Inburgeren

Product informatie

  Inleiding

  Als u gaat inburgeren, leert u over het leven in Nederland. Ook leert u Nederlands. Daarna doet u een inburgeringsexamen. Bent u al voldoende ingeburgerd? Dan hoeft u misschien geen examen te doen.

  Omschrijving

  Tijdens het inburgeren leert u over het leven in Nederland. Ook leert u de Nederlandse taal. Daarna doet u examen. U krijgt een brief van DUO als u verplicht moet inburgeren. U kunt ook vrijwillig inburgeren. Bijvoorbeeld omdat u Nederlander wilt worden.

  U kunt een cursus doen om te leren voor het examen. Kijk op Ik wil inburgeren voor een lijst met scholen. Moet u verplicht inburgeren? Haal uw examen binnen 3 jaar. Anders krijgt u een boete.

  Misschien kunt u niet inburgeren. Of bent u al voldoende ingeburgerd. Vraag dan om een ontheffing. Dit betekent dat u toestemming heeft om geen inburgeringsexamen te doen. U kunt ook vragen om meer tijd voor het inburgeren. Bijvoorbeeld omdat u ziek bent geweest. Kijk voor meer informatie op de website Inburgeren.nl.

  Heeft u na 1 oktober 2017 een brief gehad van DUO dat u moet inburgeren? En staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan moet u ook de participatieverklaring ondertekenen. Dit is een onderdeel van het inburgeren. U krijgt hierover bericht van de gemeente.

  Voorwaarden

  U hoeft niet in te burgeren als u in Nederland komt wonen en u:

  • een Nederlands paspoort heeft
  • uit een EU-land, een EER-land, Turkije of Zwitserland komt
  • jonger bent dan 18 jaar of ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd
  • 8 jaar of langer in Nederland woonde toen u leerplichtig was
  • Nederlandse diploma’s, certificaten of bewijsstukken van een opleiding in de Nederlandse taal heeft
  • tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk

  Bent u verplicht om in te burgeren, maar lukt dit niet? De voorwaarden voor het aanvragen van een ontheffing zijn:

  • U bent ernstig ziek of heeft een geestelijke of lichamelijke beperking.
  • U heeft aantoonbaar veel moeite gedaan, maar u heeft uw examen niet gehaald.

  U kunt ook een ontheffing aanvragen als u voldoende bent ingeburgerd. U bent voldoende ingeburgerd als u:

  • de Nederlandse taal goed spreekt
  • al 10 jaar of meer onafgebroken in Nederland woont
  • al 5 jaar of langer werkt in Nederland of hier vrijwilligerswerk doet

  Aanpak

  Zo vraagt u ontheffing aan voor het inburgeringsexamen:

  • U neemt contact op met DUO.

  Als u ernstig ziek bent of een geestelijke of lichamelijke beperking heeft, levert u bij uw aanvraag aan:

  Als u aantoonbaar veel moeite heeft gedaan maar het examen niet heeft gehaald, levert u bij uw aanvraag aan:

  Als u voldoende bent ingeburgerd, levert u bij uw aanvraag aan:

  Mogelijk heeft u vóór 1 januari 2013 gehoord dat u moet inburgeren en is vóór deze datum uw verblijfsvergunning afgegeven. Dan valt u nog onder de oude regels. U vraagt dan de ontheffing aan bij de gemeente.

  Kosten

  U betaalt de inburgeringscursus en het examen zelf. Kijk voor de kosten op Inburgeren.nl.

  Kunt u de cursus en het examen niet betalen? U kunt geld lenen bij DUO.

  Contact

  Adressen

  DUO - inburgeren

  Postbus 764

  9700 AT Groningen

  (050) 599 96 00

  Wilt u bellen met DUO? Dat kan elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Vraag en antwoord

  Wat is de participatieverklaring?

  De participatieverklaring is een verplicht onderdeel van de inburgering.

  U leert eerst de normen en waarden kennen van de Nederlandse samenleving. Daarna ondertekent u de participatieverklaring. Hiermee verklaart u dat u zich aan de waarden en regels van Nederland houdt.

  Tekent u de verklaring niet? Dan kunt u een boete krijgen van maximaal € 340. Deze boete kunt u meerdere keren krijgen. Ook kunt u zonder de participatieverklaring het inburgeringsexamen niet halen. U krijgt dan geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.

  Neem voor meer informatie over het participatietraject contact op met de gemeente.

  Wat gebeurt er als ik het inburgeringsexamen niet haal?

  Dan doet u het examen nog een keer. U doet net zo vaak examen totdat u het haalt. Haalt u het inburgeringsexamen niet binnen 3 jaar? Dan kunt u een boete krijgen. Ook krijgt u mogelijk geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.

  Kan ik een ontheffing aanvragen voor inburgering?

  Ja, dat kan als u aan de voorwaarden voldoet.

  U hoeft niet in te burgeren als u in Nederland komt wonen en u:

  • een Nederlands paspoort heeft
  • uit een EU-land, een EER-land, Turkije of Zwitserland komt
  • jonger bent dan 18 jaar of ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd
  • 8 jaar of langer in Nederland woonde toen u leerplichtig was
  • Nederlandse diploma’s, certificaten of bewijsstukken van een opleiding in de Nederlandse taal heeft
  • tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk

  Bent u verplicht om in te burgeren, maar lukt dit niet? De voorwaarden voor het aanvragen van een ontheffing zijn:

  • U bent ernstig ziek of heeft een geestelijke of lichamelijke beperking.
  • U heeft aantoonbaar veel moeite gedaan, maar u heeft uw examen niet gehaald.

