Beroepschrift indienen

Product informatie

  Inleiding

  Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente over een bezwaar dat u gemaakt heeft? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan. Dit is meestal bij de rechtbank.

  Omschrijving

  U kunt tegen veel besluiten van de gemeente een bezwaarschrift indienen. De gemeente beslist over uw bezwaar. Als u het niet eens bent met die beslissing, kunt u in beroep gaan. In de beslissing die u van de gemeente ontvangt, staat waar u in beroep kunt gaan. Dit is meestal de rechtbank.

  Vaak krijgt u een uitnodiging voor een rechtszitting. Tijdens de rechtszitting kunt u mondeling toelichten waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U mag dit ook door uw advocaat of iemand die u machtigt laten doen.

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor het indienen van een beroepschrift zijn:

  • U bent het niet eens met een beslissing op bezwaar van de gemeente of
  • U bent het niet eens met een besluit van de gemeente en u had eerder al een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit. Hierbij gaat het meestal om meer ingewikkelde besluiten over vergunningen. Bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor een rijksmonument.

  Aanpak

  Zo dient u een beroepschrift in:

  • U neemt contact op met de beroepsinstantie, meestal de rechtbank.
  • Vermeld in uw beroepschrift:
   • uw naam en adres
   • de datum waarop het beroepschrift is geschreven
   • een omschrijving en datum van het besluit waar u het niet mee eens bent (of een kopie ervan)
   • de reden waarom u in beroep gaat
   • uw handtekening

  Wilt u dat de rechtbank uw beroepschrift met spoed in behandeling neemt? Vraag de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg om een voorlopige voorziening. Stuur een kopie van uw beroepschrift mee.

  Kosten

  Voor het aantekenen van het beroep moet u griffierecht betalen. Krijgt u gelijk van de rechter, dan ontvangt u deze kosten terug. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van ontvangst.

  Als uw beroepschrift met spoed in behandeling wordt genomen, dan betaalt u daar apart griffierecht voor.

  Contact

  Contact

  Stuur uw beroepschrift naar de Sector Bestuursrecht van Rechtbank Limburg. Gaat het om een bestemmingsplan? Dan gaat u in beroep bij de Raad van State. Stuur dan uw beroepschrift naar de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State in Den Haag.

  Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht.

  Adressen

  Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, t.a.v. de Voorzieningenrechter

  Sint Annadal 1

  6214 PA Maastricht

  Postbus 1988

  6201 BZ Maastricht

  088 361 1656

  088 361 0432

  Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht

  Sint Annadal 1

  6214 PA Maastricht

  Postbus 1988

  6201 BZ Maastricht

  088 361 1652

  088 361 0400

  Raad van State, afdeling Bestuursrecht

  Postbus 20019

  2500 EA Den Haag

  Bezwaar en beroep

  Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter, kunt u binnen 6 weken hoger beroep instellen. U leest in de uitspraak van de rechter waar u in hoger beroep kunt gaan.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  31-05-2023