Brandveilig gebruik van gebouwen

Product informatie

  Inleiding

  Een gebouw moet brandveilig zijn. Voor sommige gebouwen moet u melden dat u het gaat gebruiken. De melding doet u via het Omgevingsloket.

  Omschrijving

  Er zijn landelijke richtlijnen voor het brandveilig gebruik van gebouwen. Wilt u een gebouw gaan gebruiken? Voor sommige gebouwen moet u dat vooraf melden.

  Heeft u vragen? Stel ze aan het Informatiepunt Leefomgeving.

  Voorwaarden

  Voor woningbouw hoeft u geen melding te doen.

  U doet een melding als, bij normaal gebruik, meer dan een bepaald aantal personen in een gebouw aanwezig zijn: 

  • Onderwijs:
   • basisscholen: 10 personen
   • middelbare scholen, beroepsonderwijs, universiteiten: 50 personen
   • andere soorten onderwijsinstellingen:
    • voor kinderen < 12 jaar: 10 personen
    • voor personen > 12 jaar: 50 personen
  • Kinderopvang: 10 personen
  • Zorg:
   • ziekenhuizen: 10 personen
   • instellingen voor personen met een fysieke of geestelijke beperking: 10 personen
   • andere soorten zorginstellingen: 50 personen
  • Commerciële gebouwen:
   • winkel: 50 personen
   • garages: 50 personen
   • busstations, treinstations, terminals: 50 personen
   • kantoren: 150 personen
   • fabrieken: 150 personen
  • Hotels, pensions, jeugdherbergen, bed and breakfast: 10 personen
  • Stadions en sporthallen: 50 personen
  • Gevangenissen en andere cellencomplexen: 10 personen
  • Andere soorten gebouwen: 50 personen

  Aanpak

  Zo doet u een melding: 

  • Ga naar het Omgevingsloket. 
  • Doe de vergunningcheck. U ziet of u een melding moet doen
  • Log in.

  Contact

  Contact

  Heeft u vragen over brandveiligheid? Stel ze aan het Informatiepunt Leefomgeving.

  Adressen

  Gemeente Meerssen, Klant Contact Centrum (KCC)

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043 (of vanuit het buitenland: +43 366 1661)

  info@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen, of langskomen bij het gemeentehuis.

  Bezwaar en beroep

  Bij een melding is geen bezwaar en beroep mogelijk.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  13-05-2024