Jeugdlintje

Product informatie

  Inleiding

  Het Jeugdlintje wordt uitgereikt aan jongeren die iets bijzonders doen voor de samenleving. Dit kan eenmalig of over langere tijd zijn. U kunt iemand nomineren via het formulier van de gemeente.

  Omschrijving

  Volwassenen worden met gemeentelijke en Koninklijke Onderscheidingen gewaardeerd voor hun prestaties. Om een onderscheiding te krijgen, heeft iemand zich lange tijd ingezet.

  De gemeente Meerssen waardeert ook jongeren die zich belangeloos inzetten voor onze samenleving. Daarvoor heeft de gemeente het 'Jeugdlintje'. Het Jeugdlintje kan worden uitgereikt aan een jongere of een groep jongeren (bijvoorbeeld een hele schoolklas).

  Op donderdag 26 april 2018 is dit lintje voor de eerste keer uitgereikt. Ook in de volgende jaren wordt het Jeugdlintje op Lintjesdag uitgereikt.

  Bijzondere prestaties zijn bijvoorbeeld:

  • mantelzorg
  • het helpen van ouderen of zieken
  • het organiseren van activiteiten in bijvoorbeeld een wijk of gemeenschapshuis
  • het bespreekbaar maken van onderwerpen als pesten, discriminatie, alcohol- en drugsgebruik of zinloos geweld
  • bijzonder vrijwilligerswerk bij een culturele, muziek-, sport- of hobbyvereniging of maatschappelijke organisatie
  • actievoeren voor een goed doel
  • een schoonmaakactie/zwerfvuil opruimen 

  Voorwaarden

  De persoon (of personen) die u wilt nomineren voor het Jeugdlintje moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

  • jonger dan 23 jaar
  • woont in de gemeente Meerssen
  • niet eerder beloond voor de inzet (bijvoorbeeld via een ander project of activiteit)
  • zet zich vrijwillig en belangeloos in voor een ander, een vereniging, vrijwilligersorganisatie, maatschappelijke organisatie, goed doel of voor (een deel van) de gemeente Meerssen of;
  • heeft een bijzondere prestatie geleverd

   Het is een voordeel als de prestatie of activiteit:

  • innovatief is
  • stimulerend is naar andere jongeren
  • bijdraagt aan verbinding binnen de gemeente of tussen doelgroepen
  • bijdraagt aan een fijne woon- of leefgemeente

  Aanpak

  Zo nomineert u iemand voor een Jeugdlintje:

  • Vul het digitale formulier 'Voorstelformulier Jeugdlintje' in.
  • Kunt u het formulier niet digitaal invullen? U kunt een papieren formulier ophalen bij de gemeente.

  Een selectiecommissie beoordeelt de nominatie. In de selectiecommissie zitten de burgemeester, wethouder Sociaal Domein/Jeugd en de betrokken beleidsambtenaar.

  De uitreiking van het Jeugdlintje is op dezelfde dag als de uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen (Lintjesdag). Het college van B & W reikt de Jeugdlintjes uit.

  Contact

  Contact

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum.

  Adressen

  Gemeente Meerssen, Klant Contact Centrum (KCC)

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043 (of vanuit het buitenland: +43 366 1661)

  info@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen, of langskomen bij het gemeentehuis.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  14-08-2023

  Formulieren