Vragen over jeugd en gezin

Product informatie

  Omschrijving

  Misschien heeft u vragen over het opgroeien of de opvoeding van uw kinderen. Bijvoorbeeld over ziektes of voeding. Of over problemen thuis met uw opgroeiende kind. Uw kind kan bijvoorbeeld vaak spijbelen. Of er is veel ruzie. Het kan ook zijn dat uw kind depressief is. Of dat er verslavingsproblemen zijn. Of u bent zelf jongere en heeft vragen hierover.

  Neem met dit soort vragen contact op met het centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in de regio Maastricht-Heuvelland: CJG043. U krijgt dan uitleg, advies of hulp. Vaak willen mensen in uw omgeving ook helpen. Denk aan familieleden, vrienden en buren.

  Het is ook mogelijk uw hulpvraag te melden bij het Sociaal Team van de gemeente. Een consulent van het Sociaal Team plant dan een keukentafelgesprek met u in, en onderzoekt de mogelijkheden. Het keukentafelgesprek kan op het gemeentehuis plaatsvinden, of bij u thuis. De consulent kijkt naar wat u zelf kunt doen en waarbij mensen uit uw omgeving kunnen helpen.

  Misschien zijn er voorzieningen in de buurt waar u gebruik van kunt maken. U kunt bijvoorbeeld meedoen aan een opvoedcursus. Ook zijn er vaak vrijwilligersorganisaties in de omgeving die u kunnen helpen.

  Komt uit het onderzoek naar voren dat u hulp nodig heeft die meer aansluit bij uw persoonlijke omstandigheden? Dan kan het Sociaal Team u een individuele voorziening aanbieden. Dit is bijvoorbeeld verslavingszorg, jeugd-ggz of een andere vorm van jeugdzorg.

  Het Sociaal Team beslist welke voorziening u krijgt. Wel mag u een persoonlijk plan inleveren, waarin u aangeeft welke hulp u nodig denkt te hebben.

  Aanpak

  Meld uw hulpvraag bij de gemeente. Dit mag u zelf doen, maar iemand anders mag dat ook voor u doen. Bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger. Heeft u niemand in uw omgeving die u met de melding kan helpen? Er zijn organisaties die cliëntondersteuning bieden en u kunnen ondersteunen.

  De gemeente maakt met u een afspraak voor een gesprek. Bij dit gesprek mag iemand anders aanwezig zijn. Bijvoorbeeld uw partner of andere familieleden. Maar dit mag bijvoorbeeld ook iemand van de cliëntondersteuning zijn.

  Tijdens het gesprek bespreekt u uw hulpvraag met de gemeente. De gemeente bespreekt met u de volgende zaken:

  • Wat kunt u nog zelf?
  • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
  • Zijn er gemeentelijke voorzieningen die uw probleem kunnen oplossen?

  Is met u besproken dat u een maatwerkvoorziening nodig heeft in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de jeugdhulp? Dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente. Met deze maatwerkvoorzieningen kunt u zichzelf beter redden, of kan de persoon die u verzorgt zichzelf beter redden. Denk bijvoorbeeld aan begeleiding.

  Enkele tips voor de voorbereiding van uw gesprek:

  • Schakel iemand uit uw directe omgeving in, om u te helpen bij het gesprek.
  • Bedenk waar u precies ondersteuning bij nodig heeft. Bijvoorbeeld:
   • opvoeding
   • vervoer
   • zorg of verzorging
  • Bedenk wie uit uw omgeving hier al (een beetje) bij kan helpen.

  Heeft u eerder een indicatie gekregen? Neem die dan mee.

  Kosten

  De gemeente kan om een eigen bijdrage vragen. Dit is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling.

  Verblijft uw kind buiten het gezin? Dan betaalt u een ouderbijdrage. Dit bedrag hangt af van de leeftijd van uw kind.

  Het Centraal Administratiekantoor (CAK) brengt dit bedrag bij u in rekening namens de gemeente. U kunt de hoogte van uw eigen bijdrage ook zelf uitrekenen. Op de website van het CAK vindt u een handig rekenprogramma.

  Contact

  Contact

  Heeft u een algemene vraag over opgroeien of opvoeden? Dan kunt u terecht bij het Centrum Jeugd en Gezin in de regio Maastricht-Heuvelland: CJG043. U kunt daar het speciale contactformulier van CJG043 voor gebruiken.

