Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Bent u ondernemer met tijdelijke financiële problemen? Dan kunt u bij uw gemeente bijstand voor zelfstandigen aanvragen.

  Omschrijving

  U heeft een eigen bedrijf. Als ondernemer heeft u geen recht op een gewone bijstandsuitkering. Is uw inkomen tijdelijk lager dan de bijstandsnorm? Dan kunt u bij de gemeente bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Dit heet een Bbz-uitkering.

  Er zijn 2 verschillende uitkeringen mogelijk:

  Voorwaarden

  De gemeente bepaalt of u de bijstand krijgt. Dit kan als gift of als lening. Heeft u tussen 1 januari 2022 en 31 maart 2022 een uitkering aangevraagd? Dan krijgt u die uitkering als gift.

  De belangrijkste voorwaarden om bijstand voor zelfstandigen aan te vragen zijn:

  • U bent tussen de 18 jaar en de AOW-leeftijd.
  • Uw inkomen ligt onder de bijstandsnorm.
  • U kunt geen lening krijgen van een bank of andere geldschieters.
  • U voldoet aan het urencriterium van de Belastingdienst.
  • Uw bedrijf kan na de periode van bijstand weer voldoende inkomsten opleveren.
  • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

  Aanpak

  Zo vraagt u bijstand voor zelfstandigen aan:

  • U doet uw aanvraag bij de gemeente.
  • U heeft nodig:
   • uw geldige identiteitsbewijs
   • een recent bankafschrift
   • uw huurcontract of koop- en hypotheekakte van uw woning
   • een recent bewijs van de WOZ-waarde van uw woning
   • een overzicht van uw vermogen
   • uw bedrijfsplan
   • bewijs van inschrijving in de Kamer van Koophandel (KvK)

  Sociale Zaken Maastricht Heuvelland voert de Bbz uit voor gemeente Meerssen.

  Contact

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Vraag en antwoord

  Ik woon in Nederland en heb de Britse nationaliteit. Heb ik recht op bijstand?

  Bent u na 31 december 2020 in Nederland komen wonen? Dan kunt u alleen een bijstandsuitkering krijgen als u een geldige verblijfsvergunning heeft.

  Woonde u vóór of op 31 december 2020 legaal in Nederland? Dan heeft u dezelfde rechten als Nederlanders. Controleer of u aan de voorwaarden voor bijstand voldoet.

  Ik ben 55 jaar en ik ben gestopt met mijn eigen bedrijf. Kan ik financiële hulp krijgen?

  Een IOAZ-uitkering is voor oudere zelfstandige ondernemers die gestopt zijn met hun bedrijf. Als uw inkomsten te laag zijn nadat u gestopt bent, dan vult de uitkering uw inkomen aan.

  De hoogte van uw IOAZ-uitkering hangt af van:

  • uw inkomen
  • het inkomen van uw partner
  • uw eigen vermogen
  • het pensioen dat u via een bedrijfspensioen heeft opgebouwd

  Als u met meer mensen in huis woont, is uw uitkering lager. U kunt de kosten voor levensonderhoud dan namelijk delen. Dit geldt niet voor thuiswonende kinderen jonger dan 21 jaar, studenten en huurders.

  Door de coronacrisis twijfel ik over mijn toekomst als ondernemer. Wat kan ik doen?

  Veel ondernemers denken na over de toekomst. Het is goed om te kijken welke kansen er zijn voor uw bedrijf. Misschien kunt u andere activiteiten uitvoeren, u laten omscholen of besluiten om in loondienst te gaan.

  Wilt u weten waar u staat? Doe de Zwaar weer routewijzer van de Kamer van Koophandel (KvK). Of bel het Adviesteam van de KvK op 0800 – 2117.

  U kunt ook naar een leer-werkloket. Hier krijgt u advies van een loopbaanadviseur.

  Krijg ik bijstand voor zelfstandigen als gift of als lening?

  De gemeente bepaalt of u de bijstand krijgt. Dit kan als gift of als lening. Is uw vermogen hoger dan € 204.171 (bedrag 2022) / € 238.737 (bedrag 2023)? Dan krijgt u de uitkering als lening. Als uw vermogen lager is, dan is het een gift. Het vermogen in uw bedrijf en woning tellen niet mee.

  Let op! Tot 1 april 2022 krijgt u de bijstand als gift. De gemeente kijkt dan niet naar uw vermogen. Vanaf 1 april 2022 gelden weer de oude voorwaarden en telt uw vermogen wel mee. 

  Mijn eigen bedrijf is in tijdelijke financiële moeilijkheden. Wat kan ik doen?

  De overheid heeft verschillende regelingen voor ondernemers die door de coronamaatregelen in financiële problemen zijn gekomen.