Bouwgrond aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u bouwgrond kopen? U vraagt dit aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  Als in een gebied nieuwe woningen of bedrijfsterreinen komen, koopt u de bouwgrond via een makelaar of projectontwikkelaar. Zij kunnen u meer informatie geven. U kunt zich daar ook inschrijven.

  Voorwaarden

  Nadat u contact heeft gehad met de makelaar, kunt u met de projectleider overleggen. Daarna gaat u naar de gemeente.

  De voorwaarden voor bouwgrond aanvragen zijn onder andere:

  • U houdt zich aan het omgevingsplan. In het omgevingsplan staat wat u mag bouwen en hoe het eruit moet zien. Vroeger heette dit het bestemmingsplan.
  • U geeft een bouwplan door bij uw aanvraag. Uw bouwplan voldoet aan een eventueel beeldkwaliteitsplan en overige bouwregels.

  Aanpak

  Zo doet u een aanvraag van bouwgrond:

  • Ga naar het Omgevingsloket.
  • Op een kaart ziet u welke grond de gemeente verkoopt. U kunt meteen bouwgrond aanvragen.
  • Log in:
   • voor uzelf: met DigiD
   • voor een bedrijf: met eHerkenning
  • U geeft uw bouwplan door aan de gemeente. Een goed bouwplan bevat:
   • de adresgegevens van de contactpersoon
   • om welke bouwgrond het gaat, hoe groot het is en waar het ligt
   • gegevens over wat u er wilt bouwen
   • wanneer het om een bedrijf gaat: gegevens over de milieubelasting, het verkeer en de parkeerplekken

  Afhankelijk van de situatie heeft u ook nodig:

  • een huisvestingsvergunning
  • een bedrijfsplan
  • een uittreksel van de Kamer van Koophandel

  Contact

  Contact

  Neem contact op met de gemeente als u vragen heeft over uw bouwplan of de goedkeuring door de gemeente.

  Adressen

  Gemeente Meerssen, Klant Contact Centrum (KCC)

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043 (of vanuit het buitenland: +43 366 1661)

  info@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen, of langskomen bij het gemeentehuis.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  25-04-2024