Paspoort of identiteitskaart aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Vraag een paspoort of identiteitskaart aan bij de gemeente waarin u woont. Bij de afspraak moet u zelf aanwezig zijn. Na 5 werkdagen kunt u het reisdocument ophalen.

  Let op: check de richtlijnen waaraan een pasfoto moet voldoen. Deze mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

  Omschrijving

  U gebruikt een paspoort of identiteitskaart om te laten zien wie u bent. Dat moet u doen als u naar het buitenland wilt reizen of als u naar de dokter of het ziekenhuis gaat. Iedereen vanaf 14 jaar oud moet ook een paspoort of identiteitsbewijs kunnen laten zien als de politie daarom vraagt.

  Reizen

  Met een paspoort of identiteitskaart kunt u naar andere landen reizen. Met een identiteitskaart kunt u de meeste Europese landen bezoeken. Met een paspoort kunt u alle landen bezoeken. Voor sommige landen heeft u ook een visum nodig. Meer informatie over reizen naar het buitenland vindt u op Rijksoverheid.nl.

  Vanaf welke leeftijd?

  Iedereen vanaf 14 jaar moet een paspoort of identiteitsbewijs bij zich hebben. Als kinderen onder de 14 naar het buitenland reizen, hebben ze ook een paspoort of identiteitskaart nodig.

  Als u naar het ziekenhuis of de dokter gaat, moet u ook een eigen paspoort of identiteitsbewijs hebben. Dat geldt ook voor kinderen. De leeftijd van het kind maakt niet uit.

  Inloggen

  Met uw nieuwe identiteitskaart kunt u inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds.

  Geldigheid

  Bent u 18 jaar of ouder, dan is uw paspoort of identiteitskaart 10 jaar geldig. Voor iedereen onder de 18 jaar is een paspoort of identiteitskaart 5 jaar geldig.

  Belangrijk: het is niet toegestaan met een verlopen paspoort in het buitenland te reizen. Iedereen moet een eigen reisdocument hebben.

  LET OP: vanaf 1 oktober 2021 mag u niet meer met een Nederlandse identiteitskaart naar de landen van het Verenigd Koninkrijk reizen (Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland).

  U moet vanaf die datum in het bezit zijn van een geldig paspoort.

  Voorwaarden

  Iedereen met de Nederlandse nationaliteit kan een Nederlands paspoort en een Nederlandse identiteitskaart aanvragen.

  Heeft u de nationaliteit van een ander land? Neem dan contact op met de ambassade of het consulaat van uw land.

  Aanpak

  Let op: kijk naar de richtlijnen waaraan een pasfoto moet voldoen. Deze mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

  Voordat u naar de gemeente komt, maakt u eerst een afspraak. 

  Afspraak maken

  Zo vraagt u een paspoort of identiteitskaart aan:

  • U komt naar de gemeente.
  • U neemt al uw reisdocumenten mee, ook als deze verlopen zijn.
  • U neemt 1 kleurenpasfoto mee die voldoet aan de richtlijnen.
  • U laat uw vingerafdruk registreren.
  • U betaalt uw paspoort of identiteitskaart bij de aanvraag. Graag met pin betalen.

  Reisdocument minderjarigen 

  Vanaf 12 jaar mogen kinderen zonder toestemming van een ouder een identiteitskaart aanvragen. Voor het aanvragen van een paspoort hebben kinderen tot 18 jaar toestemming van beide ouders nodig.

  Hiervoor zijn er 3 mogelijkheden:

  1. Een ouder of voogd gaat mee naar de gemeente voor de aanvraag. De ouder of voogd moet zich kunnen legitimeren. De andere ouder of voogd moet schriftelijk toestemming geven. Ook heeft u zijn of haar identiteitsbewijs nodig.
  2. Neemt u geen ouder of voogd mee naar de gemeente? Dan moeten beide ouders of voogden schriftelijke toestemming geven. Neem de schriftelijke toestemming en de identiteitsbewijzen van de ouders of voogden mee.
  3. Log in met DigiD via deze link: Toestemmingsverklaring

    Reisdocument vermist of gestolen?

