Bouwgrond aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u bouwgrond kopen? U vraagt dit aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  Als in een gebied nieuwe woningen of bedrijfsterreinen komen, koopt u de bouwgrond via een makelaar of projectontwikkelaar. Zij kunnen u meer informatie geven. U kunt zich daar ook inschrijven.

  Voorwaarden

  Nadat u contact heeft gehad met de makelaar, kunt u met de projectleider overleggen. Daarna gaat u naar de gemeente.

  De voorwaarden voor bouwgrond aanvragen zijn onder andere:

  • U houdt zich aan het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan staat wat u mag bouwen en hoe het eruit moet zien.
  • U geeft een bouwplan door bij uw aanvraag. Uw bouwplan voldoet aan een eventueel beeldkwaliteitsplan en overige bouwregels.

  Aanpak

  Zo doet u een aanvraag van bouwgrond:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft uw bouwplan door aan de gemeente. Een goed bouwplan bevat:
   • de adresgegevens van de contactpersoon
   • om welke bouwgrond het gaat, hoe groot het is en waar het ligt
   • gegevens over wat u er wilt bouwen
   • wanneer het om een bedrijf gaat: gegevens over de milieubelasting, het verkeer en de parkeerplekken
  • Afhankelijk van de situatie heeft u ook nodig:
   • een huisvestingsvergunning
   • een bedrijfsplan
   • een uittreksel van de Kamer van Koophandel

  Contact

  Contact

  Neem contact op met de gemeente als u vragen heeft over uw bouwplan of de goedkeuring door de gemeente.

  Adressen

  Gemeente Meerssen, Klant Contact Centrum (KCC)

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043 (of vanuit het buitenland: +43 366 1661)

  info@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen, of langskomen bij het gemeentehuis.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  20-01-2022