Starterslening aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  De Starterslening overbrugt het verschil tussen de koopsom van uw woning en het maximale bedrag dat u bij de bank kunt lenen. U neemt hiervoor contact op met de gemeente.

  Omschrijving

  U wilt voor het eerst een woning kopen, maar de woonlasten zijn te hoog voor uw inkomen? Misschien komt u dan in aanmerking voor een Starterslening. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van uw woning en het maximale bedrag dat u bij de bank kunt lenen. Naast de Starterslening heeft u dus ook een hypotheek.

  Voorwaarden

  De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van een Starterslening zijn:

  • Het is uw eerste koopwoning.
  • Uw inkomen blijft onder een door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) bepaalde inkomensgrens.
  • Uw hypotheek valt onder de Nationale Hypotheekgarantie (NHG).
  • De Starterslening loopt maximaal 30 jaar.
  • De rente van de Starterslening staat 15 jaar vast.
  • De eerste 3 jaar hoeft u geen rente en aflossing te betalen.

  Aanpak

  Zo vraagt u een Starterslening aan:

  • Vul het voorcheckformulier in. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Klik hier om naar het formulier te gaan.
  • De gemeente toetst of u in aanmerking komt voor de Starterslening en informeert u over deze toets.
  • Bij een positief besluit kunt u een aanvraag indienen bij de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). De SVn beoordeelt uw aanvraag en geeft advies aan de gemeente.

  Contact

  Adressen

  Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)

  Postbus 40

  3800 AA Amersfoort

  Gemeente Meerssen

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043

  043 364 81 00

  info@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen, of langskomen bij het gemeentehuis.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag bij het college van Burgemeester en Wethouders. Doe dit binnen 6 weken na verzending van het besluit. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe 

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  16-04-2024