Klein kansspel organiseren

Product informatie

  Inleiding

  Bij een klein kansspel kunnen deelnemers prijzen winnen. Deze prijzen blijven onder een bepaald bedrag. U meldt een klein kansspel schriftelijk bij de gemeente.

  Omschrijving

  Bij een kansspel gokken de deelnemers om iets te kunnen winnen. De prijzen blijven onder een vastgesteld bedrag. Voorbeelden van kleine kansspelen zijn bingo, kienen, vogelpiekspel en rad van avontuur.

  Voorwaarden

  De voorwaarden om een klein kansspel te organiseren zijn onder andere:

  • Het kansspel wordt georganiseerd door een vereniging.
  • Uw vereniging bestaat minstens 3 jaar.
  • Het doel van uw vereniging mag niet het organiseren van kansspelactiviteiten zijn.
  • Tijdens het kansspel mag het prijzenpakket maximaal € 400 per ronde zijn en € 1.550 per bijeenkomst.
  • Op 1 adres mag maar 1 kansspel tegelijk gespeeld worden. 

  Houdt u zich niet aan de regels? Dan kan de gemeente de bijeenkomst verbieden of een spel stilleggen.

  Aanpak

  Zo meldt u een kleine kansspelactiviteit:

  • U meldt de bijeenkomst schriftelijk bij de gemeente. Doe dit minimaal 2 weken van tevoren.
  • In uw melding geeft u aan:
   • wat voor kansspel het is
   • wat u met de opbrengst gaat doen
   • hoeveel deelnemers u verwacht
   • hoe hoog het prijzengeld is
   • wat de geldwaarde per prijs is
   • de datum, tijd en plaats van de activiteit

  Contact

  Adressen

  Gemeente Meerssen, Klant Contact Centrum (KCC)

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043 (of vanuit het buitenland: +43 366 1661)

  info@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen, of langskomen bij het gemeentehuis.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing over uw melding. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  03-06-2021