WOZ-waarde en taxatieverslag inzien

Product informatie

  Inleiding

  In de jaarlijkse WOZ-beschikking vindt u de WOZ-waarde (waardebepaling) van uw pand of stuk grond. U ontvangt de WOZ-beschikking van de BsGW. Een taxatieverslag vraagt u op bij de BsGW.

  Omschrijving

  WOZ staat voor waardering onroerende zaken. De WOZ-waarde is de waarde van uw pand of stuk grond. Bijvoorbeeld van uw woning, bedrijfspand of bouwgrond. De overheid gebruikt de WOZ-waarde om de hoogte te bepalen van onder andere uw onroerendezaakbelasting en uw waterschapsbelasting.

  De gemeente stelt de WOZ-waarde elk jaar opnieuw vast. De WOZ-waarde geldt voor 1 jaar. De waarde van uw pand of grond kan ondertussen veranderen. Bijvoorbeeld door bouw, verbouwing of slopen. Dat verwerkt de gemeente in de volgende WOZ-waarde.

  Voor het bepalen van de WOZ-waarde kijkt de gemeente onder andere naar het soort gebouw en de grootte. Maar ook naar de verkoopprijs van vergelijkbare panden. In het taxatieverslag staat hoe uw WOZ-waarde is opgebouwd. U kunt het taxatieverslag inzien via de gemeente.

  Voorwaarden

  Bent u in de loop van het jaar eigenaar geworden van een woning? Dan krijgt u pas met ingang van het volgende jaar een WOZ-beschikking toegestuurd.

  Aanpak

  Neem contact op met de gemeente als u denkt dat de WOZ-waarde niet klopt.

  Zo bekijkt u uw WOZ-waarde:

  • Aan het begin van het jaar krijgt u van de gemeente een WOZ-beschikking.
  • Hierop staat de WOZ-waarde van uw pand of grond. Op de beschikking staat ook hoeveel onroerendezaakbelasting u betaalt.
  • Wilt u weten hoe de WOZ-waarde is opgebouwd? U kunt het taxatieverslag inzien via de gemeente.

  Kosten

  Het inzien van de WOZ-waarde en het taxatieverslag is gratis.

  Contact

  Contact

  U krijgt de beschikking van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).

  Eigenaren van onroerend goed kunnen een WOZ-beschikking met de WOZ-waarde over het lopende jaar opvragen. Dat kan ook als u wel eigenaar bent van een pand, maar de aanslag aan een andere eigenaar wordt opgelegd. Neem contact op met de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) of vul het digitale contactformulier van BsGW in.

  Voor informatie over belastingaanslagen, WOZ-waarden en bezwaarschriften van vóór 2015 kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Meerssen.

  Bezwaar en beroep

  Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde, dan kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na de datum van de WOZ-beschikking.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.