Vuur stoken in de openlucht

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u vuur stoken in de openlucht? Vraag dan een ontheffing aan bij de gemeente. 

  Omschrijving

  U mag geen vuur stoken in de openlucht. Dit is om mensen, wilde dieren en planten te beschermen. Wilt u toch vuur stoken? Dan heeft u een ontheffing nodig.  

  Er zijn een aantal uitzonderingen waarvoor u geen ontheffing nodig heeft. Veroorzaakt u geen overlast? En vormt het vuur geen gevaar voor de omgeving? Dan mag u zonder ontheffing: 

  • kaarsen en fakkels branden 
  • vuur stoken in terrashaarden en vuurkorven 
  • barbecueën (zolang er geen barbecueverbod geldt) 

  Aanpak

  Zo vraagt u een ontheffing aan voor vuur stoken in de openlucht: 

  • U neemt contact op met de gemeente. 
  • U geeft door: 
   • waarom u vuur wilt stoken 
   • waar u vuur wilt stoken 
   • wanneer en hoe laat u het vuur aansteekt 
   • hoe groot het vuur zal zijn 
   • of er risico is op schade door het vuur en zo ja, wat voor schade 

  Contact

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. 

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.  

  De belangrijkste regels zijn:  

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.  
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.  
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.  
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.   
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.  
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.  
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:  
   • welke gegevens de gemeente over u heeft  
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn  
   • wat er met uw gegevens gebeurt.  
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.  

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  10-01-2024

  Vraag en antwoord