Vragen over jeugd en gezin

Product informatie

  Inleiding

  Voor vragen over opgroeien, opvoeding en problemen met uw kinderen kunt u naar het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Heeft u extra ondersteuning nodig? Meld uw hulpvraag dan bij de gemeente.

  Omschrijving

  Misschien heeft u vragen over het opgroeien of de opvoeding van uw kinderen. Bijvoorbeeld over ziektes of voeding. Of over problemen thuis met uw opgroeiende kind. Uw kind kan bijvoorbeeld vaak spijbelen. Of er is veel ruzie. Het kan ook zijn dat uw kind depressief is. Of dat er verslavingsproblemen zijn. Of u bent zelf jongere en heeft vragen hierover.

  Neem met dit soort vragen contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in de regio Maastricht-Heuvelland: CJG043. U krijgt hier uitleg, advies of hulp. Vaak willen mensen in uw omgeving ook helpen. Denk aan familieleden, vrienden en buren.

  U kunt uw hulpvraag ook melden bij het Sociaal Team van de gemeente. Iemand van het Sociaal Team maakt een afspraak met u voor een keukentafelgesprek. Samen onderzoekt u de mogelijkheden. Het keukentafelgesprek kan op het gemeentehuis plaatsvinden, of bij u thuis.

  De medewerker van het Sociaal Team kijkt naar wat u zelf kunt doen en waarbij mensen uit uw omgeving kunnen helpen. Misschien kunt u gebruikmaken van voorzieningen in de buurt. Bijvoorbeeld een opvoedcursus. Ook zijn er vaak vrijwilligersorganisaties in de omgeving die u kunnen helpen.

  Blijkt uit het onderzoek dat u hulp nodig heeft die meer aansluit bij uw persoonlijke omstandigheden? Dan kan het Sociaal Team u een individuele jeugdvoorziening aanbieden. Dit is bijvoorbeeld opvoedsondersteuning, jeugd-ggz, verslavingszorg of een andere vorm van jeugdzorg.

  Het Sociaal Team beslist welke voorziening u krijgt. Wel mag u een persoonlijk plan inleveren, waarin u aangeeft welke hulp u nodig denkt te hebben.

  Aanpak

  Zo doet u een hulpvraag bij de gemeente:

  • Neem contact op met de gemeente. Dit mag u zelf doen, maar iemand anders mag dat ook voor u doen. Bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger. Heeft u niemand die u met de melding kan helpen? Er zijn organisaties die u kunnen ondersteunen.
  • De gemeente maakt met u een afspraak voor een gesprek. Bij dit gesprek mag ook iemand anders aanwezig zijn. Bijvoorbeeld een familielid, kennis, buurman of iemand van de cliëntondersteuning.
  • De gemeente bespreekt de volgende zaken met u:
   • Wat kunt u nog zelf?
   • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
   • Zijn er gemeentelijke voorzieningen die uw probleem kunnen oplossen?
  • Na het gesprek wordt een plan van aanpak geschreven. Staat in het plan dat u een individuele maatwerkvoorziening nodig heeft? Dan doet u een aanvraag doen bij de gemeente. Het is soms mogelijk om een maatwerkvoorziening als persoonsgebonden budget (pgb) te ontvangen.

  Enkele tips voor de voorbereiding van uw gesprek:

  • Schakel iemand uit uw directe omgeving in, om u te helpen bij het gesprek.
  • Bedenk waar u precies ondersteuning bij nodig heeft. Bijvoorbeeld:
   • opvoeding
   • vervoer
   • zorg of verzorging
  • Bedenk wie uit uw omgeving hier al (een beetje) bij kan helpen.
  • Heeft u eerder een indicatie gekregen? Neem die dan mee.

  Kosten

  Verblijft uw kind buiten het gezin? Dan betaalt u een ouderbijdrage. Dit bedrag hangt af van de leeftijd van uw kind.

  Het Centraal Administratiekantoor (CAK) brengt dit bedrag bij u in rekening namens de gemeente. U kunt de hoogte van uw eigen bijdrage ook zelf uitrekenen. Op de website van het CAK vindt u een handig rekenprogramma.

  Contact

  Adressen

  Gemeente Meerssen, Klant Contact Centrum (KCC)

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043 (of vanuit het buitenland: +43 366 1661)

  info@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen, of langskomen bij het gemeentehuis.

