Standplaatsvergunning aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u een stand langs de weg zetten om spullen te verkopen? Vraag dan een standplaatsvergunning aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  U kunt een vergunning aanvragen voor een standplaats op de weekmarkt in Meerssen. Deze vindt plaats elke donderdag van 9.00 tot 15.00 uur, op de Markt in Meerssen.

  Ook kunt u een vergunning aanvragen voor de minimarkten. Op elke minimarkt staan 1 tot 4 kraampjes. Er vinden minimarkten plaats in:

  • Bunde, Sint Agnesplein (vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur)
  • Geulle, Marktplein (woensdag van 13.00 tot 15.00 uur)
  • Ulestraten, Dorpsplein (woensdag van 15.30 tot 18.00 uur)

  Als u een stand langs de weg wilt zetten om spullen te verkopen of reclame te maken, heeft u een standplaatsvergunning nodig. Bijvoorbeeld een ijskraam, oliebollenkraam of een kraam voor promotie. Dit geldt ook voor stands aan het water of op eigen grond.

  Als u een vaste standplaats op een (jaar)markt of bij een (jaar)evenement wilt, vraagt u een marktstandplaats aan.

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor een standplaatsvergunning hangen onder andere af van:

  • het soort activiteit waarvoor u een standplaatsvergunning aanvraagt
  • de omvang en het doel van de activiteit
  • de plaats en het tijdstip van de activiteit
  • mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer
  • het bestemmingsplan
  • het straatbeeld

  Aanpak

  Zo vraagt u een standplaatsvergunning aan:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft onder andere door:
   • voor welke activiteiten u de standplaats nodig heeft
   • waar en wanneer u de standplaats nodig heeft
   • hoeveel ruimte u nodig heeft

  Verder stuurt u mee:

  • bewijs van inschrijving Kamer van Koophandel
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een recente verklaring van de brandweer dat uw kook-, bak- en/of verwarmingsapparaten in orde zijn

  Als verklaring vult u het formulier voor de weekmarkt of de minimarkt in en onderteken het. Stuur het per post naar de afdeling Ruimte van de gemeente Meerssen.

  Kosten

  Een vergunning kost:

  • Per dag: € 23,00
  • Per maand: € 70,75
  • Per kwartaal: € 178,30
  • Per jaar: € 297,55

  (tarieven 2022)

  Contact

  Adressen

  Gemeente Meerssen, Klant Contact Centrum (KCC)

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043 (of vanuit het buitenland: +43 366 1661)

  info@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen, of langskomen bij het gemeentehuis.

  Marktmeester Meerssen

  Postbus

  043 366 1677

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  17-03-2022

  Vraag en antwoord

  Kan ik bezwaar maken tegen een beslissing?

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Wanneer beslist de gemeente over mijn aanvraag?

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.