Volledige leerplicht en kwalificatieplicht

Product informatie

  Inleiding

  Uw kind is volledig leerplichtig van 5 tot en met 16 jaar. Daarna volgt de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht geldt tot uw kind een diploma heeft of tot uw kind 18 jaar is.

  Omschrijving

  Alle kinderen in Nederland van 5 tot en met 16 jaar oud zijn leerplichtig. Zij moeten dan verplicht naar school. Dit heet volledige leerplicht.

  De leerplicht begint op de eerste dag van de maand nadat uw kind 5 jaar is geworden. Is uw kind bijvoorbeeld op 15 februari jarig, dan moet het op 1 maart naar school. De volledige leerplicht stopt aan het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt. Of als uw kind minimaal 12 volledige schooljaren naar school is geweest.

  Op sommige dagen hoeft uw kind niet naar school. Bijvoorbeeld omdat het ziek is, of omdat er een feest of begrafenis is. U moet dit wel melden bij de school. 

  Een kind kan al naar school gaan als het 4 jaar oud is. Het is dan nog niet leerplichtig.

  Na de volledige leerplicht begint de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht verlengt de leerplicht:

  • totdat de jongere een startkwalificatie heeft gehaald, of
  • tot de dag dat hij of zij 18 jaar wordt.

  Een startkwalificatie is een vwo-diploma, een havo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2, 3 of 4. De jongere mag school combineren met werk, zoals bij de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo.

  Voorwaarden

  De voorwaarde voor een volledige leerplicht is:

  • Uw kind is tussen de 5 en 16 jaar oud.

  Kinderen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, moeten ook naar school. Voor hen geldt de leerplicht ook. Asielzoekerskinderen en kinderen die illegaal in Nederland zijn, vallen hier ook onder.

  De voorwaarden voor de kwalificatieplicht zijn:

  • Uw kind heeft nog geen startkwalificatie.
  • Uw kind is nog geen 18 jaar.
  • Uw kind volgt geen speciaal onderwijs met een uitstroomprofiel of dagbesteding.
  • Uw kind volgt geen praktijkonderwijs.

  Contact

  Contact

  Gemeente Maastricht zorgt voor de uitvoering en handhaving van de Leerplicht voor de gemeente Meerssen. Bij vragen neemt u contact op met het team Leerplicht van de Gemeente Maastricht.

  Adressen

  Gemeente Maastricht, team Leerplicht

  Randwycksingel 22

  6229EE Maastricht

  Postbus 1992

  Randwijcksingel 22

  6201 BZ Maastricht

  14043

  043 350 47 00

  leerplichtvsv@maastricht.nl

  Bureau voortijdig schoolverlaten Maastricht en Mergelland.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  28-05-2024