Verklaring omtrent het gedrag aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) laat u zien dat u zich in het verleden goed gedragen heeft. Werkgevers en andere organisaties kunnen hierom vragen. U vraagt de VOG aan bij Justis of bij de gemeente.

  U vraagt de VOG online aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. Met een VOG laat u zien dat uw gedrag geen bezwaar is voor een bepaalde taak of functie. Justis onderzoekt of u iets strafbaars heeft gedaan in het verleden. Een VOG is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, beginnende taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Een VOG kan ook nodig zijn als u:

  • een visum of werkvergunning aanvraagt
  • tijdelijk werkt
  • als vrijwilliger gaat werken

  De VOG is gratis voor vrijwilligers die met kwetsbare mensen werken. De organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet, zet de aanvraag voor u klaar. Kijk voor meer informatie op de website van Justis.

  Voorwaarden

  Iedereen kan een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. U krijgt een VOG als u geen strafbare feiten heeft gepleegd. Heeft u wel iets strafbaars gedaan? Dan kijkt Justis of dit van belang is voor de taak of functie waarvoor u de VOG aanvraagt. Doe de VOG-check van Justis om te zien wat uw kans op een VOG is.

  Aanpak

  Maak eerst een afspraak:

  Afspraak maken

  Vraag een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) altijd aan via Justis (online) of de gemeente (schriftelijk).

  Zo vraagt u online een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan:

  • Vraag aan de organisatie waarvoor u een VOG nodig heeft of zij de aanvraag digitaal voor u klaarzetten.
  • U ontvangt een e-mail met daarin een link om de aanvraag af te ronden.
  • Log in met uw DigiD.
  • Controleer uw gegevens.
  • U betaalt de VOG online met iDEAL.
  • U krijgt de VOG thuisgestuurd.

  Kan de organisatie de aanvraag niet digitaal klaarzetten? Vraag dan om het aanvraagformulier bij de organisatie.

  • Vul het aanvraagformulier in.
  • Lever het ingevulde formulier in bij de gemeente waar u ingeschreven staat.
  • Neem uw geldige identiteitsbewijs mee.
  • U betaalt de VOG bij de aanvraag.
  • De gemeente stuurt uw aanvraag door naar Justis.
  • U krijgt de VOG thuisgestuurd.

  U vraagt de VOG online aan bij de gemeente. 

  Kosten

  Een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor natuurlijke personen kost €41,35 (tarief 2023). Als u een VOG online aanvraagt (direct via de website van dienst Justis) kost dat € 33,85 (tarief 2023). De VOG voor bedrijven kost € 207,00 (tarief 2023).

  Heeft u als vrijwilliger een VOG nodig? En werkt u met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking? U kunt dan een gratis VOG aanvragen. Vraag de VOG wel direct aan bij Justis.

  Vraag bij uw vrijwilligersorganisatie na wat de mogelijkheden zijn.

  Vrijwilligers in de sport krijgen de VOG ook gratis als de bond is aangesloten bij NOC*NSF.

  Contact

  Contact

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen.

  Wilt u een afspraak maken? Ga naar de beginpagina (home) en klik op 'afspraak maken'.

  Adressen

  Gemeente Meerssen, Klant Contact Centrum (KCC)

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043 (of vanuit het buitenland: +43 366 1661)

  info@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen, of langskomen bij het gemeentehuis.

  Justis, afdeling COVOG

  Postbus 16115

  2500 BC Den Haag

  frontdesk.justis@minvenj.nl

  Bezwaar en beroep

  Als u het niet eens bent met de beslissing van Justis, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Vraag en antwoord

  Kan iemand anders een Verklaring Omtrent het Gedrag voor mij aanvragen?

  U kunt iemand machtigen om namens u een VOG aan te vragen. Deze persoon heeft een machtiging nodig met daarop:

  • uw gegevens (voornaam, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats)
  • de gegevens van de gemachtigde (voornaam, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats)
  • uw handtekening
  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • een kopie van zijn/haar eigen geldige identiteitsbewijs

  Ik ben vrijwilliger en heb een VOG nodig. Is de VOG dan gratis?

  In sommige gevallen kunt u gratis een VOG aanvragen. De VOG is gratis als u als vrijwilliger:

  • met kinderen werkt
  • met mensen met een verstandelijke beperking werkt
  • werkt bij een sportvereniging waarvan de bond is aangesloten bij NOC*NSF.

  Kijk op de website Gratis VOG voor meer informatie.

  Ik heb een Verklaring Omtrent het Gedrag aangevraagd. Wat is de status van mijn aanvraag?

  Neem contact op met Justis. Houd uw aanvraagnummer bij de hand. Dit staat op het aanvraagformulier.

  Ik heb een VOG nodig, maar ik woon in het buitenland. Hoe kan ik een VOG aanvragen?

  Staat u niet bij een Nederlandse gemeente ingeschreven? Dan doet u de aanvraag bij Justis. Kijk voor meer informatie op de website van Justis.

  Moet ik mij inschrijven in het personenregister kinderopvang?

  Iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen, moet zich inschrijven in het personenregister kinderopvang. Onder andere:

  • bestuurders en houders van kinderopvangorganisaties
  • gastouders en hun volwassen huisgenoten
  • vaste en tijdelijke medewerkers in loondienst
  • uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers, zelfstandigen en structureel aanwezigen

  Als u geregistreerd bent in het personenregister, wordt er dagelijks gecontroleerd of u strafbare feiten heeft gepleegd. Voor het inschrijven heeft u een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

  Meer informatie over het personenregister kinderopvang leest u op de website van DUO.

  Ik ben in aanraking geweest met de politie. Mag ik nu in de kinderopvang blijven werken?

  Alle strafbare feiten die u pleegt, worden doorgegeven aan Justis. Het kan zijn dat u een nieuwe VOG moet aanvragen. Krijgt u deze niet? Dan kunt u niet in de kinderopvang blijven werken. 

  Lees meer over continue screening in de kinderopvang op de website van Justis.