Volkstuin huren

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u een volkstuin huren? Neem contact op met de gemeente en vraag naar de mogelijkheden.

  Omschrijving

  Als inwoner van de gemeente kunt u een volkstuin huren. De grond blijft van de gemeente en u mag de grond gebruiken als moestuin.

  Voorwaarden

  De voorwaarden om een volkstuin te huren zijn onder andere:

  • U gebruikt de tuin recreatief, bijvoorbeeld als moestuin.
  • U woont niet permanent in het tuinhuis dat in uw tuin staat.

  Aanpak

  Zo huurt u een volkstuin:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft door:
   • vanaf wanneer u een volkstuin wilt huren
   • waar u een volkstuin wilt huren
  • U tekent de huurovereenkomst.
  • U betaalt de huur maandelijks aan de gemeente.

  Contact

  Bezwaar en beroep

  Er is geen bezwaar en beroep mogelijk.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  02-04-2024