Kabels en leidingen aanleggen

Product informatie

  Inleiding

  Uw bedrijf wil kabels en leidingen in de grond aanleggen. Hiervoor vraagt u eerst toestemming aan de gemeente.

  Omschrijving

  Alleen met toestemming van de gemeente mag u kabels en leidingen in de grond aanleggen. Toestemming is niet nodig als het om eigen grond gaat en u dit zonder machine doet.

  Gebruikt u een machine voor het graven? Dan moet u ook een graafmelding doen. Dit doet u bij het Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC) van het Kadaster. Bij het Kadaster is alle informatie over de ligging van kabels en leidingen centraal opgeslagen.

  Wil uw bedrijf een buisleiding voor gevaarlijke stoffen aanleggen? Daarvoor gelden andere regels. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

  Voorwaarden

  Geef uw plannen door aan de gemeente via de website van Moor.

  • U doet de KLIC-melding op zijn vroegst 20 werkdagen en op zijn laatst 3 werkdagen voor de graafwerkzaamheden.
  • De kabel- en leidinginformatie die u van het Kadaster krijgt, is tijdens het graven digitaal aanwezig op de graaflocatie.

  Aanpak

  Ga naar de website van Moor en geef uw plannen door.

  Zo vraagt u toestemming aan voor het leggen van kabels en leidingen:

  • U doet uw aanvraag bij de gemeente.
  • U heeft nodig:
   • de bevestiging van uw melding aan het Kabels en Leidingen Informatiecentrum van het Kadaster
   • een plattegrond waarop is te zien waar u de kabel of leiding wilt plaatsen
   • de datum en het tijdstip waarop u de kabel of leiding wilt plaatsen

  Contact

  Contact

  Dit doet u via de website van Moor.

  Adressen

  Gemeente Meerssen, Klant Contact Centrum (KCC)

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043 (of vanuit het buitenland: +43 366 1661)

  info@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen, of langskomen bij het gemeentehuis.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

  Vraag en antwoord

  Ik wil in openbare grond kabels aanleggen of opruimen voor een communicatienetwerk. Mag dat?

  Als u in openbare grond kabels wilt aanleggen voor een openbaar communicatienetwerk voor telefonie, internet of televisie, dan meldt u dit eerst bij de gemeente. Dit doet u ook als u oude kabels wilt opruimen. U kunt pas beginnen met de werkzaamheden als de gemeente heeft ingestemd met de plaats, het tijdstip en de manier van uitvoering van de werkzaamheden.

  Wanneer beslist de gemeente over mijn aanvraag voor een vergunning?

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.