Sollicitatieplicht

Product informatie

  Inleiding

  Als u een bijstandsuitkering krijgt, bent u verplicht om te solliciteren. Een ontheffing van de sollicitatieplicht vraagt u aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  U moet solliciteren als u een bijstandsuitkering krijgt. Ook naar banen die niet helemaal aansluiten bij uw opleiding en werkervaring.

  U kunt een ontheffing van de sollicitatieplicht aanvragen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk voor alleenstaande ouders met een kind jonger dan 5 jaar. Met een ontheffing hoeft u tijdelijk geen werk te zoeken. U moet dan wel een opleiding volgen.

  Voorwaarden

  De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor vrijstelling van de sollicitatieplicht. De voorwaarden voor het aanvragen van een ontheffing van de sollicitatieplicht zijn onder andere:

  • U bent alleenstaande ouder met 1 of meer kinderen onder de 5 jaar.

  Aanpak

  Zo vraagt u een ontheffing van de sollicitatieplicht aan:

  • Neem contact op met de gemeente.

  Contact

  Contact

  U vraagt de ontheffing aan bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

  Adressen

  Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

  Randwycksingel 22

  6229 EE Maastricht

  Postbus 4902

  6202 TC Maastricht

  14 043

  post@maastricht.nl

  De gemeente Maastricht en de Heuvelland gemeenten hebben gezamenlijk één uitvoeringsorganisatie voor Sociale Zaken.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  28-11-2019

  Vraag en antwoord

  Wanneer beslist de gemeente over mijn aanvraag?

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Moet ik werk zoeken als ik een bijstandsuitkering heb?

  Ja. Als u een bijstandsuitkering krijgt, heeft u sollicitatieplicht. U bent verplicht te solliciteren. Misschien kunt u ontheffing krijgen.

  De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor vrijstelling van de sollicitatieplicht. De voorwaarden voor het aanvragen van een ontheffing van de sollicitatieplicht zijn onder andere:

  • U bent alleenstaande ouder met 1 of meer kinderen onder de 5 jaar.

  Mijn aanvraag is afgewezen. Kan ik bezwaar maken?

  U kunt bezwaar maken tegen de afwijzing van uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken na de datum op de afwijzing. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Heb ik als alleenstaande ouder ook sollicitatieplicht als ik een bijstandsuitkering heb?

  Ja, ook als alleenstaande ouder moet u solliciteren. Misschien kunt u een ontheffing van de sollicitatieplicht krijgen. U hoeft dan tijdelijk geen werk te zoeken. Alleenstaande ouders met een kind jonger dan 5 jaar komen hiervoor in aanmerking. In plaats van werk te zoeken, gaat u dan een opleiding volgen.

  Alleenstaande ouders met minimaal een havo-, vwo- of mbo-2 diploma kunnen kiezen tussen scholing of stage. Alleenstaande ouders die een lagere opleiding hebben gehad, krijgen de mogelijkheid alsnog een havo-, vwo-, of mbo-2 diploma te halen.

  De regeling geldt voor maximaal 5 jaar of tot het jongste kind 5 jaar is geworden.