Vakantie doorgeven bij bijstandsuitkering

Product informatie

  Inleiding

  Als u een uitkering heeft, mag u maximaal 4 weken per jaar op vakantie. Meld uw vakantie bij uw gemeente, vóór u op vakantie gaat.

  Omschrijving

  Met een bijstandsuitkering mag u 4 weken per jaar van huis. Bijvoorbeeld naar het buitenland voor vakantie, familiebezoek of een begrafenis.

  U kunt uw vakantiedagen in 1 keer opnemen of verspreiden. Tijdens uw vakantie krijgt u de bijstand doorbetaald.

  Met al uw vragen rond werk, inkomen en schulden kunt u terecht bij Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland. Dit is de regionale sociale dienst van 6 gemeenten in Zuid-Limburg. Zo ook van de gemeente Meerssen.

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor vakantie met een bijstandsuitkering zijn:

  • U mag maximaal 4 weken per jaar van huis.
  • U meldt het vooraf bij de gemeente.

  Aanpak

  Zo geeft u een vakantie door als u een uitkering heeft:

  • Neem contact op met de gemeente.

  Contact

  Contact

  Maak hiervoor gebruik van het online formulier van Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland. Houd uw DigiD bij de hand.

  Adressen

  Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

  Randwycksingel 22

  6229 EE Maastricht

  Postbus 4902

  6202 TC Maastricht

  14 043

  post@maastricht.nl

  De gemeente Maastricht en de Heuvelland gemeenten hebben gezamenlijk één uitvoeringsorganisatie voor Sociale Zaken.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Vraag en antwoord

  Ik heb een uitkering en ik wil op vakantie. Wat moet ik doen?

  Zo geeft u een vakantie door als u een uitkering heeft:

  • Neem contact op met de gemeente.

  Ik heb een bijstandsuitkering en ik wil langer dan 4 weken naar het buitenland. Kan dat?

  Nee, dit kan niet. U mag maximaal 4 weken per jaar op vakantie.

  Ik heb een bijstandsuitkering. Mag ik dan op vakantie?

  Met een bijstandsuitkering mag u 4 weken per jaar van huis. Bijvoorbeeld naar het buitenland voor vakantie, familiebezoek of een begrafenis.

  U kunt uw vakantiedagen in 1 keer opnemen of verspreiden. Tijdens uw vakantie krijgt u de bijstand doorbetaald.

  Met al uw vragen rond werk, inkomen en schulden kunt u terecht bij Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland. Dit is de regionale sociale dienst van 6 gemeenten in Zuid-Limburg. Zo ook van de gemeente Meerssen.

  Ik heb een bijstandsuitkering. Waar moet ik aan voldoen als ik op vakantie wil?

  De voorwaarden voor vakantie met een bijstandsuitkering zijn:

  • U mag maximaal 4 weken per jaar van huis.
  • U meldt het vooraf bij de gemeente.

  Wanneer krijg ik het vakantiegeld van mijn bijstandsuitkering?

  U krijgt het vakantiegeld in juni of wanneer u de uitkering stopt.