  Is uw paspoort of identiteitsbewijs vermist of gestolen? U hoeft geen aangifte te doen bij de politie. Meld de vermissing zo snel mogelijk bij de gemeente en vraag een nieuw reisdocument aan.

  U kunt de vermissing online doorgeven. Kijkt u voor meer informatie bij: Melden vermissing reisdocument

  Kosten

  De kosten voor een paspoort zijn:

  • voor personen tot 18 jaar: € 58,85
  • voor personen van 18 jaar en ouder: € 77,85

  Wilt u met spoed een paspoort aanvragen? Dan betaalt u € 53,00 extra.

  De kosten voor een identiteitskaart zijn:

  • voor personen tot 18 jaar: € 37,95
  • voor personen van 18 jaar en ouder: € 70,35

  Wilt u met spoed een identiteitskaart aanvragen? Dan betaalt u € 53,00 extra.

  (tarieven 2023)

  Contact

  Contact

  Wilt u een afspraak maken met de gemeente Meerssen? Ga naar de beginpagina (home) en klik op 'afspraak maken'.

  Adressen

  Gemeente Meerssen, Klant Contact Centrum (KCC)

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043 (of vanuit het buitenland: +43 366 1661)

  info@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen, of langskomen bij het gemeentehuis.

  Vraag en antwoord

  Waar op mijn paspoort staat mijn burgerservicenummer (BSN)?

  Uw burgerservicenummer (BSN) staat op de houderpagina. Dit is de pagina met uw persoonlijke gegevens en uw pasfoto. Of het op de voorkant of de achterkant staat, hangt af van wanneer u uw paspoort heeft opgehaald:

  • voor 1 januari 2014:

   Uw BSN staat alleen op de voorkant.

  • voor 1 september 2021:

   Uw BSN staat op de achterkant. Aan de voorkant staat uw BSN ook in de machineleesbare zone. Dat is de reeks letters en cijfers onderaan.

  • na 1 september 2021: 

   Uw BSN staat alleen op de achterkant. In leesbare cijfers en in de QR-code.

  Ik ben slachtoffer van identiteitsfraude. Wat kan ik doen?

  Bij identiteitsfraude gebruiken criminelen valse of gestolen identiteitsgegevens. Als u denkt dat u slachtoffer bent van identiteitsfraude, doet u dit:

  • Ga naar de politie om aangifte te doen van identiteitsfraude.
  • Is er misbruik gemaakt van uw identiteitsbewijs?
   • Lever uw identiteitsbewijs in bij de gemeente.
   • U kunt meteen een nieuw identiteitsbewijs aanvragen.
   • De gemeente noteert het nummer van uw oude identiteitsbewijs in het basisregister reisdocumenten.
   • U kunt dat identiteitsbewijs daarna niet meer gebruiken.
  • Laat uw bankpasjes of creditcards blokkeren.
  • Meld identiteitsfraude ook bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI). Zij ondersteunen slachtoffers en geven advies.

  Ik wil een paspoort aanvragen voor mijn kind, maar de andere ouder geeft geen toestemming. Wat kan ik doen?

  U kunt vervangende toestemming aanvragen bij de kinderrechter. Deze toestemming vraagt u aan bij de rechtbank.

  Ik ben Moluks. Heb ik wel de Nederlandse nationaliteit?

  Mensen van Molukse afkomst hebben niet altijd de Nederlandse nationaliteit. Soms staat dit wel op het paspoort of identiteitskaart. U wordt wel als Nederlander behandeld. U mag echter niet stemmen bij provinciale, Tweede Kamer of Europese verkiezingen.

  Misschien heeft u een faciliteitenpaspoort. Dit is een speciaal paspoort voor personen van Molukse afkomst. In dit paspoort staat niet dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Er staat wel in dat u als Nederlander wordt behandeld. Ook dan heeft u geen Nederlandse nationaliteit en u mag niet stemmen. Er bestaat geen faciliteitenidentiteitskaart.

  Wilt u wel de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u naturalisatie aanvragen.

