Inburgeren

Product informatie

  Inleiding

  Als u gaat inburgeren, leert u over het leven in Nederland. Ook leert u Nederlands. Daarna doet u een inburgeringsexamen. Bent u al voldoende ingeburgerd? Dan hoeft u misschien geen examen te doen.

  Omschrijving

  Tijdens het inburgeren leert u over het leven in Nederland. Ook leert u de Nederlandse taal. Daarna doet u examen. U krijgt een brief van DUO als u verplicht moet inburgeren. U kunt ook vrijwillig inburgeren. Bijvoorbeeld omdat u Nederlander wilt worden.

  U kunt een cursus doen om te leren voor het examen. Kijk op Zoek inburgerschool voor een lijst met scholen. Moet u verplicht inburgeren? Haal uw examen binnen 3 jaar. Anders krijgt u een boete.

  Misschien kunt u niet inburgeren. Of bent u al voldoende ingeburgerd. Vraag dan om een ontheffing. Dit betekent dat u toestemming heeft om geen inburgeringsexamen te doen. U kunt ook vragen om meer tijd voor het inburgeren. Bijvoorbeeld omdat u ziek bent geweest. Kijk voor meer informatie op de website Inburgeren.nl.

  Heeft u na 1 oktober 2017 een brief gehad van DUO dat u moet inburgeren? En staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan moet u ook de participatieverklaring ondertekenen. Dit is een onderdeel van het inburgeren. U krijgt hierover bericht van de gemeente.

  Het Participatieverklaringstraject wordt uitgevoerd door Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH) voor inwoners van Meerssen.

  Voorwaarden

  U hoeft niet in te burgeren als u in Nederland komt wonen en u:

  • een Nederlands paspoort heeft
  • uit een EU-land, een EER-land, Turkije of Zwitserland komt
  • jonger bent dan 18 jaar of ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd
  • 8 jaar of langer in Nederland woonde toen u leerplichtig was
  • Nederlandse diploma’s, certificaten of bewijsstukken van een opleiding in de Nederlandse taal heeft
  • tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk

  Bent u verplicht om in te burgeren, maar lukt dit niet? De voorwaarden voor het aanvragen van een ontheffing zijn:

  • U bent ernstig ziek of heeft een geestelijke of lichamelijke beperking.
  • U heeft aantoonbaar veel moeite gedaan, maar u heeft uw examen niet gehaald.

  U kunt ook een ontheffing aanvragen als u voldoende bent ingeburgerd. U bent voldoende ingeburgerd als u:

  • de Nederlandse taal goed spreekt
  • al 10 jaar of meer onafgebroken in Nederland woont
  • al 5 jaar of langer werkt in Nederland of hier vrijwilligerswerk doet

  Aanpak

  Zo vraagt u ontheffing aan voor het inburgeringsexamen:

  • U neemt contact op met DUO.

  Als u ernstig ziek bent of een geestelijke of lichamelijke beperking heeft, levert u bij uw aanvraag aan:

  Als u aantoonbaar veel moeite heeft gedaan maar het examen niet heeft gehaald, levert u bij uw aanvraag aan:

  Als u voldoende bent ingeburgerd, levert u bij uw aanvraag aan:

  Mogelijk heeft u vóór 1 januari 2013 gehoord dat u moet inburgeren en is vóór deze datum uw verblijfsvergunning afgegeven. Dan valt u nog onder de oude regels. U vraagt dan de ontheffing aan bij de gemeente.

  Kosten

  U betaalt de inburgeringscursus en het examen zelf. Kijk voor de kosten op Inburgeren.nl.

  Kunt u de cursus en het examen niet betalen? U kunt geld lenen bij DUO.

  Contact

  Adressen

  DUO - inburgeren

  Postbus 764

  9700 AT Groningen

  (050) 599 96 00

  Wilt u bellen met DUO? Dat kan elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

  Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

  Randwycksingel 22

  6229 EE Maastricht

  Postbus 4902

  6202 TC Maastricht

  14 043

  post@maastricht.nl

  De gemeente Maastricht en de Heuvelland gemeenten hebben gezamenlijk één uitvoeringsorganisatie voor Sociale Zaken.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Inburgeren

  Product informatie

   Inleiding

   Als u gaat inburgeren, leert u over het leven in Nederland. Ook leert u Nederlands. De gemeente helpt u hierbij.

   Omschrijving

   Als u verplicht moet inburgeren, krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U krijgt ook een uitnodiging van de gemeente voor een brede intake. De brede intake bestaat uit:

   • een toets om te bepalen wat u al kunt
   • een gesprek over uw situatie

   De gemeente maakt daarna een plan waarin staat hoe u moet inburgeren. Dit heet het persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP). Hierin staat:

   • welke lessen u gaat volgen
   • welke hulp u kunt krijgen
   • hoe u de inburgering afsluit. Dit gaat met een examen of een afsluitend gesprek.

   Als u gaat inburgeren, moet u ook de participatieverklaring ondertekenen. In de participatieverklaring staat hoe we in Nederland met elkaar willen omgaan. Lees meer over de participatieverklaring op DUO.nl.

   U kunt ook vrijwillig inburgeren. Bijvoorbeeld als u Nederlander wilt worden. Lees meer over vrijwillig inburgeren op IND.nl.

   Voorwaarden

   U hoeft niet in te burgeren in de volgende situaties:

   • U heeft een Nederlands paspoort.
   • U komt uit een EU-/EER-land of Zwitserland.
   • U bent jonger dan 18 jaar of ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd.
   • U hebt 8 jaar of langer in Nederland gewoond toen u leerplichtig was.
   • U komt tijdelijk naar Nederland voor studie of werk.

   Bent u verplicht om in te burgeren, maar lukt het niet? In de volgende situaties hoeft u misschien niet in te burgeren:

   • U hebt een ernstige ziekte of beperking.
   • Door persoonlijke omstandigheden is het voor u moeilijk om in te burgeren.

   Kent u de Nederlandse taal en cultuur al? In de volgende situaties hoeft u misschien niet in te burgeren:

   • U spreekt de Nederlandse taal goed.
   • U woont al 10 jaar of langer in Nederland.
   • U werkt al 5 jaar of langer in Nederland of u doet hier al 5 jaar of langer vrijwilligerswerk.
   • U volgt een opleiding in Nederland of u heeft het diploma van een Nederlandse opleiding gehaald. Lees op Rijksoverheid.nl om welke opleidingen dit gaat.

   Aanpak

   Inburgeren gaat als volgt:

   • U ontvangt van uw gemeente een uitnodiging voor de brede intake.
   • De gemeente stelt een persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP) op.
   • De gemeente volgt de voortgang van uw inburgering. Houd u aan de afspraken.
   • Aan het eind doet u examen. Of u heeft een afsluitend gesprek met de gemeente.

   Kosten

   U betaalt de inburgeringscursus en het examen zelf. Kijk voor de kosten op Inburgeren.nl. Kunt u de cursus en het examen niet betalen? U kunt geld lenen bij DUO.

   Bent u vluchteling en heeft u een verblijfsvergunning? Dan betaalt de gemeente uw lessen. De gemeente betaalt ook voor elk examen de eerste 2 pogingen.

   Contact

   Gegevensverwerking

   Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

   De belangrijkste regels zijn:

   • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
   • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
   • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
   • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
   • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
   • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
   • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
    • welke gegevens de gemeente over u heeft
    • waarvoor deze gegevens nodig zijn
    • wat er met uw gegevens gebeurt
   • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.