  Gemeente Meerssen, Sociaal Team

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043

  043 364 81 00

  sociaalteam@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen, of langskomen bij het gemeentehuis.

  Gemeente Meerssen, Sociaal Team, spoedvragen

  Postbus

  043 366 1662

  Openingstijden:

  - buiten kantooruren

  - in het weekend

   

  Sensoor Telehulpverlening Limburg

  Postbus

  045 - 571 26 08

  Lokaal tarief

  Bezwaar en beroep

  De gemeente probeert tijdens het keukentafelgesprek samen met u de beste oplossing te kiezen. Bent u het toch niet eens bent met de oplossingen waar de gemeente voor koos? Dan kunt u een tweede gesprek aanvragen met een andere consulent van het Sociaal Team. Deze kijkt opnieuw naar uw situatie. Dit wordt ook wel 'second opinion' genoemd.

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Vraag en antwoord

  Kan ik bezwaar maken tegen een beslissing?

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Wat is de Verwijsindex voor risicojongeren (VIR)?

  Als de ontwikkeling van uw kind in gevaar komt, kunnen hulpverleners een melding maken in de Verwijsindex voor risicojongeren. De verwijsindex is bedoeld om de hulpverleners van de jeugdgezondheidszorg, politie, jeugdzorg en het onderwijs in contact te brengen met elkaar. Op deze manier kunnen zij informatie over risicojongeren uitwisselen. In de verwijsindex staan geen gegevens over het probleem of de behandeling. De verwijsindex is bedoeld voor jongeren tot 23 jaar.

  U krijgt bericht van een melding in de Verwijsindex. U heeft het recht om deze gegevens in te zien. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

  Als u het niet eens bent met de gegevens in de verwijsindex kunt u schriftelijk bezwaar maken bij de gemeente. Zowel de ouders als de jongere kunnen bezwaar maken

  Waar kan ik terecht met vragen of klachten over de rechten van kinderen?

  Alle kinderen hebben rechten. Bijvoorbeeld het recht op bescherming tegen verwaarlozing of mishandeling. Of het recht op goed onderwijs en vrije meningsuiting.

  Vindt u dat een organisatie de kinderrechten niet nakomt? Of heeft u vragen over kinderrechten en het Kinderrechtenverdrag? Neem dan contact op met de Kinderombudsman. De Kinderombudsman controleert of overheidsinstellingen en bijvoorbeeld scholen, de jeugdzorg en zorginstellingen kinderen goed behandelen. De Kinderombudsman is er speciaal voor kinderen tussen de 0 en 18 jaar.

  Ik heb vragen over de opvoeding van mijn kinderen. Waar kan ik terecht?

  Neem contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). U kunt uw hulpvraag ook melden bij de gemeente.

  Zo doet u een hulpvraag bij de gemeente:

  • Neem contact op met de gemeente. Dit mag u zelf doen, maar iemand anders mag dat ook voor u doen. Bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger. Heeft u niemand die u met de melding kan helpen? Er zijn organisaties die u kunnen ondersteunen.
  • De gemeente maakt met u een afspraak voor een gesprek. Bij dit gesprek mag ook iemand anders aanwezig zijn. Bijvoorbeeld een familielid, kennis, buurman of iemand van de cliëntondersteuning.
  • De gemeente bespreekt de volgende zaken met u:
   • Wat kunt u nog zelf?
   • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
   • Zijn er gemeentelijke voorzieningen die uw probleem kunnen oplossen?
  • Na het gesprek wordt een plan van aanpak geschreven. Staat in het plan dat u een individuele maatwerkvoorziening nodig heeft? Dan doet u een aanvraag doen bij de gemeente. Het is soms mogelijk om een maatwerkvoorziening als persoonsgebonden budget (pgb) te ontvangen.

  Enkele tips voor de voorbereiding van uw gesprek:

  • Schakel iemand uit uw directe omgeving in, om u te helpen bij het gesprek.
  • Bedenk waar u precies ondersteuning bij nodig heeft. Bijvoorbeeld:
   • opvoeding
   • vervoer
   • zorg of verzorging
  • Bedenk wie uit uw omgeving hier al (een beetje) bij kan helpen.
  • Heeft u eerder een indicatie gekregen? Neem die dan mee.