Sollicitatieplicht

Product informatie

  Inleiding

  Als u een bijstandsuitkering krijgt, moet u solliciteren. In sommige gevallen lukt dit niet. Dan vraagt u de gemeente of het niet hoeft.

  Omschrijving

  U moet solliciteren als u een bijstandsuitkering krijgt. Ook naar banen die niet helemaal aansluiten bij uw opleiding en werkervaring.

  In sommige gevallen kunt u vragen of u niet hoeft te solliciteren. Dit is bijvoorbeeld mogelijk voor een alleenstaande ouder met een kind jonger dan 5 jaar. Of voor een alleenstaande ouder met kinderen van 5 tot 12 jaar als er geen kinderopvang is. Met een ontheffing hoeft u tijdelijk geen werk te zoeken. U moet dan meestal wel een opleiding volgen.

  Aanpak

  De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor vrijstelling van de sollicitatieplicht. De voorwaarden voor het aanvragen van een ontheffing van de sollicitatieplicht zijn onder andere:

  U zorgt als enige voor uw kind of kinderen, en

  • u bent alleenstaande ouder met 1 of meer kinderen onder de 5 jaar, of
  • u bent alleenstaande ouder met 1 of meer kinderen tussen de 5 en 12 jaar en er is geen kinderopvang voor uw kinderen.

  Termijn

  Sociale Zaken Maastricht Heuvelland neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mogen ze eenmaal verlengen.

  Contact

  U vraagt de ontheffing aan bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

  Meenemen

  Zo vraagt u een ontheffing van de sollicitatieplicht aan:

  • Neem contact op met de gemeente.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

  Randwycksingel 22

  6229 EE Maastricht

  Postbus 4902

  6202 TC Maastricht

  14 043

  post@maastricht.nl

  De gemeente Maastricht en de Heuvelland gemeenten hebben gezamenlijk één uitvoeringsorganisatie voor Sociale Zaken.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan. 

  De belangrijkste regels zijn: 

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens. 
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft. 
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. 
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.  
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.  
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is. 
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:  
   • welke gegevens de gemeente over u heeft 
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn 
   • wat er met uw gegevens gebeurt. 
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.  

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  28-05-2024