Omgevingsvergunning bouwen aanvragen (technische eisen)

Product informatie

  Inleiding

  Gaat u bouwen of verbouwen? Dat moet u melden bij de gemeente. Of u moet een omgevingsvergunning aanvragen.

  Omschrijving

  Gaat u bouwen of verbouwen? Dan moet u een melding doen bij de gemeente. Of u moet bij de gemeente een omgevingsvergunning aanvragen voor de technische bouwactiviteit. 

  Melding of omgevingsvergunning?

  Moet u een melding doen of een omgevingsvergunning aanvragen? Dat hangt van het bouwwerk af. Het bouwwerk is het gebouw dat u aan het bouwen of verbouwen bent. Bij kleine bouwwerken doet u een melding. Bij grotere bouwwerken vraagt u een omgevingsvergunning aan.

  Hoe weet u of uw bouwwerk klein of groot is? Bouwwerken zijn ingedeeld in gevolgklassen. Hoe groter de gevolgen zijn als er iets misgaat met het bouwwerk, hoe hoger de gevolgklasse. Er zijn 3 gevolgklassen: 1, 2 en 3.

  Zit uw bouwwerk in gevolgklasse 1? En gaat het om nieuwbouw? Dan is een melding voldoende. U moet dan wel een kwaliteitsborger inhuren. De kwaliteitsborger stelt een plan op. Dat heet een borgingsplan. Daarin staat hoe er gebouwd wordt, en hoe het bouwwerk eruit gaat zien. De kwaliteitsborger kan namens u de melding doen.

  Zit uw bouwwerk in gevolgklasse 2 of 3, of gaat het om verbouwing? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

  Wilt u weten in welke gevolgklasse uw bouwwerk valt? Kijk dan op de website van Iplo. Of doe de vergunningcheck in het Omgevingsloket.

  Andere vergunningen

  Houd er rekening mee dat u misschien ook nog andere vergunningen nodig heeft. Zoals een omgevingsvergunning om te zien of uw bouwwerk past binnen de omgeving.

  Voorwaarden

  Welke technische eisen voor uw bouwwerk gelden, hangt af van het soort bouwwerk. Voor een appartementencomplex gelden bijvoorbeeld andere eisen dan voor een sporthal.

  De gemeente controleert uw bouwwerk bijvoorbeeld op:

  • veiligheid (het bouwwerk is bijvoorbeeld stevig genoeg en brandveilig)
  • gezondheid (er is bijvoorbeeld genoeg verse lucht of niet te veel geluid)
  • duurzaamheid (het bouwwerk is bijvoorbeeld energiezuinig genoeg)
  • toegankelijkheid (het bouwwerk is bijvoorbeeld toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking)

  Aanpak

  Zo doet u een melding of vraagt u een vergunning aan:

  • Ga naar het Omgevingsloket.
  • Doe de vergunningcheck. U ziet dan of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.
  • Log in om de vergunning aan te vragen of de melding te doen. Lever alle gevraagde documenten aan.

  Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? Vraag dan een vooroverleg aan. Wij laten u dan schriftelijk weten of u een vergunning nodig heeft.

  Kosten

  De kosten bestaan uit een percentage van de bouwsom.

  Als de bouwkosten minder dan € 1.000.000,00 kost een omgevingsvergunning bouwen 4,5% van de bouwkosten, met een minimum van € 220,20. Vanaf € 1.000.000,00 aan bouwkosten gelden toeslagen. raadpleeg daarvoor de legestarieventabel behorende bij de Verordening Leges Meerssen 2024.

  (tarieven 2024)

  Contact

  Contact

  Bouwvergunningen liggen ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente. Maak telefonisch een afspraak als u langs wilt komen om de vergunning te bekijken.

  Wilt u vooroverleg over uw aanvraag? Of heeft u andere vragen? Neem contact op met het KCC.

  Adressen

  Gemeente Meerssen, Klant Contact Centrum (KCC)

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043 (of vanuit het buitenland: +43 366 1661)

  info@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen, of langskomen bij het gemeentehuis.

  Bezwaar en beroep

  Heeft u een vergunning aangevraagd en heeft de gemeente de vergunning geweigerd? Dan kunt u bezwaar maken. Daarmee laat u de gemeente weten waarom u het niet eens bent met de beslissing. Doe dat binnen 6 weken. De gemeente kijkt dan nog een keer naar uw aanvraag en neemt opnieuw een beslissing.

  Bent u het daarna nog steeds niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u aan de rechtbank vragen of de gemeente een goede beslissing heeft genomen. Dat heet ‘in beroep gaan’.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

  Formulieren