Brandveilig gebruik van gebouwen

Product informatie

  Inleiding

  Een gebouw moet brandveilig zijn. Voor sommige gebouwen moet u melden dat u het gaat gebruiken. Voor sommige gebouwen vraagt u een vergunning aan. Dit doet u via Omgevingsloket online.

  Omschrijving

  Er zijn landelijke richtlijnen voor het brandveilig gebruiken van gebouwen. Wilt u een gebouw gaan gebruiken? Soms moet u dit melden.

  Er zijn extra eisen aan de brandveiligheid van basisscholen, dagverblijven en verzorgingstehuizen. Voor deze gebouwen vraagt u een omgevingsvergunning aan. U mag het gebouw niet gebruiken voordat u de vergunning heeft.

  Heeft u een brandveiligheidsinstallatie, zoals een sprinklerinstallatie? Zorg dat u kunt laten zien dat de installatie aan de gestelde eisen voldoet.

  Kijk voor meer informatie op de Helpdesk bouwregelgeving en brandveilig gebruik

  Voorwaarden

  U doet een melding als:

  • u een gelijkwaardige oplossing voor het garanderen van de vereiste brandveiligheid heeft
  • in het gebouw meer dan 50 mensen aanwezig zullen zijn
  • u in het gebouw aan meer dan 4 personen kamers verhuurt

  U vraagt een omgevingsvergunning onder andere aan als:

  • uw bedrijf of verzorgingsinstelling slaapplaatsen heeft voor meer dan 10 personen
  • uw bedrijf dagverblijf verzorgt voor meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar
  • uw bedrijf dagverblijf verzorgt voor meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapten

  Aanpak

  Zo doet u een melding of vraagt u een vergunning aan:

  • Ga naar Omgevingsloket online.
  • Doe de vergunningcheck.
  • U ziet of u een melding moet doen of een vergunning aan moet vragen. U kunt dit direct doen.
  • Log in:
   • voor uzelf: met DigiD
   • voor een bedrijf: met eHerkenning

  Kosten

  Een vergunning voor het brandveilig gebruik van gebouwen kost € 941,75.

  (Tarief 2023)

  Contact

  Contact

  Heeft u vragen over brandveiligheid? Neem contact op met de Helpdesk bouwregelgeving en brandveilig gebruik. Of kijk op Ondernemersplein.nl.

  Adressen

  Gemeente Meerssen, Klant Contact Centrum (KCC)

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043 (of vanuit het buitenland: +43 366 1661)

  info@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen, of langskomen bij het gemeentehuis.

  Bezwaar en beroep

  U geeft eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u tegen het besluit van de gemeente in beroep gaan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  05-09-2023

  Vraag en antwoord

  Wanneer beslist de gemeente over mijn aanvraag voor een vergunning?

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.