Voorlopige voorziening aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente op uw aanvraag? Dan kunt u bezwaar maken of beroep indienen. Daarnaast kunt u de rechter vragen om het besluit tijdelijk niet uit te voeren. U vraagt dan een voorlopige voorziening aan.

  Omschrijving

  Als u iets aanvraagt bij de gemeente, neemt de gemeente hierover een besluit. Bijvoorbeeld als u een aanvraag heeft ingediend voor een vergunning of subsidie. Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Keurt de gemeente uw bezwaar niet goed? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

  Daarnaast kunt u een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Dit betekent dat u de rechtbank vraagt om het besluit tijdelijk niet uit te voeren. Bijvoorbeeld als u bezwaar maakt tegen de vergunning die uw buren hebben gekregen voor het bouwen van een grote garage. U wilt hiermee voorkomen dat op korte termijn de heiwerkzaamheden beginnen.

  Tegen sommige besluiten kunt u rechtstreeks bij de rechtbank uw beroep indienen. Zonder eerst een bezwaar in te dienen. Ook dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen.

  Voorwaarden

  De voorwaarden om een voorlopige voorziening aan te vragen zijn:

  • U heeft een spoedeisend en rechtstreeks belang bij het tijdelijk uitstellen van het besluit of de beslissing op uw bezwaar.
  • U kunt pas een voorlopige voorziening aanvragen nadat u een bezwaar- of beroepschrift heeft ingediend.

  Aanpak

  Zo vraagt u een voorlopige voorziening aan:

  • Stuur een brief naar de rechtbank met daarin:
   • uw naam en adres
   • de datum en omschrijving van het besluit of de beslissing op bezwaar
   • de reden van het verzoek
   • uw handtekening
  • Stuur de stukken mee die voor de rechter van belang zijn. Zoals het besluit of de beslissing op uw bezwaar.

  Kosten

  Voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen aan de rechtbank. Neem contact op met de rechtbank over de hoogte van het griffierecht.

  Contact

  Adressen

  Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, t.a.v. de Voorzieningenrechter

  Sint Annadal 1

  6214 PA Maastricht

  Postbus 1988

  6201 BZ Maastricht

  088 361 1656

  088 361 0432

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  28-10-2019

  Vraag en antwoord

  Wat is een voorlopige voorziening?

  Als u iets aanvraagt bij de gemeente, neemt de gemeente hierover een besluit. Bijvoorbeeld als u een aanvraag heeft ingediend voor een vergunning of subsidie. Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Keurt de gemeente uw bezwaar niet goed? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

  Daarnaast kunt u een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Dit betekent dat u de rechtbank vraagt om het besluit tijdelijk niet uit te voeren. Bijvoorbeeld als u bezwaar maakt tegen de vergunning die uw buren hebben gekregen voor het bouwen van een grote garage. U wilt hiermee voorkomen dat op korte termijn de heiwerkzaamheden beginnen.

  Tegen sommige besluiten kunt u rechtstreeks bij de rechtbank uw beroep indienen. Zonder eerst een bezwaar in te dienen. Ook dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen.

  Wanneer kan ik een voorlopige voorziening aanvragen?

  De voorwaarden om een voorlopige voorziening aan te vragen zijn:

  • U heeft een spoedeisend en rechtstreeks belang bij het tijdelijk uitstellen van het besluit of de beslissing op uw bezwaar.
  • U kunt pas een voorlopige voorziening aanvragen nadat u een bezwaar- of beroepschrift heeft ingediend.

  De rechtbank heeft de voorlopige voorziening toegewezen. Wat betekent dit voor mijn bezwaar of beroep?

  Niets. Als de rechtbank uw verzoek om een voorlopige voorziening goedkeurt, dan wordt de uitvoering van het besluit van de gemeente tijdelijk uitgesteld. Dit heeft geen gevolgen voor de bezwaar- of beroepsprocedure naar aanleiding van hetzelfde besluit. Het kan dus alsnog gebeuren dat uw bezwaar- of beroepschrift wordt afgewezen.