Koninklijke onderscheiding (lintje) aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Een Koninklijke onderscheiding is een erkenning voor iemands bijzondere werk voor de samenleving. U draagt iemand voor bij de gemeente waar die persoon woont. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier.

  Omschrijving

  Een Koninklijke onderscheiding (lintje) is een erkenning voor persoonlijk bijzonder werk voor de samenleving.

  De uitreiking van een lintje is tijdens:

  • de lintjesregen op de laatste werkdag voor Koningsdag
  • een andere bijzondere gelegenheid die te maken heeft met de reden voor het lintje (zoals een afscheid of jubileum)

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor het krijgen van een Koninklijke onderscheiding zijn:

  • De persoon die u voordraagt heeft bijzonder werk gedaan voor de samenleving. Dit kan vrijwilligerswerk zijn of een buitengewone prestatie tijdens betaald werk. Bijvoorbeeld in de wetenschap of de sport.

  Aanpak

  Zo vraagt u een lintje aan:

  • U vraagt het lintje schriftelijk aan. Gebruik het Voorstelformulier voor een Koninklijke Onderscheiding.
  • Vul het formulier in.
  • Verzamel zoveel mogelijk gegevens en lever die met uw voorstel in bij de gemeente. Dit is belangrijk, want het helpt te bepalen of iemand in aanmerking komt voor een onderscheiding. U hoort vanzelf of het lintje wordt gegeven.

  Vraag het lintje 6 maanden van tevoren aan. Wilt u de onderscheiding tijdens de lintjesregen laten uitreiken? Draag uw kandidaat dan uiterlijk 15 juli voor.

  Contact

  Contact

  Wilt u meer informatie over het aanvragen van een lintje en de voorwaarden? Bel met het bestuurssecretariaat van de gemeente.

  Adressen

  Gemeente Meerssen, bestuurssecretariaat

  Postbus

  043 366 1616 of 043 366 1607

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.