Vrijstelling van leerplicht aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u voor uw kind vrijstelling van de leerplicht aanvragen? Of een afwijkende leerplicht? Dit doet u bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

  Omschrijving

  De gemeente mag voor uw kind vrijstelling van de leerplicht geven. Dit betekent dat het niet naar school hoeft. Dit kan bijvoorbeeld als uw kind door psychische of lichamelijke klachten geen onderwijs kan volgen. Of als uw kind naar een buitenlandse school gaat.

  Zit uw kind tegen het einde van de leerplichtige periode en heeft hij of zij moeite op school? Misschien kan uw kind in dat jaar een afwijkend programma volgen. Dit is de vervangende leerplicht.

  Het programma van de vervangende leerplicht bestaat uit algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs. Daarnaast bevat het praktijktijd. Dit is licht werk.

  Als uw kind dit traject ingaat, schrijft u het in bij een instelling waar het dit aangepaste onderwijs kan volgen.

  Gemeente Maastricht zorgt voor de uitvoering en handhaving van de leerplicht voor 6 gemeenten in Zuid-Limburg. Ook voor gemeente Meerssen. Bij vragen neemt u contact op met het team Leerplicht van de Gemeente Maastricht.

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor het aanvragen van vrijstelling van de leerplicht zijn onder andere:

  • Uw kind heeft lichamelijke of psychische problemen. De gemeente heeft hiervoor een verklaring van een arts of een psycholoog nodig.
  • Uw kind staat ingeschreven op een school in het buitenland. Bijvoorbeeld in Duitsland of België als u in de grensstreek woont.
  • Er zijn bezwaren tegen de levensbeschouwelijke richting van scholen in uw buurt.
  • U leidt met uw kind een trekkend bestaan. Bijvoorbeeld als kermisexploitant of circusmedewerker.

  De voorwaarden voor het aanvragen van een vervangende leerplicht zijn onder andere:

  • Uw kind heeft moeite om de lessen op school te volgen.
  • Uw kind zit in het laatste jaar van de leerplichtige periode (vóór zijn of haar 16e jaar).
  • Uw kind is 14 jaar of ouder. Zit het kind niet in het laatste jaar van de leerplichtige periode? Dan moet u bewijzen dat uw kind niet geschikt is om volledig dagonderwijs aan een school te volgen.

  Aanpak

  Zo vraagt u vrijstelling van de leerplicht en een vervangende leerplicht voor uw kind aan:

  • U neemt samen met de school contact op met de leerplichtambtenaar.
  • U geeft onder andere door:
   • hoe oud uw kind is
   • waarom uw kind vrijstelling van de leerplicht of een vervangende leerplicht nodig heeft
   • vanaf wanneer de vrijstelling of vervangende leerplicht in moet gaan
   • bij een vervangende leerplicht: een begeleidingsprogramma voor uw kind

  Contact

  Adressen

  Gemeente Maastricht, afdeling Sociale Zaken

  Randwycksingel 22

  6229 EE Maastricht

  Postbus 4902

  Randwycksingel 22

  6202 TC Maastricht

  14043

  leerlingenvervoer@maastricht.nl

  Gemeente Maastricht, team Leerplicht

  Randwycksingel 22

  6229EE Maastricht

  Postbus 1992

  Randwijcksingel 22

  6201 BZ Maastricht

  14043

  043 350 47 00

  leerplichtvsv@maastricht.nl

  Bureau voortijdig schoolverlaten Maastricht en Mergelland.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bij de gemeente bezwaar maken tegen het besluit van de leerplichtambtenaar. Dit doet u binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  10-05-2021

  Vraag en antwoord

  Wat zijn de voorwaarden voor een vrijstelling van de leerplicht of een vervangende leerplicht?

  De voorwaarden voor het aanvragen van vrijstelling van de leerplicht zijn onder andere:

  • Uw kind heeft lichamelijke of psychische problemen. De gemeente heeft hiervoor een verklaring van een arts of een psycholoog nodig.
  • Uw kind staat ingeschreven op een school in het buitenland. Bijvoorbeeld in Duitsland of België als u in de grensstreek woont.
  • Er zijn bezwaren tegen de levensbeschouwelijke richting van scholen in uw buurt.
  • U leidt met uw kind een trekkend bestaan. Bijvoorbeeld als kermisexploitant of circusmedewerker.

  De voorwaarden voor het aanvragen van een vervangende leerplicht zijn onder andere:

  • Uw kind heeft moeite om de lessen op school te volgen.
  • Uw kind zit in het laatste jaar van de leerplichtige periode (vóór zijn of haar 16e jaar).
  • Uw kind is 14 jaar of ouder. Zit het kind niet in het laatste jaar van de leerplichtige periode? Dan moet u bewijzen dat uw kind niet geschikt is om volledig dagonderwijs aan een school te volgen.

