Parkeervergunning aanvragen als bewoner of bedrijf

Product informatie

  Inleiding

  Woont of werkt u in een gebied met betaald parkeren of parkeren voor vergunninghouders? Vraag dan bij de gemeente om een parkeervergunning.

  Omschrijving

  In de betaaldparkeerzone van het centrum van Meerssen kunt u niet gratis parkeren. Woont of werkt u in deze zone? Vraag dan een parkeervergunning aan.

  Voorwaarden

  Met een parkeervergunning voor de betaaldparkeerzone van het centrum van Meerssen kunt u vrij parkeren. U hoeft dan niet te betalen. Wel gelden er regels waar u zich dan aan moet houden. Er zijn regels voor:

  • bewoners
  • bedrijven
  • gebruikers van een incidentele vergunning (die niet de hele tijd, maar wel zo nu en dan gebruikt mag worden)
  • eerstelijns hulpverlening (zoals een ambulance of een huisarts)
  • medewerkers van de gemeente

  U leest alle regels onder het kopje meer informatie (pdf).

   

  Aanpak

  Zo vraagt u een parkeervergunning aan:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U heeft nodig:
   • het geldige kentekenbewijs van uw auto
   • uw geldige identiteitsbewijs

  Voor een tijdelijke vergunning geeft u door:

  • Waar u tijdelijk wilt parkeren.
  • Wanneer en hoe laat u daar wilt parkeren.
  • Waarom u daar moet parkeren.

  Inwoners met een gehandicaptenparkeerkaart kunnen een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken bij de woning aanvragen. Dit kan ook buiten de betaaldparkeerzone van Meerssen. U kunt dit aanvragen met het aanvraagformulier Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

  Kosten

  Tarieven 2024

  • € 75,00  voor een parkeervergunning voor bewoners per jaar.
  • € 150,00 voor een parkeervergunning voor ondernemers, beroepsuitoefenaars en werknemers per jaar.

  Vraagt u de vergunning in de loop van een jaar aan? Dan berekenen we een tarief over de maanden die nog over zijn. De maand van aanvraag tellen we helemaal mee. Het tarief is minimaal € 10,00 voor bewoners of 

  € 20,00 voor ondernemers, beroepsuitoefenaars en werknemers.

   

  Contact

  Contact

  Gemeente Meerssen, Klant Contact Centrum

  Adressen

  Gemeente Meerssen

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043

  043 364 81 00

  info@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen, of langskomen bij het gemeentehuis.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.;
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.