Melding over openbare ruimte indienen

Product informatie

  Inleiding

  Een melding over de openbare ruimte geeft u door aan de gemeente.

  Omschrijving

  Heeft u klachten over de openbare ruimte? Meld deze dan online via onderstaande Melding Openbare Ruimte (MOR) formulieren. Let erop dat u het formulier uit de juiste categorie kiest. Uw formulier wordt meteen doorgestuurd naar de juiste medewerker. Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Vermeld in ieder geval uw naam, adres en woonplaats. Op die manier kunnen wij altijd contact met u opnemen als we nog vragen hebben. Geef ook duidelijk de locatie aan, bijvoorbeeld het nummer van de lantaarnpaal of een nabij gelegen adres. 

  U kunt het formulier op 2 manier invullen:

  • Invullen met DigiD. Uw gegevens worden automatisch op het meldingformulier ingevuld.
  • Invullen zonder DigiD. U vult zelf uw naam, adres en woonplaats in.

  Er zijn 7 categorieën meldingen openbare ruimte:

  Afval

  Hondenpoep, zwerfvuil, volle afvalbak/hondenpoepbak, volle/vervuilde ondergrondse afvalcontainer, illegale gedumpt afval.

  Klik hier voor het formulier MOR Afval

  Groen

  Groenvoorziening begraafplaats, bladeren, bomen, onkruid in beplanting, plantsoen, overhangend groen, Proosdijpark.

  Klik hier voor het formulier MOR Groen

  Hinder door bedrijven

  Bodem/waterverontreiniging, gevaarlijke situatie/stoffen, geluids/stankoverlast door bedrijven.

  Klik hier voor het formulier MOR Hinder door bedrijven

  Overlast

  Overlast van dieren, evenementen, drugs, jeugd, parkeren, vandalisme, vuurwerk.

  Klik hier voor het formulier MOR Overlast

  Riolering

  Verstopping straatkolk/put, rioolverstopping, ratten, putdeksel, wateroverlast op straat of in huis.

  Klik hier voor het formulier MOR Riolering

  Wegen

  Defecte lantaarnpaal, schade aan weg/stoep/fietspad, verkeerspaal, verkeerslicht, onkruid op weg/stoep/goot, parkeerautomaat, vegen weg/goot, dode dieren op/aan weg, gladheid.  

  Klik hier voor het formulier MOR Wegen

  Verkeer

  Gevaarlijke verkeerssituatie, parkeerprobleem, snelheid verkeer en algemeen verkeersbeleid.

  Klik hier voor het formulier MOR Verkeer 

  Wetgeving

  Contact

  Contact

  Een opzichter van de gemeente gaat naar de plek toe en controleert uw melding. Is de situatie onveilig? Dan wordt er meteen actie ondernomen. Is de situatie veilig, maar moet er wel iets gebeuren? Dan neemt de gemeente uw melding mee in de volgende onderhoudsronde(s).

  Gaat uw klacht over afval dat niet is opgehaald? Bel dan met de Huisvuilservicedesk.

  Adressen

  Gemeente Meerssen, Klant Contact Centrum (KCC)

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043 (of vanuit het buitenland: +43 366 1661)

  info@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen, of langskomen bij het gemeentehuis.

  Gemeente Meerssen, storingsdienst KCC Ruimte

  Postbus

  043 366 1888

  Bereikbaar buiten kantooruren, maar alleen bij dringende gevallen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  20-01-2022