Verklaring omtrent het gedrag aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) laat u zien dat u zich in het verleden goed gedragen heeft. Werkgevers en andere organisaties kunnen hierom vragen. U vraagt de VOG aan bij Justis of bij de gemeente.

  U vraagt de VOG online aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  Werkgevers en andere organisaties kunnen u vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Met een VOG laat u zien dat uw gedrag geen bezwaar is voor bijvoorbeeld een nieuwe baan. Dat betekent:

  • U heeft geen strafblad.
  • U heeft wel een strafblad. Maar wat daarop staat, is niet belangrijk voor het doel van uw aanvraag.

  Een VOG is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, beginnende taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Een VOG kan ook nodig zijn als u:

  • een visum of werkvergunning aanvraagt
  • als vrijwilliger gaat werken
  • lid wilt worden van een schietvereniging

  Aanpak

  Iedereen kan een VOG aanvragen. U krijgt een VOG als:

  • u geen strafblad heeft.
  • u wel een strafblad heeft. Maar wat daarop staat, is niet belangrijk voor het doel van uw aanvraag.

  Doe de VOG-check van Justis om te zien wat uw kans op een VOG is.

  Kosten

  Tarief 2024

  • € 41,35  voor een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor natuurlijke personen
  • € 33,85 voor een VOG online direct via de website van dienst Justis
  •  € 207,00 voor een VOG voor bedrijven
  • Gratis voor vrijwilligers en mensen die werken met kinderen of mensen met een verstandelijke beperking
  • Vrijwilligers in de sport krijgen de VOG ook gratis als de bond is aangesloten bij NOC*NSF.

  Termijn

  Binnen 4 tot 8 weken krijgt u te horen of u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) krijgt. Als u geen strafbare feiten heeft gepleegd, krijgt u de VOG meestal binnen anderhalve week.

  Contact

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen.

  Wilt u een afspraak maken? Ga dan naar afspraak maken.

  Meenemen

  Vraag een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) altijd aan via Justis (online) of de gemeente (schriftelijk).

  Zo vraagt u online een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan:

  • Vraag aan de organisatie waarvoor u een VOG nodig heeft of zij de aanvraag digitaal voor u klaarzetten.
  • U ontvangt een e-mail met daarin een link om de aanvraag af te ronden.
  • Log in met uw DigiD.
  • Controleer uw gegevens.
  • U betaalt de VOG online met iDEAL.
  • U krijgt de VOG thuisgestuurd.

  Kan de organisatie de aanvraag niet digitaal klaarzetten? Vraag dan om het aanvraagformulier bij de organisatie. Maak hiervoor een afspraak.

  • Vul het aanvraagformulier in.
  • Lever het ingevulde formulier in bij de gemeente waar u ingeschreven staat.
  • Neem uw geldige identiteitsbewijs mee.
  • U betaalt de VOG bij de aanvraag.
  • De gemeente stuurt uw aanvraag door naar Justis.
  • U krijgt de VOG thuisgestuurd.

   

  Bezwaar en beroep

  Als u het niet eens bent met de beslissing van Justis, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit.

  Adressen

  Gemeente Meerssen, Klant Contact Centrum (KCC)

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043 (of vanuit het buitenland: +43 366 1661)

  info@meerssen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.