Vrijstelling van leerplicht aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u voor uw kind vrijstelling van de leerplicht aanvragen? Of een afwijkende leerplicht? Dit doet u bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

  Omschrijving

  Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen, zijn leerplichtig. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit. En voor kinderen van asielzoekers en vreemdelingen. 

  De gemeente mag voor uw kind vrijstelling van de leerplicht geven. Dit betekent dat het niet naar school hoeft. Dit kan bijvoorbeeld als uw kind door psychische of lichamelijke klachten geen onderwijs kan volgen. Of als uw kind naar een buitenlandse school gaat.

  Zit uw kind tegen het einde van de leerplichtige periode en heeft hij of zij moeite op school? Misschien kan uw kind in dat jaar een afwijkend programma volgen. Dit is de vervangende leerplicht.

  Het programma van de vervangende leerplicht bestaat uit algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs. Daarnaast bevat het praktijktijd. Dit is licht werk.

  Als uw kind dit traject ingaat, schrijft u het in bij een instelling waar het dit aangepaste onderwijs kan volgen.

  Gemeente Maastricht zorgt voor de uitvoering en handhaving van de leerplicht voor de gemeente Meerssen. Bij vragen neemt u contact op met het team Leerplicht van de Gemeente Maastricht.

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor het aanvragen van vrijstelling van de leerplicht zijn onder andere:

  • Uw kind heeft lichamelijke of psychische problemen. De gemeente heeft hiervoor een verklaring van een arts of een psycholoog nodig.
  • Uw kind staat ingeschreven op een school in het buitenland. Bijvoorbeeld in Duitsland of België als u in de grensstreek woont.
  • Er zijn bezwaren tegen de levensbeschouwelijke richting van scholen in uw buurt.
  • U leidt met uw kind een trekkend bestaan. Bijvoorbeeld als kermisexploitant of circusmedewerker.

  De voorwaarden voor het aanvragen van een vervangende leerplicht zijn onder andere:

  • Uw kind heeft moeite om de lessen op school te volgen.
  • Uw kind zit in het laatste jaar van de leerplichtige periode (vóór zijn of haar 16e jaar).
  • Uw kind is 14 jaar of ouder. Zit het kind niet in het laatste jaar van de leerplichtige periode? Dan moet u bewijzen dat uw kind niet geschikt is om volledig dagonderwijs aan een school te volgen.

  Aanpak

  Zo vraagt u vrijstelling van de leerplicht en een vervangende leerplicht voor uw kind aan:

  • U neemt samen met de school contact op met de leerplichtambtenaar.
  • U geeft onder andere door:
   • hoe oud uw kind is
   • waarom uw kind vrijstelling van de leerplicht of een vervangende leerplicht nodig heeft
   • vanaf wanneer de vrijstelling of vervangende leerplicht in moet gaan
   • bij een vervangende leerplicht: een begeleidingsprogramma voor uw kind

  Contact

  Adressen

  Gemeente Maastricht, team Leerplicht

  Randwycksingel 22

  6229EE Maastricht

  Postbus 1992

  Randwijcksingel 22

  6201 BZ Maastricht

  14043

  043 350 47 00

  leerplichtvsv@maastricht.nl

  Bureau voortijdig schoolverlaten Maastricht en Mergelland.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bij de gemeente bezwaar maken tegen het besluit van de leerplichtambtenaar. Dit doet u binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  11-06-2024