Vakantie doorgeven bij bijstandsuitkering

Product informatie

  Inleiding

  Als u een uitkering heeft, mag u maximaal 4 weken per jaar op vakantie. Meld uw vakantie bij uw gemeente, vóór u op vakantie gaat.

  Omschrijving

  Met een bijstandsuitkering mag u 4 weken per jaar van huis. Bijvoorbeeld naar het buitenland voor vakantie, familiebezoek of een begrafenis.

  U kunt uw vakantiedagen in 1 keer opnemen of verspreiden. Tijdens uw vakantie krijgt u de bijstand doorbetaald.

  Met al uw vragen rond werk, inkomen en schulden kunt u terecht bij Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland. Dit is de regionale sociale dienst voor de gemeente Meerssen.

  Aanpak

  De voorwaarden voor vakantie met een bijstandsuitkering zijn:

  • U mag maximaal 4 weken per jaar van huis.
  • U meldt het vooraf bij de gemeente.

  Contact

  Maak hiervoor gebruik van het online formulier van Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland. Houd uw DigiD bij de hand.

  Meenemen

  Zo geeft u een vakantie door als u een uitkering heeft:

  • Neem contact op met de gemeente.

  Adressen

  Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

  Randwycksingel 22

  6229 EE Maastricht

  Postbus 4902

  6202 TC Maastricht

  14 043

  post@maastricht.nl

  De gemeente Maastricht en de Heuvelland gemeenten hebben gezamenlijk één uitvoeringsorganisatie voor Sociale Zaken.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan. 

  De belangrijkste regels zijn: 

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens. 
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft. 
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. 
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.  
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.  
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is. 
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:  
   • welke gegevens de gemeente over u heeft 
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn 
   • wat er met uw gegevens gebeurt. 
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.