Voorlopige voorziening aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente op uw aanvraag? Dan kunt u bezwaar maken of beroep indienen. Daarnaast kunt u de rechter vragen om het besluit tijdelijk niet uit te voeren. U vraagt dan een voorlopige voorziening aan.

  Omschrijving

  Als u iets aanvraagt bij de gemeente, neemt de gemeente hierover een besluit. Bijvoorbeeld als u een aanvraag heeft ingediend voor een vergunning of subsidie. Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Wijst de gemeente uw bezwaar af? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

  Daarnaast kunt u een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Dit betekent dat u de rechtbank vraagt om het besluit tijdelijk niet uit te voeren. Bijvoorbeeld als u bezwaar maakt tegen de vergunning die uw buren hebben gekregen voor het bouwen van een grote garage. Met een voorlopig voorziening voorkomt u dat op korte termijn de heiwerkzaamheden beginnen.

  Tegen sommige besluiten kunt u rechtstreeks bij de rechtbank uw beroep indienen. Zonder eerst een bezwaar in te dienen. Ook dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen.

  Voorwaarden

  De voorwaarden om een voorlopige voorziening aan te vragen zijn:

  • U heeft een bezwaar- of beroepschrift ingediend tegen een besluit.
  • Het besluit heeft directe gevolgen voor u.
  • Er is spoed bij een tijdelijk verbod op de uitvoering van het besluit.

  Aanpak

  Zo vraagt u een voorlopige voorziening aan:

  • U dient uw verzoek in bij de rechtbank.
  • U heeft nodig:
   • een verzoekschrift, met daarin
    • uw naam en adres
    • waarom u het verzoek doet en waarom het spoed heeft
    • wat de voorlopige voorziening volgens u moet zijn
    • uw handtekening
   • het besluit waartegen bezwaar of beroep loopt
   • eventueel: documenten en foto’s die uw standpunt onderbouwen

  Kosten

  Voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen aan de rechtbank. Neem contact op met de rechtbank over de hoogte van het griffierecht.

  Contact

  Adressen

  Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, t.a.v. de Voorzieningenrechter

  Sint Annadal 1

  6214 PA Maastricht

  Postbus 1988

  6201 BZ Maastricht

  088 361 1656

  088 361 0432

  Bezwaar en beroep

  Tegen een voorlopige voorziening is geen bezwaar of beroep mogelijk.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  17-04-2024