Stemmen vanuit het buitenland

Product informatie

  Inleiding

  Nederlanders in het buitenland mogen stemmen voor de Tweede Kamer, het kiescollege niet-ingezetenen en het Europees Parlement. U moet zich daarvoor registeren bij de gemeente Den Haag.

  Omschrijving

  Woont u in het buitenland? En wilt u stemmen bij verkiezingen in Nederland? Dat kan bij verkiezingen van:

  • het Europees Parlement
  • de Tweede Kamer
  • het kiescollege niet-ingezetenen. Dat college stemt over de leden van de Eerste Kamer. 

  U moet hiervoor geregistreerd zijn als kiezer buiten Nederland. Hierna ontvangt u voor iedere verkiezing de juiste documenten.

  U kunt na registratie op de volgende manieren stemmen:

  • per brief
  • met een schriftelijke volmacht
  • met een kiezerspas als u op de dag van de stemming in Nederland bent

  Aanpak

  De voorwaarden voor het registreren als kiezer in het buitenland zijn:

  • U bent Nederlander.
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht.
  • U staat niet ingeschreven in een Nederlandse gemeente.
  • U bent 18 jaar of ouder.

  Let op: bovenstaande voorwaarden gelden ook als u tijdelijk in het buitenland verblijft. Denk bijvoorbeeld aan vakantie.

  Meenemen

  Registreer uzelf als kiezer buiten Nederland. Dit doet u online bij de gemeente Den Haag.

  Bent u al geregistreerd? Dan hoeft u dat niet nog een keer te doen.