Rioolaansluiting aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  De gemeente zorgt voor de aansluiting van gebouwen op het riool. Bent u nog niet aangesloten? Dien een aanvraag in bij de gemeente.

  Omschrijving

  De meeste gebouwen in de gemeente zijn aangesloten op het riool.

  De gemeente:

  • onderhoudt het riool en legt het aan.
  • zorgt voor de aansluiting van gebouwen op het riool.

  De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen.

  Is de riolering onder uw huis of tuin verstopt? Bel altijd eerst het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente voordat u een ontstoppingsbedrijf belt. Misschien vergoedt de gemeente de kosten voor u. Meer informatie hierover leest u op de pagina 'Rioolverstoppingen'.

  Loopt er een project waarbij de gemeente regenwater afkoppelt? Daar mag u vrijwillig aan meedoen. Het regenwater dat op uw grond of dak terecht komt, loopt niet naar het riool gaat. In plaats daarvan komt het in het grondwater. Onder bepaalde voorwaarden kunt u hier subsidie voor krijgen. Kijkt u voor meer informatie bij: subsidieregelingen afkoppelen hemelwater

  Voorwaarden

  Voorwaarden voor een subsidie voor afkoppeling van regenwater:

  • Uw woning is bestaande bouw.
  • U bent niet bezig met verbouw of nieuwbouw waar een vergunning voor nodig is.
  • Uw woning ligt binnen het projectgebied.

  Woont u buiten het projectgebied en wilt u toch meedoen? Lever dan een goed plan in. De gemeente kan u dan alsnog subsidie geven.

  Misschien heeft u een rioolaansluiting nodig vanwege een verbouwing. Of door een andere activiteit waar u een vergunning voor heeft. Lees in dat geval eerst de voorschriften van uw vergunning(en) voordat u een rioolaansluiting aanvraagt.

  Aanpak

  Zo vraagt u een rioolaansluiting aan:

  • Neem contact op de gemeente.
  • U geeft onder andere door:
   • uw contactgegevens
   • de plaats, maten, materiaal en type van uw aansluiting
   • een tekening van de leidingen
   • de reden van de aansluiting

  Kosten

  U betaalt de kosten voor aanleg en aansluiting zelf.

  Contact

  Contact

  Een aanvraag voor subsidie dient u ook in bij de gemeente.

  Adressen

  Gemeente Meerssen, Klant Contact Centrum (KCC)

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043 (of vanuit het buitenland: +43 366 1661)

  info@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen, of langskomen bij het gemeentehuis.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  28-05-2024