Materialen van gemeente lenen of huren

Product informatie

  Inleiding

  Soms heeft u materialen als dranghekken, containers of vuilniswagens nodig. Bijvoorbeeld voor een evenement of een actie. Neem hiervoor contact op met een verhuurbedrijf.

  Omschrijving

  Soms heeft u materialen als dranghekken, containers of vuilniswagens nodig. Bijvoorbeeld voor een evenement of een actie. Neem dan contact op met een verhuurbedrijf.

  De gemeente leent geen materialen uit, behalve enkele soorten vlaggen. Voor de vlaggen betaalt u huur en een borgsom. De borgsom krijgt u terug als u de vlag(gen) in goede staat terugbrengt.

  Wetgeving

  Aanpak

  Zo leent of huurt u materialen van de gemeente:

  • Neem contact op met de gemeente en vraag naar de mogelijkheden.

  Kosten

  Het tarief voor het uitlenen van een vlag voor een aaneengesloten periode van drie dagen of minder bedraagt € 17,00 per vlag.

  Dit tarief wordt niet geheven bij uitleen aan binnen de gemeente Meerssen gevestigde en werkzame verenigingen, stichtingen zonder winstoogmerk en instellingen op het terrein van het welzijnswerk.

  De borg bedaagt voor een gemeentevlag € 550,00 en voor elke andere vlag € 275,00.

  (tarieven 2022) 

   

  Contact

  Adressen

  Gemeente Meerssen, Klant Contact Centrum (KCC)

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043 (of vanuit het buitenland: +43 366 1661)

  info@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen, of langskomen bij het gemeentehuis.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  09-01-2022