Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Bent u ondernemer met tijdelijke financiële problemen? Dan kunt u bij uw gemeente bijstand voor zelfstandigen aanvragen.

  Omschrijving

  U heeft een eigen bedrijf. Als ondernemer heeft u geen recht op een gewone bijstandsuitkering. Is uw inkomen tijdelijk lager dan de bijstandsnorm? Dan kunt u bij de gemeente bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Dit heet een Bbz-uitkering.

  Er zijn 2 verschillende uitkeringen mogelijk:

  Voorwaarden

  De gemeente bepaalt of u de bijstand krijgt. Dit kan als gift of als lening.

  De belangrijkste voorwaarden om bijstand voor zelfstandigen aan te vragen zijn:

  • U bent tussen de 18 jaar en de AOW-leeftijd.
  • Uw inkomen ligt onder de bijstandsnorm.
  • U kunt geen lening krijgen van een bank of andere geldschieters.
  • U voldoet aan het urencriterium van de Belastingdienst.
  • Uw bedrijf kan na de periode van bijstand weer voldoende inkomsten opleveren.
  • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

  Aanpak

  Zo vraagt u bijstand voor zelfstandigen aan:

  • U doet uw aanvraag bij de gemeente.
  • U heeft nodig:
   • uw geldige identiteitsbewijs
   • een recent bankafschrift
   • uw huurcontract of koop- en hypotheekakte van uw woning
   • een recent bewijs van de WOZ-waarde van uw woning
   • een overzicht van uw vermogen
   • uw bedrijfsplan
   • bewijs van inschrijving in de Kamer van Koophandel (KvK)

  Sociale Zaken Maastricht Heuvelland voert de Bbz uit voor gemeente Meerssen.

  Contact

  Adressen

  Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

  Randwycksingel 22

  6229 EE Maastricht

  Postbus 4902

  6202 TC Maastricht

  14 043

  post@maastricht.nl

  De gemeente Maastricht en de Heuvelland gemeenten hebben gezamenlijk één uitvoeringsorganisatie voor Sociale Zaken.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.