  Wilt u een keukentafelgesprek, omdat u er echt niet meer uit komt? Neem dan contact op met het Sociaal Team van de gemeente. Het Sociaal Team maakt binnen 1 week een afspraak met u voor een keukentafelgesprek. Het gesprek kan bij de gemeente plaatsvinden of bij u thuis. De consulent bespreekt dan met u welke ondersteuning en hulp u nodig heeft.

  Is het buiten kantooruren of is het weekend? En heeft u een zeer dringende vraag over uw kind? Bel dan met de spoedlijn van het Sociaal Team.

  Wilt u gewoon even uw verhaal kwijt? Voor een vertrouwelijk anoniem gesprek belt u 24 uur per dag met Sensoor Telehulpverlening Limburg (lokaal tarief).

  Adressen

  Gemeente Meerssen, Klant Contact Centrum (KCC)

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043 (of vanuit het buitenland: +43 366 1661)

  info@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen, of langskomen bij het gemeentehuis.

  Gemeente Meerssen, Sociaal Team

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043

  043 364 81 00

  sociaalteam@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen, of langskomen bij het gemeentehuis.

  Gemeente Meerssen, Sociaal Team, spoedvragen

  Postbus

  043 366 1662

  Openingstijden:

  - buiten kantooruren

  - in het weekend

   

  Sensoor Telehulpverlening Limburg

  Postbus

  045 - 571 26 08

  Lokaal tarief

  Bezwaar en beroep

  De gemeente probeert tijdens het keukentafelgesprek samen met u de beste oplossing te kiezen. Bent u het toch niet eens bent met de oplossingen waar de gemeente voor koos? Dan kunt u een tweede gesprek aanvragen met een andere consulent van het Sociaal Team. Deze kijkt opnieuw naar uw situatie. Dit wordt ook wel 'second opinion' genoemd.

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

  Vraag en antwoord

  Ik krijg geen hulp van de gemeente voor de problemen met mijn kinderen. Wat kan ik doen?

  De gemeente probeert tijdens het keukentafelgesprek samen met u de beste oplossing te kiezen. Bent u het toch niet eens bent met de oplossingen waar de gemeente voor koos? Dan kunt u een tweede gesprek aanvragen met een andere consulent van het Sociaal Team. Deze kijkt opnieuw naar uw situatie. Dit wordt ook wel 'second opinion' genoemd.

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

  Ik heb vragen over de opvoeding van mijn kinderen. Waar kan ik terecht?

  Neem contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). U kunt uw hulpvraag ook melden bij de gemeente.

  Meld uw hulpvraag bij de gemeente. Dit mag u zelf doen, maar iemand anders mag dat ook voor u doen. Bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger. Heeft u niemand in uw omgeving die u met de melding kan helpen? Er zijn organisaties die cliëntondersteuning bieden en u kunnen ondersteunen.

  De gemeente maakt met u een afspraak voor een gesprek. Bij dit gesprek mag iemand anders aanwezig zijn. Bijvoorbeeld uw partner of andere familieleden. Maar dit mag bijvoorbeeld ook iemand van de cliëntondersteuning zijn.

  Tijdens het gesprek bespreekt u uw hulpvraag met de gemeente. De gemeente bespreekt met u de volgende zaken:

  • Wat kunt u nog zelf?
  • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
  • Zijn er gemeentelijke voorzieningen die uw probleem kunnen oplossen?

  Is met u besproken dat u een maatwerkvoorziening nodig heeft in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de jeugdhulp? Dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente. Met deze maatwerkvoorzieningen kunt u zichzelf beter redden, of kan de persoon die u verzorgt zichzelf beter redden. Denk bijvoorbeeld aan begeleiding.

  Enkele tips voor de voorbereiding van uw gesprek:

  • Schakel iemand uit uw directe omgeving in, om u te helpen bij het gesprek.
  • Bedenk waar u precies ondersteuning bij nodig heeft. Bijvoorbeeld:
   • opvoeding
   • vervoer
   • zorg of verzorging
  • Bedenk wie uit uw omgeving hier al (een beetje) bij kan helpen.

  Heeft u eerder een indicatie gekregen? Neem die dan mee.