Bomen kappen

Product informatie

  Inleiding

  Voor het kappen of rooien van een boom heeft u een vergunning nodig als de boom staat vermeld op de gemeentelijke bomenlijst. U vraagt de vergunning aan via het Omgevingsloket.

  De gemeente Meerssen heeft nog geen bomenlijst.

  Omschrijving

  Als u een boom wilt omhakken of rooien, dan heeft u een vergunning nodig als de boom op de gemeentelijke bomenlijst staat. Dit geldt ook voor stevig snoeien. Als een boom niet op de bomenlijst staat, dan hoeft u alleen te melden dat u de boom gaat kappen of rooien.

  Gaat het om een zieke boom op uw eigen terrein? Neem contact op met de gemeente over het vervoeren of vernietigen van de gekapte boom. Dat is belangrijk, want sommige boomziekten zijn besmettelijk. Zoals de iepenziekte. Zo voorkomt u dat andere bomen ook ziek worden

  Voorwaarden

  U moet een vergunning aanvragen als:

  • de dwarsdoorsnede van de stam groter is dan 25 cm. Dit heeft u gemeten op 130 cm boven het maaiveld.

  Soms krijgt u de vergunning alleen als u een nieuwe boom plant met dezelfde waarde als de gekapte boom.

  De gemeente kan uw aanvraag voor een omgevingsvergunning afwijzen als de boom bijzondere waarde heeft voor de omgeving, zoals:

  • natuurwaarde
  • landschappelijke waarde
  • cultuurhistorische waarde
  • waarde voor de schoonheid van de stad
  • waarde voor de leefbaarheid van de omgeving

  Aanpak

  Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan voor het kappen van een boom:

  • Ga naar het Omgevingsloket.
  • Doe de vergunningcheck. U ziet of u een melding moet doen of een vergunning nodig heeft.
  • Log in:
   • voor uzelf: met DigiD
   • voor een bedrijf: met eHerkenning
  • U geeft onder andere door:
   • wat voor soort boom het is (bijvoorbeeld een eik of een kastanje)
   • waar de boom staat (adres)
   • of u wilt kappen of snoeien
   • uw reden om te willen kappen of snoeien
   • als u niet de eigenaar bent: schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom
  • U geeft aan of u heeft overlegd met belanghebbenden. Dat zijn degenen op wie uw plannen direct of indirect invloed hebben, bijvoorbeeld buurtbewoners. Laat ook weten op welke manier dit is gegaan. En wat u heeft gedaan met de uitkomst.

  Kosten

  Het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom kost € 111,75.

  (Tarief 2024)

  Contact

  Adressen

  Gemeente Meerssen, Klant Contact Centrum (KCC)

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043 (of vanuit het buitenland: +43 366 1661)

  info@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen, of langskomen bij het gemeentehuis.

  Bezwaar en beroep

  U maakt bezwaar bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

  Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

  Bij een melding is geen bezwaar of beroep mogelijk.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.