Nederlandse nationaliteit aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u Nederlander worden? Dit kan door optie of naturalisatie. U vraagt dit aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  U kunt op 2 manieren de Nederlandse nationaliteit aanvragen: door optie of naturalisatie. Door optie is de snelste manier. Niet iedereen kan via optie de Nederlandse nationaliteit krijgen. De gemeente kijkt of dit voor u geldt.

  Kunt u niet via optie de Nederlandse nationaliteit krijgen? Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit via naturalisatie krijgen. Bij naturalisatie moet u eerst inburgeren.

  Is uw verzoek om Nederlander te worden goedgekeurd? Dan nodigt de gemeente u uit voor een naturalisatieceremonie. Na die ceremonie bent u Nederlander. Daarna kunt u een Nederlands paspoort of identiteitskaart aanvragen.

  Voorwaarden

  Voorwaarden om de Nederlandse nationaliteit aan te vragen zijn:

  Doet u een aanvraag voor uw kind? Hiervoor zijn de voorwaarden onder andere:

  • Op het moment van de aanvraag woont uw kind in Nederland.
  • Uw kind heeft een verblijfsvergunning.
  • Is uw kind 16 of 17 jaar oud? Dan moet uw kind voor de aanvraag minimaal 3 jaar onafgebroken en legaal in Nederland hebben gewoond.

  Aanpak

  Zo vraagt u de Nederlandse nationaliteit aan:

  • U gaat naar de gemeente.
  • U neemt mee:
   • uw geldige identiteitsbewijs
   • een geldige verblijfsvergunning of ander bewijs van rechtmatig verblijf

    (dit is niet nodig als u uit 1 van deze Europese landen komt)

   • uw geboorteakte
   • bij een naturalisatieverzoek:
    • uw inburgeringsdiploma
    • eventueel uw huwelijksakte
    • eventueel een rapport van eerste of nader gehoor
  • U betaalt bij de aanvraag.
  • U krijgt een brief met het besluit en eventueel een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie.

  Een optieverzoek behandelt de gemeente zelf. Bij een naturalisatieverzoek beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of u Nederlander wordt.

  Uw documenten, zoals de geboorteakte, moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn. Is het document in een andere taal geschreven? Als u uit de Europese Unie komt, vraagt u een meertalig modelformulier aan. Komt u niet uit de Europese Unie? Laat het document legaliseren en vertalen.

  Kosten

  De optieprocedure kost:

  • voor u alleen: € 200,00
  • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 342,00
  • voor een minderjarige waar u meteen ook een verzoek voor doet: € 22,00

  Naturalisatie kost:

  • voor u alleen: € 945,00
  • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 1.206,00
  • voor een minderjarige waar u meteen ook een verzoek voor doet: € 139,00

  Bent u staatloos? Of heeft u een verblijfsvergunning asiel (document III of IV)? Dan kost de naturalisatie:

  • voor u alleen: € 703,00
  • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 965,00

  U betaalt dit bij uw aanvraag.

  (tarieven 2022)

  Contact

  Contact

  Wilt u een afspraak maken? Ga naar de beginpagina (home) en klik op 'afspraak maken'.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing over uw optieverzoek. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing over uw naturalisatieverzoek bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).