Vergoeding aanvragen voor schade door een besluit van de gemeente

Product informatie

  Inleiding

  Heeft u schade of verwacht u die door een besluit van de gemeente? Dan kunt u de gemeente om een vergoeding voor de schade vragen.

  Omschrijving

  De gemeente kan een besluit nemen over de ruimtelijke omgeving waardoor u schade lijdt. De schade kan bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies van uw inkomsten. Bijvoorbeeld als de gemeente een weg aanlegt vlak achter uw huis en u hierdoor geluidsoverlast heeft.

  Misschien heeft u recht op een vergoeding. Dit heet nadeelcompensatie. Een onafhankelijk adviseur doet onderzoek. Hij adviseert de gemeente of u wel of geen recht heeft op nadeelcompensatie De gemeente beslist over uw aanvraag en bepaalt het bedrag van de eventuele vergoeding.

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor het aanvragen van nadeelcompensatie zijn onder andere:

  • U heeft schade door een besluit van de gemeente over de ruimtelijke omgeving.
  • U heeft blijvende schade aan uw huis, bedrijfsgebouw of stuk grond (u bent eigenaar, geen huurder).
  • U heeft een blijvende inkomstendaling.
  • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat de gemeente het besluit heeft gepubliceerd of nadat is begonnen met de activiteit waardoor u schade lijdt.
  • U heeft goede redenen waarom u de schade niet zelf hoeft te betalen. Bijvoorbeeld omdat u de schade niet kon voorzien toen u het pand of de grond kocht.
  • Er is nog niet op een andere manier een vergoeding voor de schade geregeld. Bijvoorbeeld omdat de gemeente uw pand heeft aangekocht of onteigend.

  Aanpak

  Zo vraagt u een vergoeding voor de schade door een nieuw of gewijzigd omgevingsplan aan:

  • U neemt contact op met de gemeente
  • U geeft door:
   • welke schade u heeft
   • welk besluit de schade heeft veroorzaakt
   • waarom u denkt dat u recht heeft op een schadevergoeding
   • welk bedrag u als schadevergoeding wilt krijgen
   • hoe u op dat bedrag komt
   • alle bewijzen of foto's die uw aanvraag ondersteunen (bijvoorbeeld een eigendomsbewijs)
   • uw handtekening
  • U betaalt de kosten bij uw aanvraag.
  • een kopie van de notariële eigendomsakte van het schadeadres
  • een kadastrale situatieschets. Geef uw eigendom in kleur aan
  • het ingevulde Aanvraagformulier tegemoetkoming schadevergoeding 

  Kosten

  U betaalt maximaal € 500 voordat uw aanvraag in behandeling wordt genomen. Dit bedrag moet de gemeente wettelijk van u vragen. Als de gemeente uw aanvraag voor een schadevergoeding accepteert, dan krijgt u het bedrag terug. U krijgt het bedrag niet terug als de schadevergoeding niet wordt gegeven.

  Contact

  Contact

  Stuur het aanvraagformulier en alle documenten per post naar het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen.

  Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het KCC.

  Adressen

  Gemeente Meerssen, Klant Contact Centrum (KCC)

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043 (of vanuit het buitenland: +43 366 1661)

  info@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen, of langskomen bij het gemeentehuis.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  14-05-2024