Marktstandplaats aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u een standplaats op de markt? Dan heeft u een vergunning nodig. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  Als u een eenmalige of vaste standplaats op de markt wilt hebben, heeft u een vergunning nodig. De gemeente controleert of er plaats beschikbaar is en of u in aanmerking komt voor de vergunning. Mogelijk plaatst de gemeente u op een wachtlijst.

  U kunt een eenmalige standplaats of vaste toewijzing aanvragen voor de weekmarkt in Meerssen. De weekmarkt is elke donderdag van 09.00 tot 15.00 uur op de Markt in Meerssen.

  Ook kunt u een vaste toewijzing aanvragen voor de de minimarkt op het Sint Agnesplein in Bunde (vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur). Het is ook mogelijk om een eenmalige of vaste staanplaats aan te vragen op het Marktplein in Geulle en het Dorpsplein in Ulestraten.

  Aanpak

  Zo vraagt u een vergunning voor een marktstandplaats aan:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft onder andere door:
   • een recent bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (Handelsregister)
   • uw geldige identiteitsbewijs
   • of u een eenmalige of vaste standplaats wilt hebben
   • wat u gaat verkopen

  Kosten

  De vergunninghouder moet marktgeld betalen:

  a.

  • voor een losse standplaats, per marktdag, per vierkante meter plaatsruimte of gedeelte daarvan € 0,63
  • voor een standwerkersplaats, met een minimum van 6 vierkante meter plaatsruimte, per marktdag € 3,34
  • voor een losse standplaats, per marktdag, per standaardkraam, met een minimum van 10 vierkante meter plaatsruimte, per marktdag € 5,69

  b.

  • voor een vaste plaats, per kalendermaand, per vierkante meter plaatsruimte of gedeelte daarvan € 2,30
  • per kwartaal € 7,83
  • per standaardkraam, met een minimum van 10 vierkante meter, per kwartaal € 76,37

  Bent u startende ondernemer? Dan betaalt u in het eerste halfjaar de helft van het rijtje tarieven bij b.

  (tarieven 2023)

  Contact

  Contact

  Heeft u vragen? U kunt dan bellen met Carlo Poolen van de gemeente.

  Adressen

  Gemeente Meerssen, Klant Contact Centrum (KCC)

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043 (of vanuit het buitenland: +43 366 1661)

  info@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen, of langskomen bij het gemeentehuis.

  Marktmeester Meerssen

  Postbus

  043 366 1677

  Gemeente Meerssen, Carlo Poolen

  Postbus

  043 366 1677

  043 364 8100

  carlo.poolen@meerssen.nl

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  14-08-2023

  Formulieren

  Vraag en antwoord