  Zo vraagt u de Nederlandse nationaliteit aan:

  • U stuurt een e-mail naar burgerzaken@meerssen.nl of u neemt telefonisch contact op via 14 043
  • U stuurt mee:
   • uw geldige identiteitsbewijs
   • een geldige verblijfsvergunning of ander bewijs van rechtmatig verblijf

    (dit is niet nodig als u uit 1 van deze Europese landen komt)

   • uw geboorteakte (als u niet eerder een officiële akte heeft afgegeven)
   • bij een naturalisatieverzoek:
    • uw inburgeringsdiploma
    • eventueel uw huwelijksakte (als u niet eerder een officiële akte heeft afgegeven)
    • eventueel een rapport van eerste of nader gehoor
  • U betaalt bij de aanvraag.

  Een optieverzoek behandelt de gemeente zelf. Bij een naturalisatieverzoek beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of u Nederlander wordt.

  Uw documenten, zoals de geboorteakte, moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn. Is het document in een andere taal geschreven? Als u uit de Europese Unie komt, vraagt u een meertalig modelformulier aan. Komt u niet uit de Europese Unie? Laat het document legaliseren en vertalen.

  Mijn kind gaat met een familielid naar het buitenland. Kan dat?

  De ouders of voogden moeten toestemming geven voor de reis. Er zijn landen die meer voorwaarden hebben voor het reizen met kinderen. Controleer dit bij de ambassade of het consulaat van het land waar uw kind naartoe gaat.

  Ik heb mijn verloren reisdocument teruggevonden. Mag ik deze weer gebruiken?

  Heeft u een verklaring van vermissing afgelegd bij de gemeente? Of heeft u aangifte gedaan bij de politie? Dan kunt u het paspoort of de identiteitskaart niet meer gebruiken. Lever uw teruggevonden reisdocument in bij de gemeente.

  Ik ga met mijn kind naar het buitenland, maar ik heb niet dezelfde achternaam. Is dat erg?

  Als u alleen met uw kind op reis gaat, controleert de Koninklijke Marechaussee bij de grens of u de ouder of de voogd bent.

  Sommige landen vragen om een verklaring waarin staat dat u echt de ouder of voogd bent. Neem contact op met de ambassade of het consulaat van het land waar u naartoe reist. Vraag welke verklaring u voor dat land nodig heeft.

  Tip: Vraagt u een nieuw reisdocument aan voor uzelf? En heeft u niet dezelfde achternaam als uw kind en partner? U kunt ervoor kiezen de naam van uw echtgenoot of geregistreerd partner in het document op te laten opnemen. Dit kan tijd schelen bij de grenscontrole.

  Ik heb mijn nieuwe paspoort of identiteitskaart nog niet opgehaald. Kan dat nog?

  U heeft na het aanvragen van uw paspoort of identiteitskaart 3 maanden de tijd om het op te halen. Daarna wordt het vernietigd. Heeft u langer dan 3 maanden gewacht met het ophalen van uw reisdocument? Dan moet u een nieuwe aanvraag doen.

  Mijn paspoort of identiteitsbewijs is gestolen of vermist. Wat moet ik doen?

  U legt een verklaring van vermissing af bij de gemeente. De gemeente noteert het nummer van uw oude reisdocument in het basisregister reisdocumenten. Dit is om identiteitsfraude te voorkomen. Vraag daarna meteen een nieuw reisdocument aan.

  Wilt u geen nieuw reisdocument aanvragen? Bijvoorbeeld omdat u uw identiteitskaart kwijt bent, maar uw paspoort nog heeft? Ook dan kunt u een verklaring van vermissing afleggen. Zo voorkomt u fraude met uw reisdocument.

  Aangifte doen bij de politie is niet nodig. U doet wel aangifte bij de politie als er meer gestolen is dan alleen uw reisdocument. Of als u letsel heeft overgehouden aan de overval.

  Ik heb een uitreisverbod. Mag ik een reisdocument aanvragen?

  Nee, u mag geen reisdocument aanvragen. U krijgt ook geen vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort. Heeft u nog een geldig reisdocument? Dan kunt u hier niet meer mee reizen.