Marktstandplaats aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u een standplaats op de markt? Dan heeft u een vergunning nodig. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  Als u een eenmalige of vaste standplaats op de markt wilt hebben, heeft u een vergunning nodig. De gemeente controleert of er plaats beschikbaar is en of u in aanmerking komt voor de vergunning. Misschien komt u op een wachtlijst.

  U kunt een eenmalige standplaats of vaste toewijzing aanvragen voor de weekmarkt in Meerssen. De weekmarkt is elke donderdag van 09.00 tot 15.00 uur op de Markt in Meerssen.

  Ook kunt u een vaste toewijzing aanvragen voor de de minimarkt op het Sint Agnesplein in Bunde (vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur). Het is ook mogelijk om een eenmalige of vaste staanplaats aan te vragen op het Marktplein in Geulle en het Dorpsplein in Ulestraten.

  Aanpak

  Zo vraagt u een vergunning voor een marktstandplaats aan:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft onder andere door:
   • een recent bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (Handelsregister)
   • uw geldige identiteitsbewijs
   • of u een eenmalige of vaste standplaats wilt hebben
   • wat u gaat verkopen

  Kosten

  Tarieven 2024

  • voor een losse standplaats, per marktdag, € 24,85
  • voor een vaste plaats, per kalendermaand  € 36,35
  • per kwartaal € 79,00
  • per jaar € 321,50

  Bent u startende ondernemer? Dan betaalt u het eerste halfjaar de helft van het rijtje tarieven vaste plaats.

   

  Contact

  Contact

  Heeft u vragen?  Neem contact op met Carlo Poolen van de gemeente.

  Adressen

  Gemeente Meerssen, Klant Contact Centrum (KCC)

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043 (of vanuit het buitenland: +43 366 1661)

  info@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen, of langskomen bij het gemeentehuis.

  Marktmeester Meerssen

  Postbus

  043 366 1677

  Gemeente Meerssen, Carlo Poolen

  Postbus

  043 366 1677

  043 364 8100

  carlo.poolen@meerssen.nl

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  14-05-2024

  Formulieren