Klacht over de gemeente indienen

Product informatie

  Inleiding

  Als u niet goed bent behandeld door een medewerker van de gemeente, kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

  Omschrijving

  Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente. U mag dan meteen een klacht indienen bij het hoofd van die afdeling. Vertel het afdelingshoofd wat er gebeurd is en waarom u ontevreden bent. Het afdelingshoofd zal er alles aan doen om u meteen te helpen.

  Lukt het niet om het afdelingshoofd aan te spreken? Of gaat uw klacht over een wethouder, raadslid of de burgemeester? Dan kunt u uw klacht schriftelijk doorgeven. Dit moet u doen bij het college van burgemeester en wethouders.

  Gaat uw klacht over zaken in de openbare ruimte? Maak dan een melding. Neem hiervoor telefonisch contact op met het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente. Onder de openbare ruimte valt bijvoorbeeld:

  • wegen en verkeer
  • afval en riool
  • parken, speelplekken en hondenpoep
  • begraafplaatsen

  Aanpak

  Zo meldt u een klacht over de gemeente:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft door:
   • uw naam en adres
   • een duidelijke omschrijving van uw klacht
   • de naam van de medewerker of bestuurder van de gemeente, over wie u een klacht heeft

  Contact

  Contact

  Als u een klacht over een medewerker van de gemeente heeft, kunt u dit mondeling doorgeven aan het afdelingshoofd. We helpen u dan direct.

  U mag ook een brief sturen. Stuur de brief per post naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente.

  Gaat uw klacht over de openbare ruimte (zoals wegen, begraafplaatsen of parken)? Maak dan een melding. Geef deze melding telefonisch door aan het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente.

  Adressen

  Gemeente Meerssen, Klant Contact Centrum (KCC)

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043 (of vanuit het buitenland: +43 366 1661)

  info@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen, of langskomen bij het gemeentehuis.

  Gemeente Meerssen, College van Burgemeester en Wethouders, t.a.v. het hoofd van de afdeling

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14 043 (of vanuit het buitenland: +43 366 1661)

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen.

  Bezwaar en beroep

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw klacht, neemt u contact op met de Nationale ombudsman.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  24-04-2024