Loonkostensubsidie aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Werkgevers kunnen loonkostensubsidie aanvragen voor werknemers die een bijstandsuitkering krijgen en een arbeidsbeperking hebben. U vraagt loonkostensubsidie aan bij Podium24.

  Omschrijving

  Als werkgever kunt u loonkostensubsidie aanvragen als u iemand met een bijstandsuitkering in dienst neemt. Het gaat om werknemers met een arbeidsbeperking die niet volledig inzetbaar zijn.

  Werkt er een jongere in uw bedrijf die door een beperking niet het minimumloon kan verdienen? Ook voor die werknemer kunt u loonkostensubsidie aanvragen.

  De hoogte van de subsidie hangt af van de loonwaarde van de werknemer. Podium24 voert de loonwaardemeting uit.

  Voorwaarden

  De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van loonkostensubsidie zijn:

  • De werknemer heeft een bijstandsuitkering, IOAZ-uitkering of IOAW-uitkering.
  • De werknemer woont in de gemeente.
  • De werkgever heeft niet binnen 12 maanden dezelfde aanvraag gedaan.

  Aanpak

  Vraagt u de subsidie aan voor een jongere? Doe dit binnen 6 maanden nadat de jongere geen onderwijs meer volgt. Dit kan voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs of de entreeopleiding MBO zijn.

  Zo vraagt u loonkostensubsidie aan:

  • Neem contact op met Podium24.

  Contact

  Adressen

  Podium24

  Randwijcksingel 22

  6229 EE Maastricht

  Postbus 1200

  6201 BE Maastricht

  043 350 60 70

  info@podium24.nl

  Werkgeversservicepunt Maastricht Heuvelland Podium24

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  28-10-2022

  Vraag en antwoord

  Ik ben werkloos en ontvang een uitkering. Kan een werkgever fiscaal voordeel krijgen als hij mij in dienst neemt?

  Ja, dit heet loonkostenvoordeel. Dat kan als u tot een van de doelgroepen hoort. In dat geval vraagt u een doelgroepverklaring aan bij UWV of de gemeente. Dit hangt af van wie u de uitkering krijgt. Uw werkgever geeft de verklaring aan de Belastingdienst. De werkgever kan daarna loonkostenvoordeel krijgen als hij u in dienst neemt.