Alcohol schenken en verkopen

Product informatie

  Inleiding

  Als u als ondernemer alcoholische dranken wilt schenken of verkopen, dan heeft u een alcoholvergunning (was: drank- en horecavergunning) nodig. Vraag de vergunning aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  Een ondernemer moet een drank- en horecavergunning hebben om alcoholische dranken te schenken. Er zijn 3 soorten drank- en horecavergunningen:

  • drank- en horecavergunning voor horecabedrijven, zoals restaurants en cafés
  • drank- en horecavergunning voor slijterijen
  • drank- en horecavergunning voor paracommerciële instellingen, zoals buurthuizen en (sport)kantines

  U moet een drank- en horecavergunning aanvragen als:

  • u een bedrijf start, verhuist of overneemt waar u alcohol wilt schenken of verkopen
  • de inrichting (bouwtechnisch) verandert
  • de ondernemingsvorm verandert (bijvoorbeeld uw eenmanszaak wordt een BV)

  Het kan zijn dat u meer vergunningen nodig heeft of meldingen moet doen.

  • Kunnen er meer dan 50 personen tegelijk in uw pand aanwezig zijn? Kijk dan bij 'Brandveilig gebruik gebouwen, melding'.
  • Wilt u een gokautomaat plaatsen? Kijk dan bij 'Gokautomaat, aanwezigheidsvergunning'.

  Voorwaarden

  U moet een alcoholvergunning aanvragen als:

  • u een bedrijf waar u alcohol wilt schenken of verkopen start, verhuist of overneemt
  • het bedrijf (bouwtechnisch) verandert
  • de ondernemingsvorm verandert (bijvoorbeeld: uw eenmanszaak wordt een bv)

  In de alcoholvergunning staan regels. Als u zich niet aan deze regels houdt, kan de gemeente u een boete geven of uw vergunning schorsen voor maximaal 12 weken. Ook kan de gemeente uw vergunning helemaal intrekken.

  De regels zijn onder andere:

  • Leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn.
  • Leidinggevenden mogen geen strafblad hebben.
  • Leidinggevenden moeten een Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne hebben.
  • Leidinggevenden moeten geregistreerd staan in het Register Sociale Hygiëne.
  • De vergunning is onbeperkt geldig totdat het horecabedrijf verandert van naam, rechtsvorm of eigenaar.

  Aanpak

  Voor het doorgeven van een nieuwe leidinggevende kunt u het meldingsformulier gebruiken.

  Heeft u een vergunning nodig voor een horecabedrijf of slijterij? Vul dan formulier A (en bijlage) in.

  Heeft u een vergunning nodig voor een paracommerciële instelling? Vul dan formulier B (en bijlage) in.

  Als een Bibob-toets nodig is, moet u de 'Vragenlijst bij Bibob-toets' (en bijlage) invullen en inleveren.

  Zo vraagt u een alcoholvergunning aan:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U levert aan:
   • een ingevuld aanvraagformulier
   • een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel
   • een geldige Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne van alle op de vergunning genoemde personen
   • een geldige Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne van de personen die genoemd worden in een bepaalde rechtsvorm (zoals eenmanszaak of BV)
   • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van elke leidinggevende
   • een geldige Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne of geldig SVH Diploma Sociale Hygiëne van elke leidinggevende

  Komt er een nieuwe leidinggevende? Of vertrekt een leidinggevende? Meld dit bij de gemeente. De nieuwe leidinggevende kan meteen aan het werk. De gemeente controleert zijn of haar achtergrond. Bijvoorbeeld of de leidinggevende een strafblad heeft.

  De formulieren en overige documenten stuurt u naar de gemeente Meerssen.

  Kosten

  De aanvraag van een drank- en horecavergunning kost € 233,60.

  De aanvraag van een wijziging van een bestaande drank- en horecavergunning is gratis. Dit alleen indien er geen extra vergunningsvoorwaarden moeten worden opgenomen als gevolg van deze wijziging.

  (Tarieven 2022)

  Contact

  Adressen

  Gemeente Meerssen, Klant Contact Centrum (KCC)

  Markt 50

  6231 LS Meerssen

  Postbus 90

  6230 AB Meerssen

  14043 (of vanuit het buitenland: +43 366 1661)

  info@meerssen.nl

  Let op: formele correspondentie via e-mail is (nog) niet mogelijk. U kunt in plaats daarvan een brief (voorzien van uw handtekening) naar de gemeente sturen, of langskomen bij het gemeentehuis.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  22-02-2022

  Vraag en antwoord

  Moet ik voor mijn terras een omgevingsvergunning voor bouwen aanvragen?

  Vaak heeft u voor een terras geen omgevingsvergunning voor bouwen (de voormalige bouwvergunning) nodig. Als u het terras heeft onderheid, kan de gemeente dit zien als een bouwwerk. Dit speelt vooral bij grote terrassen. Dan vraagt u een omgevingsvergunning voor bouwen aan.

  Welke vergunningen heb ik nodig als ik een horecabedrijf wil beginnen?

  Voor het starten van een horecabedrijf kunt u verschillende vergunningen nodig hebben. Zo moet u vaak een exploitatievergunning aanvragen bij de gemeente.

  Wilt u alcohol verkopen? Dan heeft u een alcoholvergunning nodig.

  Daarnaast heeft u een vergunning nodig als u een terras heeft of een kansspelautomaat wilt plaatsen.

  Neem daarom contact op met de gemeente of eventueel de Kamer van Koophandel voor informatie over uw specifieke situatie.

  Ik wil buiten mijn horecagelegenheid alcohol schenken. Mag dat?

  Het is verboden om buiten uw horecabedrijf alcoholische dranken te verkopen. U kunt voor speciale evenementen een ontheffing aanvragen. Bijvoorbeeld met Koningsdag. Daarmee mag u tijdelijk zwak alcoholhoudende dranken verkopen, zoals bier en wijn.

  U kunt een ontheffing krijgen voor maximaal 12 dagen achter elkaar.

  Ik wil een horecabedrijf overnemen. Wat moet ik doen?

  U heeft een horecabedrijf als u eten, (alcoholische) drank en tabak verkoopt of slaapplekken verhuurt. Voorbeelden van horecabedrijven zijn een café, restaurant, snackbar, disco of hotel. Ook voor een buurthuis, clubhuis of kantine heeft u een exploitatievergunning nodig.

  Verandert er iets? Bijvoorbeeld als u een horecabedrijf overneemt, verplaatst of beëindigt. Meld het binnen 3 dagen bij de gemeente.

  Het kan zijn dat u nog meer vergunningen nodig heeft of meldingen moet doen.

  • Wilt u alcohol schenken in uw bedrijf? Kijk dan ook bij 'Alcohol schenken, vergunning'.
  • Kunnen er meer dan 50 personen tegelijk in uw pand aanwezig zijn? Kijk dan bij 'Brandveilig gebruik gebouwen, melding'.
  • Wilt u een gokautomaat plaatsen? Kijk dan bij 'Gokautomaat, aanwezigheidsvergunning'.