Milieumelding doen

Product informatie

  Inleiding

  Voor sommige schadelijke activiteiten van uw bedrijf hoeft u geen omgevingsvergunning aan te vragen. Een melding is dan voldoende. Dit doet u via het Omgevingsloket.

  Omschrijving

  Bedrijven die schade kunnen veroorzaken aan het milieu, moeten voor sommige activiteiten een melding doen. Dit zijn bijvoorbeeld cafés, restaurants, garages, transportbedrijven, tankstations en winkels. Soms heeft u ook een omgevingsvergunning nodig.

  Bedrijven die het milieu op grote schaal belasten, hebben altijd een omgevingsvergunning nodig.

  Wetgeving

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor het doen van een melding vindt u via het Omgevingsloket.

  Aanpak

  Zo doet u een melding:

  • Ga naar het Omgevingsloket.
  • Doe de vergunningcheck.
  • U ziet of u een melding moet doen.
  • Log in:
   • voor uzelf: met DigiD
   • voor een bedrijf: met eHerkenning
  • Het Omgevingsloket geeft aan welke gegevens u moet doorgeven. Dit kan bijvoorbeeld zijn:
   • een akoestisch rapport
   • een bodemonderzoeksrapport
   • een geurrapport
   • een energierapport

  Geeft de vergunningcheck aan dat u een omgevingsvergunning nodig heeft? Dan kan dit ook via het Omgevingsloket.

  Kosten

  Een melding doen kost niets.

  Contact

  Adressen

  Gemeente Meerssen, Klant Contact Centrum (KCC)

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043 (of vanuit het buitenland: +43 366 1661)

  info@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen, of langskomen bij het gemeentehuis.

  Bezwaar en beroep

  Op een melding is geen bezwaar en beroep mogelijk.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.