Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Bent u ondernemer met tijdelijke financiële problemen? Dan kunt u bijstand voor zelfstandigen aanvragen. U vraagt de bijstand aan bij de gemeente. Heeft u minder inkomsten door het coronavirus? Vraag dan de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) aan.

  Omschrijving

  U heeft een eigen bedrijf. Als ondernemer heeft u geen recht op een gewone bijstandsuitkering. Is uw inkomen tijdelijk lager dan de bijstandsnorm? Dan kunt u bij de gemeente bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Dit heet een Bbz-uitkering.

  Er zijn 2 verschillende uitkeringen mogelijk:

  Minder inkomsten door het coronavirus

  Veel ondernemers hebben minder of geen inkomen door het coronavirus. Heeft u te weinig inkomsten door het virus? Dan kunt u de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) aanvragen. Hiermee krijgt u een tijdelijke aanvulling op uw inkomen.

  Voorwaarden

  De gemeente bepaalt of u de bijstand krijgt. Dit kan als gift of als lening.

  De belangrijkste voorwaarden om bijstand voor zelfstandigen aan te vragen zijn:

  Aanpak

  Zo vraagt u bijstand voor zelfstandigen aan:

  • U doet uw aanvraag bij de gemeente.
  • U heeft nodig:
   • uw geldige identiteitsbewijs
   • een recent bankafschrift
   • uw huurcontract of koop- en hypotheekakte van uw woning
   • een recent bewijs van de WOZ-waarde van uw woning
   • een overzicht van uw vermogen
   • uw bedrijfsplan
   • bewijs van inschrijving in de Kamer van Koophandel (KvK)

  Sociale Zaken Maastricht Heuvelland voert de Bbz uit voor gemeente Meerssen.

  Contact

  Adressen

  Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

  Randwycksingel 22

  6229 EE Maastricht

  Postbus 4902

  6202 TC Maastricht

  14 043

  post@maastricht.nl

  De gemeente Maastricht en de Heuvelland gemeenten hebben gezamenlijk één uitvoeringsorganisatie voor Sociale Zaken.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Vraag en antwoord

  Hoe vraag ik bijstand voor zelfstandigen aan?

  Zo vraagt u bijstand voor zelfstandigen aan:

  • U doet uw aanvraag bij de gemeente.
  • U heeft nodig:
   • uw geldige identiteitsbewijs
   • een recent bankafschrift
   • uw huurcontract of koop- en hypotheekakte van uw woning
   • een recent bewijs van de WOZ-waarde van uw woning
   • een overzicht van uw vermogen
   • uw bedrijfsplan
   • bewijs van inschrijving in de Kamer van Koophandel (KvK)

  Sociale Zaken Maastricht Heuvelland voert de Bbz uit voor gemeente Meerssen.

  Mijn aanvraag is afgewezen. Kan ik bezwaar maken?

  U kunt bezwaar maken tegen de afwijzing van uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken na de datum op de afwijzing. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Krijg ik bijstand voor zelfstandigen als gift of als lening?

  De gemeente bepaalt of u de bijstand krijgt. Dit kan als gift of als lening. Is uw vermogen hoger dan € 195.497 (tarief 2020)? Dan krijgt u de uitkering als lening. Als uw vermogen lager is, dan is het een gift. Het vermogen in uw bedrijf en woning tellen niet mee.

  Ik ben 55 jaar en ik ben gestopt met mijn eigen bedrijf. Kan ik financiële hulp krijgen?

  Een IOAZ-uitkering is voor oudere zelfstandige ondernemers die gestopt zijn met hun bedrijf. Als uw inkomsten te laag zijn nadat u gestopt bent, dan vult de uitkering uw inkomen aan.

  De hoogte van uw IOAZ-uitkering hangt af van:

  • uw inkomen
  • het inkomen van uw partner
  • uw eigen vermogen
  • het pensioen dat u via een bedrijfspensioen heeft opgebouwd

  Als u met meer mensen in huis woont is uw uitkering lager. U kunt de kosten voor levensonderhoud dan namelijk delen. Dit geldt niet voor thuiswonende kinderen jonger dan 21 jaar, studenten en huurders.

  Mijn eigen bedrijf is in tijdelijke financiële moeilijkheden. Wat kan ik doen?

  U heeft een eigen bedrijf. Als ondernemer heeft u geen recht op een gewone bijstandsuitkering. Is uw inkomen tijdelijk lager dan de bijstandsnorm? Dan kunt u bij de gemeente bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Dit heet een Bbz-uitkering.

  Er zijn 2 verschillende uitkeringen mogelijk:

  Minder inkomsten door het coronavirus

  Veel ondernemers hebben minder of geen inkomen door het coronavirus. Heeft u te weinig inkomsten door het virus? Dan kunt u de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) aanvragen. Hiermee krijgt u een tijdelijke aanvulling op uw inkomen.

  Kan ik bijstand voor zelfstandigen krijgen?

  Ja, als u voldoet aan de voorwaarden. Na uw aanvraag kijkt de gemeente of uw bedrijf gezond is. Dit betekent dat uw onderneming genoeg gaat opleveren om in uw levensonderhoud te voorzien.

  De gemeente bepaalt of u de bijstand krijgt. Dit kan als gift of als lening.

  De belangrijkste voorwaarden om bijstand voor zelfstandigen aan te vragen zijn: