Volkstuin huren

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u een volkstuin huren? Neem contact op met de gemeente en vraag naar de mogelijkheden.

  Omschrijving

  Als inwoner van de gemeente kunt u een volkstuin huren. De grond blijft dan van de gemeente, maar u mag er gebruik van maken. U mag de tuin alleen gebruiken als moestuin.

  Voorwaarden

  De voorwaarden om een volkstuin te huren zijn onder andere:

  • U gebruikt de tuin recreatief, bijvoorbeeld als moestuin.
  • U woont niet permanent in het tuinhuis dat in uw tuin staat.

  Aanpak

  Zo huurt u een volkstuin:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft door:
   • vanaf wanneer u een volkstuin wilt huren
   • waar u een volkstuin wilt huren
  • U tekent de huurovereenkomst.
  • U betaalt de huur maandelijks aan de gemeente.

  Contact

  Bezwaar en beroep

  De verhuur van een volkstuin gaat via een huurovereenkomst.

  Er is geen bezwaar en beroep mogelijk.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  21-01-2022