welke lessen u gaat volgen.
   • Welke hulp u kunt krijgen.
   • Hoe u de inburgering afsluit. Dit is een examen of een afsluitend gesprek.

   U moet binnen 3 jaar inburgeren. Staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan moet u ook de participatieverklaring ondertekenen. Dit is een onderdeel van het inburgeren. U krijgt hierover bericht van de gemeente.

   U kunt ook vrijwillig inburgeren. Bijvoorbeeld voor naturalisatie of voor een sterkere verblijfsvergunning. Lees meer over vrijwillig inburgeren op IND.nl.

   Hoe vraag ik een ontheffing aan voor de inburgeringsplicht?

   Zo vraagt u ontheffing aan voor het inburgeringsexamen:

   • U neemt contact op met DUO.

   Als u ernstig ziek bent of een geestelijke of lichamelijke beperking heeft, levert u bij uw aanvraag aan:

   Als u aantoonbaar veel moeite heeft gedaan maar het examen niet heeft gehaald, levert u bij uw aanvraag aan:

   Als u voldoende bent ingeburgerd, levert u bij uw aanvraag aan:

   Mogelijk heeft u vóór 1 januari 2013 gehoord dat u moet inburgeren en is vóór deze datum uw verblijfsvergunning afgegeven. Dan valt u nog onder de oude regels. U vraagt dan de ontheffing aan bij de gemeente.

   Kunt u door ziekte of een beperking niet inburgeren? Of bent u al ingeburgerd? Vraag dan een ontheffing of een vrijstelling aan via inburgeren.nl.

   Inburgeren gaat als volgt:

   • U ontvangt van uw gemeente een uitnodiging voor een afspraak, een brede intake.
   • U gaat naar de afspraak. De gemeente onderzoekt:
    • welk onderwijs u heeft gevolgd
    • welk werk u heeft gedaan
    • wat uw persoonlijke omstandigheden zijn
    • wat uw doel is in Nederland (bijvoorbeeld werk of studie)
   • De gemeente stelt een Plan inburgering en participatie (PIP) op.
   • De gemeente volgt de voortgang van uw inburgering. Houd u aan de afspraken.
   • Aan het eind doet u examen. Of u heeft een afsluitend gesprek met de gemeente.

   Ik spreek goed Nederlands. Moet ik dan toch inburgeren?

   U krijgt een brief van DUO als u verplicht moet inburgeren. Denkt u dat u voldoende bent ingeburgerd? Dan kunt u een vrijstelling aanvragen.

   Zo vraagt u ontheffing aan voor het inburgeringsexamen:

   • U neemt contact op met DUO.

   Als u ernstig ziek bent of een geestelijke of lichamelijke beperking heeft, levert u bij uw aanvraag aan:

   Als u aantoonbaar veel moeite heeft gedaan maar het examen niet heeft gehaald, levert u bij uw aanvraag aan:

   Als u voldoende bent ingeburgerd, levert u bij uw aanvraag aan:

   Mogelijk heeft u vóór 1 januari 2013 gehoord dat u moet inburgeren en is vóór deze datum uw verblijfsvergunning afgegeven. Dan valt u nog onder de oude regels. U vraagt dan de ontheffing aan bij de gemeente.

   Kunt u door ziekte of een beperking niet inburgeren? Of bent u al ingeburgerd? Vraag dan een ontheffing of een vrijstelling aan via inburgeren.nl.

   Inburgeren gaat als volgt:

   • U ontvangt van uw gemeente een uitnodiging voor een afspraak, een brede intake.
   • U gaat naar de afspraak. De gemeente onderzoekt:
    • welk onderwijs u heeft gevolgd
    • welk werk u heeft gedaan
    • wat uw persoonlijke omstandigheden zijn
    • wat uw doel is in Nederland (bijvoorbeeld werk of studie)
   • De gemeente stelt een Plan inburgering en participatie (PIP) op.
   • De gemeente volgt de voortgang van uw inburgering. Houd u aan de afspraken.
   • Aan het eind doet u examen. Of u heeft een afsluitend gesprek met de gemeente.

   Ik moet inburgeren. Waar kan ik met vragen terecht?

   Heeft u vóór 1 januari 2022 gehoord dat u moet inburgeren? Neem contact op met DUO.

   Anders kunt u contact opnemen met de gemeente.

   Ik moet inburgeren. Waar kan ik met vragen terecht?

   Heeft u vóór 1 januari 2022 gehoord dat u moet inburgeren? Neem contact op met DUO.

   Anders kunt u contact opnemen met de gemeente.

   Wat gebeurt er als ik het inburgeringsexamen niet haal?

   Dan doet u het examen nog een keer. U doet net zo vaak examen totdat u het haalt. Haalt u het inburgeringsexamen niet binnen 3 jaar? Dan kunt u een boete krijgen. Ook krijgt u mogelijk geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.