Omgevingsplan bekijken

Product informatie

  Inleiding

  In een omgevingsplan (vroeger bestemmingsplan) staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. Daarnaast staan in het omgevingsplan regels over het gebruik van de openbare ruimte. U kunt het omgevingsplan bekijken op de website van de gemeente, op het Omgevingsloket en eventueel op papier in het gemeentehuis.

  Omschrijving

  Een gemeente maakt een omgevingsplan. Hierin staat bijvoorbeeld waar woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen. Vroeger stond dat in het bestemmingsplan.

  Ook staan in het omgevingsplan regels over het gebruik van de openbare ruimte.

  Bekijk het omgevingsplan als u wilt gaan bouwen of slopen. Of als u ergens een bedrijf wilt beginnen. In het omgevingsplan ziet u of dit wel mag.

  In een omgevingsplan staat onder andere:

  • de kenmerken van een wijk of gebied
  • de plannen die er voor de wijk of het gebied zijn
  • regels over de bebouwing, bijvoorbeeld:
   • de soort bebouwing die toegestaan is
   • de manier waarop gebouwd mag worden
   • archeologische vindplaatsen in een wijk of gebied
   • gemeentelijke monumenten
  • regels over het gebruik van de openbare ruimte, bijvoorbeeld:
   • regels over milieubelastende activiteiten
   • regels over bomen kappen
   • regels over parkeren

  Aanpak

  Zo bekijkt u het omgevingsplan:

  • Kijk op de website van de gemeente.
  • Kijk op het Omgevingsloket.
  • Bekijk het omgevingsplan op papier bij de gemeente.

  Contact

  Contact

  Wilt u de plannen in het gemeentehuis bekijken? Maak eerst een telefonische afspraak met het Klant Contact Centrum (KCC). U kunt voorbereidingsbesluiten, ontwerpplannen of het het omgevingsplan bekijken.

  Adressen

  Raad van State, afdeling Bestuursrecht

  Postbus 20019

  2500 EA Den Haag

  Gemeente Meerssen, Klant Contact Centrum (KCC)

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043 (of vanuit het buitenland: +43 366 1661)

  info@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen, of langskomen bij het gemeentehuis.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan. 

  De belangrijkste regels zijn: 

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens. 
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft. 
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. 
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.  
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.  
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is. 
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:  
   • welke gegevens de gemeente over u heeft 
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn 
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  26-04-2024