  Hoe vraag ik een vervangende leerplicht voor mijn kind aan?

  Zo vraagt u vrijstelling van de leerplicht en een vervangende leerplicht voor uw kind aan:

  • U neemt samen met de school contact op met de leerplichtambtenaar.
  • U geeft onder andere door:
   • hoe oud uw kind is
   • waarom uw kind vrijstelling van de leerplicht of een vervangende leerplicht nodig heeft
   • vanaf wanneer de vrijstelling of vervangende leerplicht in moet gaan
   • bij een vervangende leerplicht: een begeleidingsprogramma voor uw kind

  Mag mijn kind buiten de schoolvakanties op vakantie?

  De schooldirecteur beslist of een leerling buiten de schoolvakanties op vakantie mag. U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het moet gaan om een gezinsvakantie.
  • U kunt niet op vakantie in de schoolvakanties, vanwege het beroep van u of uw partner.

  De voorwaarden voor het aanvragen van bijzonder verlof van school zijn onder andere:

  • U vraagt geen verlof aan voor de eerste 2 weken van het schooljaar.
  • Uw kind heeft niet langer dan 10 dagen verlof nodig.

  Gaat het om meer dan 10 dagen verlof? Dan vraagt u het verlof aan bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

  Mijn aanvraag is afgewezen. Kan ik bezwaar maken?

  U kunt bezwaar maken tegen de afwijzing van uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken na de datum op de afwijzing. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Kan mijn kind een vrijstelling van de leerplicht krijgen?

  De gemeente mag voor uw kind vrijstelling van de leerplicht geven. Dit betekent dat het niet naar school hoeft. Dit kan bijvoorbeeld als uw kind door psychische of lichamelijke klachten geen onderwijs kan volgen. Of als uw kind naar een buitenlandse school gaat.

  Zit uw kind tegen het einde van de leerplichtige periode en heeft hij of zij moeite op school? Misschien kan uw kind in dat jaar een afwijkend programma volgen. Dit is de vervangende leerplicht.

  Het programma van de vervangende leerplicht bestaat uit algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs. Daarnaast bevat het praktijktijd. Dit is licht werk.

  Als uw kind dit traject ingaat, schrijft u het in bij een instelling waar het dit aangepaste onderwijs kan volgen.

  Gemeente Maastricht zorgt voor de uitvoering en handhaving van de leerplicht voor 6 gemeenten in Zuid-Limburg. Ook voor gemeente Meerssen. Bij vragen neemt u contact op met het team Leerplicht van de Gemeente Maastricht.

  Moet mijn kind naar school?

  Alle kinderen in Nederland van 5 tot en met 16 jaar oud zijn leerplichtig. Zij moeten dan verplicht naar school. Dit heet volledige leerplicht.

  De leerplicht begint op de eerste dag van de maand nadat uw kind 5 jaar is geworden. Is uw kind bijvoorbeeld op 15 februari jarig, dan moet het op 1 maart naar school. De volledige leerplicht stopt aan het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt. Of als uw kind minimaal 12 volledige schooljaren naar school is geweest.

  Een kind kan al naar school gaan als het 4 jaar oud is. Het is dan nog niet leerplichtig. Is uw kind 4 jaar en gaat het al wel naar school? Dan moet u afwezigheid melden aan school.

  Na de volledige leerplicht begint de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht verlengt de leerplicht:

  • totdat de jongere een startkwalificatie heeft gehaald, of
  • tot de dag dat hij of zij 18 jaar wordt.

  Een startkwalificatie is een vwo-diploma, een havo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2, 3 of 4. De jongere mag school combineren met werk, zoals bij de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo.

  Hoelang is de vervangende leerplicht geldig?

  De vervangende leerplicht geldt 1 jaar. U kunt dit verlengen als uw kind nog geen 16 jaar is. U moet de vervangende leerplicht dan 8 weken voor het einde van dat jaar opnieuw aanvragen.

  Kan mijn kind onder schooltijd vrij krijgen?

  Kinderen tussen de 5 en 16 jaar zijn leerplichtig. Ze moeten dus onderwijs volgen. Jongeren van 16 en 17 moeten naar school als ze nog geen diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger) hebben. U mag bijzonder verlof aanvragen voor uw kind. Redenen voor bijzonder verlof zijn bijvoorbeeld:

  • verhuizing
  • huwelijk of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten
  • viering van ambtsjubileum van vader of moeder
  • religieuze feestdag
  • de ouders kunnen vanwege hun beroep alleen buiten de schoolvakanties op vakantie