  U kunt ook een ontheffing aanvragen als u voldoende bent ingeburgerd. U bent voldoende ingeburgerd als u:

  • de Nederlandse taal goed spreekt
  • al 10 jaar of meer onafgebroken in Nederland woont
  • al 5 jaar of langer werkt in Nederland of hier vrijwilligerswerk doet

  Hoe snel moet ik het inburgeringsexamen halen?

  Haal uw examen binnen 3 jaar. Anders krijgt u een boete. Heeft u meer tijd nodig om in te burgen? Bijvoorbeeld omdat u langer dan 3 maanden ziek bent geweest? Kijk voor meer informatie op Inburgeren.nl.

  Wat kost inburgeren?

  Vraag aan de school waar u de inburgeringscursus gaat volgen hoeveel het kost.

  U betaalt de inburgeringscursus en het examen zelf. Kijk voor de kosten op Inburgeren.nl.

  Kunt u de cursus en het examen niet betalen? U kunt geld lenen bij DUO.

  Waar kan ik mij aanmelden voor het inburgeringsexamen?

  U kunt zich aanmelden voor het inburgeringsexamen bij DUO. Kijk voor meer informatie over het aanmelden op Inburgeren.nl.

  Hoe vraag ik een ontheffing aan voor de inburgeringsplicht?

  Zo vraagt u ontheffing aan voor het inburgeringsexamen:

  • U neemt contact op met DUO.

  Als u ernstig ziek bent of een geestelijke of lichamelijke beperking heeft, levert u bij uw aanvraag aan:

  Als u aantoonbaar veel moeite heeft gedaan maar het examen niet heeft gehaald, levert u bij uw aanvraag aan:

  Als u voldoende bent ingeburgerd, levert u bij uw aanvraag aan:

  Mogelijk heeft u vóór 1 januari 2013 gehoord dat u moet inburgeren en is vóór deze datum uw verblijfsvergunning afgegeven. Dan valt u nog onder de oude regels. U vraagt dan de ontheffing aan bij de gemeente.

  Ik spreek goed Nederlands. Moet ik dan toch inburgeren?

  U krijgt een brief van DUO als u verplicht moet inburgeren. Denkt u dat u voldoende bent ingeburgerd? Dan kunt u ontheffing aanvragen. U hoeft dan geen examen te doen.

  Zo vraagt u ontheffing aan voor het inburgeringsexamen:

  • U neemt contact op met DUO.

  Als u ernstig ziek bent of een geestelijke of lichamelijke beperking heeft, levert u bij uw aanvraag aan:

  Als u aantoonbaar veel moeite heeft gedaan maar het examen niet heeft gehaald, levert u bij uw aanvraag aan:

  Als u voldoende bent ingeburgerd, levert u bij uw aanvraag aan:

  Mogelijk heeft u vóór 1 januari 2013 gehoord dat u moet inburgeren en is vóór deze datum uw verblijfsvergunning afgegeven. Dan valt u nog onder de oude regels. U vraagt dan de ontheffing aan bij de gemeente.

  Moet ik verplicht inburgeren?

  U hoeft niet in te burgeren als u in Nederland komt wonen en u:

  • een Nederlands paspoort heeft
  • uit een EU-land, een EER-land, Turkije of Zwitserland komt
  • jonger bent dan 18 jaar of ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd
  • 8 jaar of langer in Nederland woonde toen u leerplichtig was
  • Nederlandse diploma’s, certificaten of bewijsstukken van een opleiding in de Nederlandse taal heeft
  • tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk

  Bent u verplicht om in te burgeren, maar lukt dit niet? De voorwaarden voor het aanvragen van een ontheffing zijn:

  • U bent ernstig ziek of heeft een geestelijke of lichamelijke beperking.
  • U heeft aantoonbaar veel moeite gedaan, maar u heeft uw examen niet gehaald.

  U kunt ook een ontheffing aanvragen als u voldoende bent ingeburgerd. U bent voldoende ingeburgerd als u:

  • de Nederlandse taal goed spreekt
  • al 10 jaar of meer onafgebroken in Nederland woont
  • al 5 jaar of langer werkt in Nederland of hier vrijwilligerswerk doet

  Wat is inburgeren?

  Tijdens het inburgeren leert u over het leven in Nederland. Ook leert u de Nederlandse taal. Daarna doet u examen. U krijgt een brief van DUO als u verplicht moet inburgeren. U kunt ook vrijwillig inburgeren. Bijvoorbeeld omdat u Nederlander wilt worden.

  U kunt een cursus doen om te leren voor het examen. Kijk op Ik wil inburgeren voor een lijst met scholen. Moet u verplicht inburgeren? Haal uw examen binnen 3 jaar. Anders krijgt u een boete.

  Misschien kunt u niet inburgeren. Of bent u al voldoende ingeburgerd. Vraag dan om een ontheffing. Dit betekent dat u toestemming heeft om geen inburgeringsexamen te doen. U kunt ook vragen om meer tijd voor het inburgeren. Bijvoorbeeld omdat u ziek bent geweest. Kijk voor meer informatie op de website Inburgeren.nl.

  Heeft u na 1 oktober 2017 een brief gehad van DUO dat u moet inburgeren? En staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan moet u ook de participatieverklaring ondertekenen. Dit is een onderdeel van het inburgeren. U krijgt hierover bericht van de gemeente.

  Ik moet inburgeren. Waar kan ik met vragen terecht?

  Met vragen kunt u terecht bij DUO.

  Heeft u vóór 1 januari 2013 gehoord dat u moet inburgeren? En is uw verblijfsvergunning vóór 1 januari 2013 afgegeven? Dan valt u nog onder de oude regels. U kunt voor meer informatie contact opnemen met de gemeente.